Hukuk Fakültesi

HUK 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Borçlar Özel Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 301
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun özel borç ilişkilerine ilişkin belli başlı hükümlerinin ve bazı sözleşme türlerinin incelenmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İsimsiz sözleşmeleri tanımlayabilecek ve sınıflandırabilecekler
  • Satım sözleşmesi ve bağışlama sözleşmesinin özelliklerini ve bu sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını tanımlayabilecek ve tartışabilecekler
  • Kira sözleşmesi ve kefalet sözleşmesinin özelliklerini ve bu sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını tanımlayabilecek ve tartışabilecekler
  • Vekâlet sözleşmesi ve eser sözleşmesinin özelliklerini ve bu sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını tanımlayabilecek ve tartışabilecekler
  • Eski Borçlar Kanunu ve yeni Türk Borçlar Kanunu’nun özel sözleşme tiplerine ilişkin bazı hükümlerini karşılaştırabilecekler
Tanımı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan çeşitli sözleşme tipleri ve bu sözleşmelerin özellikleri dersin konusunu oluşturmaktadır. Özel olarak incelenecek sözleşme türleri arasında satım sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, eser sözleşmesi, hizmet ve yayın sözleşmeleri yer almaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sözleşme Tiplerinin Sınıflandırılması ve İsimsiz Sözleşmeler Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
2 Satım Sözleşmesi Kavramı ve Unsurları Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
3 Satım Sözleşmesinin Türleri Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
4 Satım Sözleşmesinin Türleri ve Satım Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
5 Satım Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları ve Trampa Sözleşmesi Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
6 Ara Sınav İçin Tekrar Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
7 Ara sınav
8 Bağışlama Sözleşmesi Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
9 Kira Sözleşmesi Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
10 Ariyet, Karz ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
11 Eser Sözleşmesi Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
12 Vekâlet Sözleşmesi Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
13 Kefalet Sözleşmesi ve Garanti Sözleşmesi Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
14 Hizmet Sözleşmesi ve Yayın Sözleşmesi Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
15 Final için tekrar Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Diğer Kaynaklar

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
15
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
133

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler