Hukuk Fakültesi

LAW 290 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ekonomi Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 290
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Temel ekonomik kuramlara ilişkin bilgi edinilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuk ve ekonomi arasındaki bağlantıyı kurabilecek,
  • Temel ekonomik kavramların hukuk ile olan ilişkisini değerlendirebilecek,
  • Mülkiyet, haksız fiil, sözleşme, suç ve ceza konularının ekonomi boyutunu yorumlayabilecek,
  • Dava ve hukuki süreçleri ekonomi boyutunda değerlendirebilecek,
  • Rekabet hukuku, piyasa düzenlemeleri, vergilendirme ve sosyal refah devleti düzenlemelerinin hukuk ve ekonomi yönlerini anlayabilecek,
  • Ekonomik sistemler ile hukuk arasındaki ilişkiyi yorumlayabilecek,
  • Ekonomik teorilerin kaynağı ve bunların hukuki kurumlar ile ilişkisini değerlendirebilecek,
  • Güncel ekonomik tartışmaları hukuki bakış açısı ile yorumlayabilecektir.
Tanımı Temel ekonomi kavramları açıklanacaktır. Mülkiyet, haksız fiil, sözleşme, suç ve ceza ile dava ve hukuki süreçlerin ekonomi ve hukuk boyutu birlikte incelenecektir. Rekabet hukuku, piyasa düzenlemeleri, vergilendirme ve sosyal refah devleti düzenlemelerinin hukuk ve ekonomi yönleri birlikte ele alınacaktır. Böylelikle hukukun ekonomik analizi yapılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk ve Ekonomi İlişkisi Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
2 Ekonominin Temel Kavramları-I Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
3 Ekonominin Temel Kavramları-I Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
4 Mülkiyet Hukuku I Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
5 Mülkiyet Hukuku II Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
6 Haksız Fiil Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
7 Sözleşme Hukuku Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
8 Suç ve Ceza Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
9 Dava ve Hukuki Süreç Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
10 Ara Sınav
11 Rekabet Hukuku Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
12 Piyasa Düzenlemeleri Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
13 Vergilendirme Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
14 Sosyal Refah Devleti Düzenlemeleri Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
15 Ekonomide Güncel Gelişmeler Öğretim üyesi tarafından verilen notlar
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi Önerilen kaynakların ilgili kısmının gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Cooter, Robert and Ulen, Thomas, "Law and Economics, 6th edition" (2016). Berkeley Law Books. 2.

VELJANOVSKI CENTO, “The Economics of Law Second Edition”, (2006), Great Britain, The Institute of Economic Affairs, 

 
Diğer Kaynaklar

Parkin Michael, Powel Melaine, Matthews Kent, Essential Economics, European Edition, Pearson, 2012, Essex

Ippolito, R.A. (2005): Economics for Lawyers, Princeton University Press, Princeton and Oxford

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler