Hukuk Fakültesi

LAW 309 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 309
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Medya Hukukunun kaynakları, uygulaması ve temel kavramlarını, Avrupa Birliği mevzuatıyla karşılaştırmalı olarak öğrenciye tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk ve AB Medya Hukukunun m. 1’de belirtilen konularla ilgili kaynaklarını kullanabileceklerdir;
  • Görsel ve işitsel medya hizmetleriyle ilgi daha geniş bağlamdaki meselelerin (hakaret ve özel hayatın ihlali davalarının medyaya maliyeti, azınlık grup ve kültürlerine yönelik programlara duyulan gereksinim vb.) ayrıntısına vakıf olabileceklerdir;
  • İlgili bilgileri etkin bir biçimde ifade edebileceklerdir;
  • Türk ve AB Medya Hukuku ile ilgili olarak kendi başına hukuki araştırma yapabileceklerdir;
  • Elde ettikleri bilgileri analiz edip uygulayabileceklerdir:
  • Türk ve AB Medya Hukukuna ilişkin meseleler hakkında hukuki gerekçeler sunabileceklerdir.
Tanımı Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığıı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Medya Hukukunun Kaynakları Sunum
3 Temel Haklar ve İletişim Özgürlüğü Eric Barendt, Media Law p.15
4 Anayasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Temel Haklar Eric Barendt, Media Law p.3
5 Basın Kanunu Press Law for printed media
6 Kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar Eric Barendt, Media Law, p.349
7 Sır saklama yükümlülüğü ve özel hayatın gizliliği Eric Barendt, Media Law, p.387
8 Ara sınav
9 Devlet Organlarına ve Dince Kutsal Değerlere karşı suçlar Türk Ceza Kanunu Madde.216
10 Telif Hakları IIPA, Report on Copyright Protection and Enforcement,
11 Sibersuçlar K. Batır, "Regulating Internet Content: Hate Speech", Marmara Journal of European Studies , ss.123-136, 2003
12 Yeni medya, radyo-TV haberciliği K. Batır, "REGULATING CONVERGENCE: the EU and the UK Approaches and New Issues in Media Regulation", Marmara Journal of European Studies , ss. 29-44, 2002
13 Yayıncılık Hukuku Law on the Establishment of Radio and Television Enterprises and Their Media Services (Law. No. 6112)
14 Kişisel Verilerin Korunması Sunum
15 İnternet Hukuku K. Batır, B. Kılıçbay, M. Binark, İnternet, Toplum, Kültür (İnternet ve Hukuk), ss.30-55, İstanbul, Epos Yayınları, 2005
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Eric Barendt, Lesley Hitchens, Media Law: Text, Cases and Materials (Longman Law Series)2013. Kerem Batır-Cem Pekman, Özgür Medya Mevzuatı Raporu, Medya Enstitüsü-2003.
Diğer Kaynaklar Crone, T.: Law and the Media, 4th. Ed., Focal Press, 2002. Carey, P./Sanders, J.: Media Law, 3rd. Ed., Sweet & Maxwell, 2004. Hadwin, S./Bloy, D.: Law and the Media, Sweet & Maxwell, 2007

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler