Hukuk Fakültesi

Duyurular


Hakkımızda

Tarihçe

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2001 yılında öğretime başlayan İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yedi fakültesinden biridir.

Bakanlar Kurulu’nun 12.07.2010 tarihli ve 2010/723 sayılı kararı ile kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Mayıs/2012’de öğretime başlama izni verilmiştir.

Fakültemiz Mart 2011 itibarıyla;

Kurucu Dekan olarak  Prof. Dr. Huriye Kubilay (Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı) ve diğer  öğretim üyeleri;

Hedefimiz

Hukuk Fakültesinin esas amacı, temel ve güncel hukuk bilgisinin içselleştirilmesi olmakla birlikte, gelişmiş ülkelerdeki meslektaşları gibi “işlem mühendisliği” yetisi ile de donatılmış, ticari hayatın akışını ve teamülleri bilen, insan hakları teorisini özümsemiş, topluma önderlik edecek hukukçuları kazandırmaktır.

Eğitim

Hukuk Fakültesi eğitimi dört öğretim yılından, yani sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Bu eğitim öncesinde, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öğrencilerin hazırlık sınıfında verilen genel İngilizce eğitimi ile dil bilgilerini geliştireceklerdir. Böylelikle hukuk eğitimi boyunca alacakları Akademik İngilizce Becerileri derslerinden en üst düzeyde fayda sağlamaları mümkün olacaktır.

Öğrenciler, Hukuk Fakültesi eğitimine başladıkları dönem alacakları “Akademik ve Sosyal Oryantasyon” sayesinde hem hukuk eğitimi, hem de üniversitenin kendilerine sunduğu diğer olanaklar konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Hukuk Fakültemiz, öğrencilerini, kendilerine sunulan bilgileri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilen, çok yönlü araştırmaya, ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerin işleyişini gözlemlemeye, bu alanda sıkça ortaya çıkabilecek somut hukuk problemlerini emsal mahkeme kararlarının ışığında yorumlamaya yönlendiren, mezunlarının yabancı hukuk terimlerine ve metinlerine hâkim olmasını sağlayacak bir eğitim sistemini uygulamayı ilke edinmiştir. İş hayatının gerektirdiği niteliklerle donanmış, koruyucu hukuk bağlamında hizmet sunabilen hukukçular/avukatlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere sadece anlatıma dayalı değil, görsel ve işitsel temaların aktif olarak kullanıldığı bir ders verme metodu uygulanmaktadır.

Hukuk Fakültesi, özellikle “yabancı dile ağırlık veren” bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, yabancı dil ve araştırma yöntemlerine ilişkin, tüm hukuk eğitimi süresince görülecek “İngilizce Akademik Beceriler” derslerine programda yer verilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin gene ikinci bir yabancı dile (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Yunanca, Japonca, Portekizce, Çince ve Arapça), sekiz yarıyıl boyunca derslerini seçerek ikinci bir yabancı dili öğrenmeleri mümkündür.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki 92 Üniversite ile ERASMUS programı anlaşması, 27 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, böylelikle eğitimleri süresince ERASMUS Programı çerçevesinde eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürebileceklerdir.

Hukuk Fakültesi, öğrencilerini teorik bilgi ile donatmanın yanı sıra, uygulamaya yönelik bir hukuk eğitimi vermeyi de amaçlamaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin “staj” yapmaları ve uygulamayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Gene bu kapsamda, son iki yarıyılda somut hukuk uyuşmazlıklarının alanlarında yetkin ve şeçkin hukukçular ile birlikte inceleneceği ve kurgusal davaların görüleceği “Mahkeme Uygulamaları” dersi öğrencilerimize verilmektedir. Böylelikle öğrencilerimizin hukuk uygulaması hakkında tecrübe kazanmaları ve daha fakülte yıllarında uygulamaya yakın olmaları amaçlanmaktadır.

ECTS (AKTS) Etiketini alan ilk Türk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, ilk lisans mezunlarının verildiği 2004–2005 öğretim yılından itibaren mezun olan tüm öğrencilere diplomalarıyla beraber “Diploma Eki Etiketi-Diploma Supplement Label” (DS) verilmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim programı da bu Programın bir parçası olarak, Bologna sürecine uygun olarak hazırlanmış olup, öğrencilerimiz, uluslararası hukuk akreditasyonuna sahip bir Hukuk Fakültesinden mezun olma olanağına sahiptirler.

Kütüphane ve Diğer Hizmetler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi, Hukuk Fakültemizin amaçlarına ulaşmak ve öğrencilerimizin başarısını en üst düzeye çıkarabilmek için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda rahat bir çalışma ortamı, birçok yerli ve yabancı hukuk veritabanı, temel yabancı ve yerli eserler ile önemli yerli ve yabancı dergiler, sürekli güncellenen ve zenginleştirilen bir monografi arşivi öğrencilerimize ve araştırmacılara sunulmaktadır. Öğrencilerimizin ve araştırmacıların kampüs dışından veritabanlarına ve elektronik dergilere ulaşmaları mümkündür. Gün ve gece boyunca açık olan kütüphane okuma salonunun her noktasından kablosuz ağ aracılığıyla internet erişimi sağlanmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye’nin bilişim hizmetlerini en başarılı şekilde sağlayan üniversitelerinden biridir. Öğrencilerimiz bu sayede kendilerini ilgilendiren önemli bilgilere doğrudan ulaşabilmekte, gerekli işlemleri rahatlıkla yapabilmektedirler.

Öğrencilerimiz, üniversitemiz bünyesindeki elliyi aşkın öğrenci kulüplerinde, bedensel, zihinsel, kültürel, sanatsal ilgi ve yeteneklerini geliştirebilmektedirler.

HABERLER