Hukuk Fakültesi

HUK 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevre Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 470
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Çevre Hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın değerlendirilmesi, hukuki ve cezai açıdan sorumluların tespitinin sağlanması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çevre kavramının anlaşılması.
  • Çevre hukukunun temel ilkelerinin saptanması
  • Çevreyi kirletenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğunun tespit edilmesi
  • Ulusal mevzuatımızın uluslararası mevzuata uyumunun değerlendirilmesi
  • Bir insan hakkı olarak çevre hakkının kavranması
  • Çevrenin daha iyi korunması için alınabilecek önlemlerin tartışılabilmesi
  • Çevre Hukukunun hukuk sistemi içindeki yerinin belirlenmesi
Tanımı Çevre sorunları ve çevre hukukunun gelişimi, ilkeleri ve güvenceleri; haber alma, katılma hakkı ve başvuru hakkı; sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile ilişkisi, Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’da çevre hakkına ilişkin düzenlemeler ve güvenceler, çevre zararlarından doğan sorumluluk.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çevre kavramı Önerilen kaynakların çalışılması
2 Çevre Hukukunun doğuşu, gelişimi, kapsamı ve amacı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Çevre hakkının Anayasal statüsü Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Çevre Hukukunda önleme, işbirliği ve entegrasyon ilkeleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Çevre Hukukunda katılım, ihtiyat ve kirleten öder ilkesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Çevre Hukukuna ilişkin idari yaptırımlar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Ara sınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 Ara sınav
9 Çevresel Etki Değerlendirmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Çevreyi kirletenin komşuluk hukukundan doğan sorumluluğu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Çevreyi kirletenin haksız fiil sorumluluğu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Çevreyi kirletenin kusursuz sorumluluğu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Çevreyi kirletenin cezai sorumluluğu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Çevre Hukukuna ilişkin uluslararası düzenlemeler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin genel değerlendirmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Dersin Kitabı David Wilkinson: Environment and Law (Routledge Introductions to Environment), 2002
Diğer Kaynaklar Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu, Çevre Hukuku, Ankara 2010; Nükhet Yılmaz Turgut: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
16
256
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
326

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler