Hukuk Fakültesi

HUK 471 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kriminoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 471
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin kriminolojinin temel kavramlarını, bu kapsamda suçun türlerini ve nedenlerini, ve diğer kriminolojinin temel kavramlarını kavramaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kriminolojinin görevini ve önemini kavramak
  • Kriminolojinin araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • Suç türleri, suçun ortaya çıkış sebepleri ile bunlara etki eden faktörlere hakim olmak
  • Suçun ortaya çıkışında ve sonrasında mağdurun durumunu gözlemleyebilecek donanıma sahip olmak
  • Suçun tahmini ve önlenmesi
Tanımı Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sapma, Suc ve Kriminoloji kavramı, Amacı, Suclu davranışın ölcülmesi, Araştırma Modelleri, Hatalar Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
2 Suclu davranış açıklanması, Bireysel Teoriler, Piskolojik Teoriler, Biolojik Teoriler Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
3 Sosyolojik Teoriler Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
4 Şahsa karşı suçlar ve dağılımları, Adam öldürme Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
5 Kan davaları, Çoklu öldürme, Seri Katil, Çinsel Suçlar Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
6 Mala karşı suçların dağılımı, Uyuşturucu Maddelerin Suç ile bağlantısı Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
7 Ara Sınav
8 Organize Suçlar, Terrör Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
9 Suça teşvik eden Davranışlar, İntihar Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
10 Yaş ve Suc, Çocuk Suçluluğu Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
11 Cinsiyet, Kadın Suçluluğu Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
12 Suça Maruz Kalma ve Nedenleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
13 Polis Teşkilatı Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
14 Türkiye’de Suçluluğun İstatiksel Değerlendirmesi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
15 Dönemin gözden geçirilmesi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
16 Final

 

Dersin Kitabı

M. Emin Artuk/M. Emin Alşahin, Kriminoloji.

Diğer Kaynaklar Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 1981  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler