Hukuk Fakültesi

Dekanın Mesajı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin sevgili öğrencileri,

Bakanlar Kurulu’nun 12.07.2010 tarihli ve 2010/723 sayılı kararı ile kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Mayıs/2012’de öğretime başlama izni verilmiştir.

2001 yılında öğretime başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin onbirinci yılında öğretime başlayan Hukuk Fakültesi, İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yedi fakültesinden biridir. Ulusal ve uluslararası alanda deneyimli bir Üniversite’nin Hukuk Fakültesi olmanın ve Üniversite’nin diğer birimleriyle; örneğin Yabancı Diller Yüksek Okulu ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarımızın önemli avantajları bulunmaktadır. İngilizce dil eğitimi yanında birinci sınıftan başlayarak mezun olana kadar zorunlu olarak verilecek İngilizce Akademik Beceriler Dersleri ile mesleki İngilizce dil bilgisini edinebilecek, İngilizce hukuk metinlerini; mahkeme kararlarını anlayabilecek, tartışabilecek, uluslararası ticari sözleşmeleri hazırlayabilecek, uluslararası hukuk metinlerini ve bu kapsamda Avrupa Birliği müktesebatını yorumlayabilecek, uluslararası kuruluşlarda, yabancı mahkemelerde ve tahkim mahkemelerinde görev alabilecek bilgi birikimine sahip olabileceksiniz.

Hukuk Fakültesi, özellikle “yabancı dile ağırlık veren” ve “uygulamalı” bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, mezunlarımız, uluslararası ortamda faaliyet gösteren yabancı hukukçularla da işbirliği kurabilecek ve bilgi paylaşımında bulunabileceklerdir.

İkinci bir yabancı dili (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Yunanca, Japonca, Portekizce, Çince ve Arapça) öğretmek de bu amaç kapsamındadır. Böylece, öğrencilerin, yabancı mevzuatı takip edebilmeleri ve mezun olduklarında, yurt içinde veya yurt dışında yabancılarla mesleki faaliyette bulunabilme yeterliliğine sahip olmaları sağlanmış olacaktır. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın EUROPASS Sistemi’ne dahil olmalarına yardımcı olmak da amaçlarımız arasındadır. Bu suretle, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Avrupa’da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkelerde) çalışmalarına ve eğitim ve öğretim olanaklarına erişmelerine, beceri ve yeterliliklerinin anlaşılmasına ve tanınmasına, Avrupa’da herhangi bir yerde yaşamalarına katkıda bulunulmuş olacaktır. 

Bu nedenle, yabancı dil ve araştırma yöntemlerine ilişkin dersler açısından program güçlendirilmiş, ayrıca son yıla iki dönem süren ve mezuniyet açısından zorunlu olan bir “Mahkeme Uygulamaları” Dersi öğretim programına eklenmiştir. Öğrencilerin, dördüncü sınıfın Güz döneminde “staj” yapmaları zorunlu tutularak uygulamayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece, zorunlu mesleki stajlardan (avukatlık, hakimlik, noterlik stajı) önce öğrencilerin eğitim ve öğretim süresi içinde yapacakları staj, onları mezuniyetleri sonrasındaki sınavlara, zorunlu mesleki staja hazırlayacak, aldıkları teorik bilgileri uygulayarak bu bilgilerinin kalıcı olması sağlanacaktır. Eğitim ve öğrenimleri sırasında staj yapmış mezunlarımız, edindikleri bilgi ve deneyim sayesinde staj yapmamış diğer mezunlara nazaran daha öncelikli olarak tercih edilebilecek, zorunlu mesleki staj sürecini daha verimli geçirebileceklerdir. Ayrıca, özellikle Ticaret Hukuku ve Deniz Hukuku başta olmak üzere, uluslararası yabancı yatırımlar, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, bankacılık ve sigortacılık gibi finansal kuruluşlar ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programının geliştirilmesi en önem verdiğimiz hedefler arasındadır.

Böylece, öğrencilerimiz, ülkemizin dış politikasının ve ekonomik durumunun iyileştirilmesine ve gelişmesine yönelik akademik çalışmalar yapabilecek, onların bu çalışmalarıyla kamuda ve özel sektörde birçok projenin yaşama geçirilmesi mümkün olabilecektir.

Öğretim programını oluştururken mezunlarımızın, Türkiye’nin hızla gelişen mevzuat (Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Tebligat Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu), ülkemizin sıkı işbirliği içinde olduğu yabancı ülkelerin hukuk sistemleri ve uluslararası hukuk (uluslararası sözleşmeler, uluslararası kuruluşlar) konularında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir. Böylece, ülkemizde Hukuk Fakültesi mezunlarının geleneksel olarak çalıştıkları avukatlık, hakimlik, savcılık, valilik, kaymakamlık, noterlik, ulusal ve uluslararası ortaklıklara ve kurumlara hukuki danışmanlık mesleklerinin yanı sıra; mezunlarımızın, kamu sektöründe ve özel sektörde, yabancı ülkelerde çalışmalarına, ulusal ve uluslararası tahkimde hakem olarak görev almalarına olanak sağlayacak bilgi donanımı temeline dayandırılarak çalışma alanlarının genişleyeceğine inanılmaktadır.

İnsan haklarının dünya ölçeğinde artan önemi göz önüne alınarak İnsan Hakları Derslerine ağırlık verilmesi de başlıca amaçlarımızdan biridir. Ayrıca, bu alanda uluslararası niteliği haiz kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak İzmir ve çevresinde bu alanda Fakültemiz, araştırmacılar, uygulayıcılar ve öğrenciler için çekim merkezi haline getirilecektir.

Öğrencilerimiz, aldıkları yabancı dil eğitimi sayesinde eğitimleri süresince ERASMUS Programı çerçevesinde eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında sürdürebilirler. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki hazırlık sınıfı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki yabancı dil ve yabancı dilde verilen seçimlik dersler, öğrencinin yurt dışında sürdüreceği hukuk eğitiminin başarısına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, ERASMUS Programı çerçevesinde üniversitemize gelen öğrenciler de İngilizce verilen hukuk derslerini alabileceklerdir. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki 92 Üniversite ile ERASMUS programı anlaşması, 27 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, ECTS (AKTS) Etiketini alan ilk Türk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, İlk lisans mezunlarının verildiği 2004–2005 öğretim yılından itibaren mezun olan tüm öğrencilere diplomalarıyla beraber “Diploma Eki Etiketi-Diploma Supplement Label” (DS) verilmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim programı da bu Programın bir parçası olarak, Bologna sürecine uygun olarak hazırlanmış olup, öğrencilerimiz, uluslararası hukuk akreditasyonuna sahip bir Hukuk Fakültesinden mezun olma olanağına sahiptirler.

Hukuk Fakültemizin öğretim programı hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik dersler birlikte işlenecek şekilde ve uluslararası akreditasyona uygun olarak hazırlanmış, mezunlarımızın iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için gereken bütünlük içinde yapılanmasına özellikle özen gösterilmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi, Hukuk Fakültemizin yukarıda açıkladığım amaçlarına ulaşmak ve öğrencilerimizin başarısını en üst düzeye çıkarabilmek için tasarlanmıştır. Rahat çalışma ortamının yanı sıra bünyesinde birçok yerli ve yabancı hukuk veritabanını, temel eserlerini, hukuk alanında önemli yerli ve yabancı dergileri, güncel ve zengin bir monografi arşivini barındırmaktadır. Her noktasından kablosuz ağ aracılığıyla internet erişimi sağlayan, gün ve gece boyunca hizmete açık olan kütüphane okuma salonu öğrencilerimizin hizmetindedir.

Geleceğin hukukçuları olarak size düşen önemli görevleri başarıyla gerçekleştirmenize katkıda bulunacağına inandığımız Fakültemizde birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

 

 

Haberler