Hukuk Fakültesi

HUK 477 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tüketici Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 477
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Tüketici hukukunun tüketicilere sağladığı haklar ve üreticilere yüklediği yükümlülüklerin kavranması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüketici olmaktan kaynaklanan hakların kavranması
  • Üreticilerin ürünler ve satış sonrası hizmetlere ilişkin yükümlülüklerinin incelenmesi
  • Ayıplı mal/ayıplı hizmet durumlarında tüketicilerin seçimlik haklarının değerlendirilmesi
  • Tüketici kanununda yer alan tüketici sözleşme tiplerinin kavranması
  • Tüketicilerin tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlardan korunması hakkında kuralların irdelenmesi
  • Tüketici kuruluşları ve yetkilerine ilişkin bilgi edinilmesi
  • Tüketici mahkemelerinin yetkilerinin özümsenmesi
Tanımı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca günümüz tüketim dünyasında önemi artan tüketici hukukunun ilke ve kuralları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; amaç, kapsam ve tanımlar yönünde inceleme Önerilen kaynakların çalışılması
2 Ayıplı mal Ayıplı hizmet Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
3 Tüketici, tüketici hakları Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
4 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenen sözleşme tipleri; Takstle satış, Devre tatil ve Paket Tur Sözleşmeleri Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
5 Kapıdan Satış, Mesafeli Sözleşmeler, Tüketici Kredisi Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
6 Kredi Kartları ve Konut Finansmanı Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
7 Ara sınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
8 Ara sınav Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
9 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
10 Süreli yayınlar, Abonelik sözleşmeleri, fiyat etiketi Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
11 Garanti belgesi, tüketicinin garanti süresince sahip olduğu haklar, satış sonrası hizmetler Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
12 Ticari reklam ve ilanlar Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
13 Tüketici kuruluşları, tüketici konseyi, tüketici hakem heyeti Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
14 Yargılama ve Cezaya ilişkin hükümler, Tüketici Mahkemeleri Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
15 Final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, önceki ders tekrarı

 

Dersin Kitabı Notlar verilecektir.
Diğer Kaynaklar İ. Yılmaz Aslan: Tüketici Hukuku, Ankara 2006; Emrah Cengiz; Tüketicinin Korunması, İstanbul 2007; Yahya Deryal, Tüketici Hukuku, Ankara 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler