Hukuk Fakültesi

HUK 451 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mahkeme Uygulamaları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 451
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Gerek adli yargı mahkemelerinde dava açılıp yürütülmesi gerek alınan mahkeme kararının icra ettirilmesi bakımından pratik sağlanması, arabulucu ve tahkimde hakem olarak görev ifa etmenin inceliklerinin ortaya konmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • hukuk davası açmak,
  • savunma yapmak,
  • dava sürecinde ön inceleme ve tahkikat safhalarında avukat olarak ve yargıç olarak işlevlerinin farkındalığını görecek,
  • alınan mahkeme kararının icrası ve ayrıca alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden arabulucu olarak faaliyet icra etmenin farkındalığını içselleştirmek,
  • hakem olarak davranış ve kararlarının şekillendirilmesi hususunda dikkate alınması gerekenlerin farkına varmak
Tanımı Yaşayan hukuk uygulamasında önem taşıyan hususlar ile sıklıkla karşılaşılan sorunlar, konunun uzmanı uygulayıcı hukukçular (yargıç, savcı, avukat, hukuk danışmanı, noter) tarafından öğrenciyle interaktif bir çalıştay (workshop) ortamında ele alınacaktır. Ders İngilizce okutulmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Avukat rolü üstlenilerek hukuk davası açılması Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
2 Avukat rolü üstlenilerek hukuk davasında cevap dilekçersi hazırlanmasının püf noktaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
3 İkinci dilekçeler (Replik düplik) hazırlanması Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
4 Ön incelemede avukat olarak dikkat edilecekler Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
5 Tahkikat safhasında taraf avukatı olarak işleve yönelik çalışmalar Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
6 Dava açılmasından tahkikat sonuna kadar olan aşamada yargıç rolünün gerektirdikleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
7 Karar hüküm yazdırılması Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
8 Arasınav Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
9 Alınan mahkeme kararının icrasında avukat rolü Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
10 İcra aşamasında borçlu avukatının ilamın icrası bakımından yaratabileceği farkındalık Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
11 İcra mahkemesi hakiminin yaratabileceği farkındalık Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
12 İlamlı icranın geri bırakılması Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
13 İlamlı icranın iadesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
14 İhtiyati hacizde avukat olarak farkındalık yaratma Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
15 Genel değerlendirme Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
16 Final için tekrar Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.

 

Dersin Kitabı Hakan Pekcanıtez/M. Özekes/ M.Akkan<: Medeni usul Hukuku Pratik çalışmaları
Diğer Kaynaklar Hakan Pekcanıtez/M.Özekes: İcra ve İflas Hukuku Pratik çalışmaları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
10
Ödev
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
11
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler