Hukuk Fakültesi

HUK 482 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sermaye Piyasası Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 482
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sermaye Piyasası Hukuku dersi kapsamında öncelikle sermaye piyasasının temel anlayışları, Sermaye Piyasası Hukukunun sorunlara yaklaşım ve çözüm tarzı başta ticaret hukuku olmak üzere diğer hukuk dallarıyla ilişkisi açıklığa kavuşturmaktadır. Aynı zamanda düzenleyici otorite olan Sermaye Piyasa Kurulunun yapısı görev ve fonksiyonları açıklanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenci;sermaye piyasasına iliişkin hukuki sorunları kavrama ve sağlıklı bir biçimde tartışabilecekler
  • Bu dersin sonunda öğrenci; ilgili temel hukuki kavramları açıklayabilecekler
  • Bu dersin sonunda öğrenci; ilgili hukuki terimleri doğru bir biçimde kullanabilecekler
  • Bu dersin sonunda öğrenci;sermaye piyasası ile ilgili olarak farklı kaynaklardan hukuki bilgileri analiz edebilecekler
  • Bu dersin sonunda öğrenci; sermaye piyasası Kurulu’nun yapısı, işleyişi ve yetkilerini açıklayabilecekler
  • Bu dersin sonunda öğrenci; sermaye piyasası faaliyetlerini düzenleyen temel hukuki kuralları açıklayabilecekler
  • Bu dersin sonunda öğrenci; sermaye piyasasının işleyişini kavrayabileceklerdir
Tanımı Sermaye Piyasası araçları, halka açık anonim şirketler, yatırımcıların korunması, aracı kurumlar, sermaye piyasası yatırım şirketleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleme yetkisi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sermaye Piyasası Hukuku’nun Temel Kavramları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
2 Sermaye Piyasası KanunuGenel Hükümler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması,İhracı, Halka Arzı Ve Satışı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 İhraççılara Ve Halka Açık AnonimOrtaklıklara İlişkin Hükümler(I) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 İhraççılara Ve Halka Açık AnonimOrtaklıklara İlişkin Hükümler(II) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri veSermaye Piyasası Kurumları(I) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Ara sınav
8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri veSermaye Piyasası Kurumları(II) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
9 Sermaye Piyasası Kurulu(I) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Sermaye Piyasası Kurulu(II) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Denetim Ve Cezai Sorumluluk(I) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Denetim Ve Cezai Sorumluluk(II) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Vaka Çalışması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Genel Değerlendirme Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Dersin Kitabı KÜTÜKÇÜ, (Doğan) Sermaye Piyasası Hukuku I ve II, Beta Yayınları, 2004.Recent Developments in Capital Markets in Turkey, Çeşme, İzmir, June 30July 5, 1985 (Basım Yılı: 1985)SÖZER (Bülent), Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, Istanbul, Beta
Diğer Kaynaklar 2003, 485 pp.ESENER (Turhan), Turkish Business Law 1. Law of Obligations Contracts and Torts, 2nd ed., Istanbul, Boğaziçi University Press, 2004, 172 pp.ESENER (Turhan) and YARSUVAT (Ömür), Turkish Business Law 2, Istanbul, Boğaziçi University Press, 2003, 258 pp.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler