Hukuk Fakültesi

TÜM HABERLERDoç. Dr. Barış BAHÇECİ, Panelde Tebliğ Sundu
Doç. Dr. Barış BAHÇECİ, Panelde Tebliğ Sundu
Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Barış Bahçeci, İktisadi Kalkınma Vakfı ve İstanbul Vergi Merkezi tarafıdan 01.02.108 tarihinde İstanbul'da yapılan
"Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Bağlantılı Problemler ve Çözüm Yolları" Panelinde, "İHAM İçtihadı Çerçevesinde Haciz Yetkisinin Kullanımı ile İlgili Sorunlar" başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

 

Haberler