Hukuk Fakültesi

HUK 478 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Cinsiyet ve Hukuk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 478
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Cinsiyet bakımından kanunların tarafsız olması gerektiği, farklı hukuk disiplinlerinde konuya yaklaşım ele alınarak ayrımcılık yasağı ortaya konacaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cinsiyet ile ilgili hukuki düzenlemelerin farkında olacaklar.
  • Cinsiyete dayalı ayrımcılık konusunda farkındalık yaratacaklar.
Tanımı Anayasal eşitlik ilkesi ve cinsiyet açısından hukukumuzda yansımaları, uluslararası düzenlemeler çerçevesinde cinsiyet eşitliği açısından iç hukukun değerlendirilmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuki Bakımdan Kanun önünde Eşitlik ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
2 Cinsiyet Ayrımcılığının Tarihsel ve hukuksal boyutu İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
3 Türk Anayasa Hukuku ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
4 Türk Medeni Kanunu ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
5 Ceza Hukuku ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
6 İş Hukuku ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
7 Genel Değerlendirme İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
8 Arasınav
9 Sosyal Güvenlik Hukuku ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
10 Karar alma mekanizmalarında Eşitlik İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
11 Uluslararası Sözleşmeler Bağlamında Kadının Durumu ve Pozitif Ayrımcılık İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
12 Kadının Şiddete Karşı Korunması( Uluslararası Bağlamda) İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
13 Kadının Şiddete karşı korunması(ulusal) İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
14 Vaka Çalışması İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
15 Genel Değerlendirme İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
16 Sınav

 

Dersin Kitabı Lindgren, J.R., Taub, N., Wolfson, B.A., & Palumbo, C.M. The Law of Sex Discrimination, 3rd edition (Thomson Wadsworth 2004); Cochran, A., Sexual Harassment and the Law (University Press of Kansas 2004).Katherine T. Bartlett , Deborah L. Rhode: Gender & Law: Theory, Doctrine, Commentary, 2009Toksöz, G.(2012) Kalkınmada Kadın Emeği. Varlık Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar Sally Engle Merry: Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice, 200621.Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 2 Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler