Hukuk Fakültesi

LAW 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

 
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel Kredi
ECTS
Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
LAW 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşullar
Yok

Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri sermaye piyasasının yapısı ve düzeni hakkında bilgilendirmek ve sermaye piyasasının temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler Sermaye Piyasası Düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Öğrenciler Para piyasaları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Öğrenciler para piyasaları ve uluslararası kurumlar ile olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Öğrenciler Türk Sermaye Piyasası düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir..
Dersin İçeriği Dört bölümden oluşan dersin birinci bölümünü genel olarak finansal sistemler ve yapısı, ikinci bölümünü uluslararası düzenlemeler, üçüncü bölümünü uluslararası kurumların rolü, üçüncü bölümünü Türk sermaye piyasası düzenlemeleri oluşturmaktadır.

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Sistemler: Genel bakış Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
2 Para ve Sermaye Piyasası Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
3 ABD Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
4 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Teorisi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
5 Bireysel Düzenlemeler (1) Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
6 Bireysel Düzenlemeler (2) Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
7 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve Uluslararası Hukuk Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
8 Ara Sınav-IOSCO Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
9 IOSCO Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
10 OECD Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
11 OECD Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
12 CPMI Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
13 Türk Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
14 Final Sınavı Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

KAYNAKLAR

Ders Notu de Haan, J., Oosterloo, S., and D. Schoenmaker (2009): European Financial Markets and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paolo\n IOSCO (various publications): Standards and principles (available at: http://www.iosco.org/publications)
Diğer Kaynaklar Notes by the instructor

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım
1
25
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar
1
35
Final/Sözlü Sınav
1
40
Toplam

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI
60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
40
Toplam

 

DERS KATEGORİSİ

Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Sunum / Seminer
Proje
Ödevler
1
15
Küçük Sınavlar
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
11
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam İş Yükü

DERS TANITIM BİLGİLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 


 

Haberler