Hukuk Fakültesi

HUK 472 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İnsancıl Hukuk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 472
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İnsancıl Hukuk dalının varoluş nedeni, savaş olgusudur. Dersin amacı bu hukuk dalını öğrencilere tanıtmak ve Uluslararası yada Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda uygulanacak kurallar hakkında bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüzde Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma konseptini açıklayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukukun ne zaman uygulanabilir olduğunu açıklayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkelerini açıklayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukukun kaynaklarını sıralayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri açıklayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarını somut durumlara uygulayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukukun uygulanmasına ilişkin sorunları teşhis edebileceklerdir.
Tanımı Uluslararası insancıl hukuk, insan acılarının en aza indirilmesini amaçlar. Bunun için de, savaşın olabildiğince insancıl ve kurallara bağlanması gerekir. İşte bu amaç, yüzyıllarca süren bir çalışmanın ürünü olarak Cenevre Sözleşmeleri'nde ve ek protokollerinde somutlanmıştır. Kızılhaç tarafından hazırlanan ve Cenevre Sözleşmeleri diye de bilinen sözleşmeler, İnsancıl Hukukun en önemli kaynağı olup derste Cenevre Sözleşmeleri esas alınarak uluslararası insancıl hukukun temel kavramları öğretilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kuvvet Kullanmanın Tarihçesi Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.1-12
3 Savaş, Çatışma ve Hukuk Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.13-17
4 BM sonrası Kuvvet Kullanma Yasağı Sunum
5 İnsani Müdahale Doktrini Kerem Batır, Humanitarian Intervention in International Law: European Conflicts.
6 İnsancıl Hukukun Temel İlkeleri Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.20-53
7 Koruma altındaki kişiler Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.196-243
8 Kullanılabilecek Silahlara İlişkin Sınırlamalar (Biyolojik ve Kimyasal Silahlar, Kara mayınları, Lazer silahları, Nükleer Silahlar) Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.123-144
9 Uluslararası Çatışmalar ve İnsancıl Hukuk – I (Uluslararası Çatışmaların Temel kuralları, Savaş Hali) Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.54-69
10 Uluslararası Çatışmalar ve İnsancıl Hukuk – II (Silahların Kullanımına ilişkin prensipler) Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.70-100
11 Uluslararası Nitelikte Olmayan Çatışmalar ve İnsancıl Hukuk (iç çatışmalar, Cenevre Konvansiyonları ortak 3. Madde ve 2 nolu Protokol) Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.317-331
12 Terörizm ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İbrahim Kaya, Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, USAK yayınları-2005.
13 Barış Güçleri ve Uluslararası İnsancıl Hukuk Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.336-346
14 İşgal ve Uluslararası İnsancıl Hukuk Sunum
15 Savaş Suçları, Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsancıl Hukuk Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.286-310
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Leslie C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, Manchaster University Press, 2000. Adam Roberts and Richard Guelff, Documents on the Laws of War, OUP, 2000.
Diğer Kaynaklar Ayşe Nur Tütüncü, İnsancıl Hukuka Giriş, Beta Yayınları, 2006. Kerem Batır, Humanitarian Intervention in International Law: European Conlifts, VDM Verlag- 2010 .

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler