Hukuk Fakültesi

HUK 488 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Taşıma Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 488
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere taşıma hukukunun temel ilkelerini, ilgili mevzuatı ve içtihatları öğretmek, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili pratik çalışmalar yaparak öğrencileri bilgilerini kullanmaya alıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Taşıma Hukukuna egemen olan ilkeleri belirlemek
  • Türkiye’de ve dünyada taşıma hukukunun kaynaklarını değerlendirmek
  • Kara taşımacılığının (eşya ve yolcu) ulusal ve uluslar arası boyutuyla değerlendirilmesi
  • Deniz yolu taşımacılığının (eşya ve yolcu) ulusal ve uluslararası boyutuyla değerlendirilmesi
  • Havayolu taşımacılığının (eşya ve yolcu) ulusal ve uluslararası boyutuyla değerlendirilmesi
  • Demiryolu taşımacılığının (eşya ve yolcu) ulusla ve uluslar arası boyutuyla değerlendirilmesi
  • Boru hattı taşımacılığının değerlendirilmesi, Multimodal taşımacılığın incelenmesi, Taşıma sigortalarının temel özelliklerinin incelenmesi
Tanımı Taşıma Hukuku kavramı ve kapsamı. Taşıma türleri; karayolu, denizyolu, suyolu, havayolu, demiryolu, boru hatları (Eşya taşımayolcu taşıma. Ulusal taşımauluslararası taşıma). Taşıma Hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları. Taşıma Hukukunda uygulanabilecek hükümlerin sırası. Uluslararası eşya taşıma; kavramı, unsurları, kullanılan belgeler, taşıma sözleşmesini kanıtlayan belgeler, alt taşıma ve asıl taşıma sözleşmeleri, çoklu taşımalar, taşıma sözleşmelerinin tarafları, üçüncü şahıslar, taşıma aracıları, tarafların yükümlülükleri, taşımayla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanabilir hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü yolları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Taşıma Hukukunun Özellikleri, Taşıma Hukukunun Diğer Hukuk Branşları İle İlişkisi Önerilen kaynakların çalışılması
2 Taşıma Hukukunun Ulusal ve Uluslararası Kaynakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Taşıma Sözleşmesi; tanımı, unsurları ve tarafları, ilgili diğer kişiler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Karayoluyla eşya taşınması (UlusalUluslar arası Hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Karayoluyla yolcu taşınması (UlusalUluslar arası Hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Arasınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Ara sınav Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 Denizyoluyla Eşya Taşınması (UlusalUluslar arası Hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
9 Denizyoluyla yolcu taşınması (UlusalUluslar arası hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Havayoluyla eşya taşınması (UlusalUluslar arası hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Havayoluyla yolcu taşınması (UlusalUluslar arası hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Demiryoluyla eşya ve yük taşımacılığı (UlusalUluslar arası hukuk), boru hattı ile taşıma. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Değişik tür araçlarla (Multimodal) Taşımaya ilişkin esaslar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Taşıma (Nakliyat) sigortaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Dersin Kitabı William J. Augello: Transportation, Logistics, and the Law, 2004
Diğer Kaynaklar Hakan Karan: Law on International Carriage of Goods, Ankara 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
25
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
133

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler