Hukuk Fakültesi

LAW 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 350
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bankalar, leasing, faktöring ve finansman şirketlerinin ilişkin düzenlemelerinin temel prensiplerinin öğretilmesi, prensiplerin arkasında yatan ekonomik gerekçelerin açıklanması, düzenlemelerin hukuki ve ekonomik yönlerini kavratılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bankalar ve diğer finansal kuruluşlarına ilişkin temel kavramları bilir.
 • Bankalar ve diğer finansal kuruluşların ekonomik yönünü öğrenir.
 • Merkez Bankasının finansal piyasalardaki işlevlerini anlar.
 • Bankaların kuruluşu, faaliyetleri, risk yönetimlerini değerlendirebilir.
 • Bankaların kamu tarafından denetimini, gerekçesini ve sonuçlarını anlar
 • Leasing, faktöring ve finansman şirketlerine ilişkin genel ve özel düzenlemeleri bilir.
 • Elektronik finansal işlem süreçlerini öğrenir.
 • Uluslararası finansal krizler konusunda bilgi sahibi olur.
 • Uluslararası finansal düzenlemeleri anlar.
Tanımı Banka ve diğer finansal kuruluşlara ilişkin temel kavramların ekonomik yönü, merkez bankasının işlevi, bankaların kuruluşu, faaliyetleri, mevduat toplama ve kredi verme işlemleri, riskleri, kamu tarafından denetimi, leasing, faktöring ve finansman şirketlerinin kuruluşu ve faaliyetleri, elektronik finansal işlemler, uluslararası finansal düzenlemeler, dünyadaki ekonomik krizler ve bundan sonrası için olası gelişmeler anlatılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılık ve Finans Kurumlarına İlişkin Temel Kavramlar ve Düzenlemeler Öğretim üyesi tarafından verilecek notlar
2 Merkez Bankalarının Finansal Piyasalardaki İşlevi ve Rolü Merkez Bankası Kanunu md.1-35
3 Merkez Bankalarının Finansal Piyasalardaki İşlevi ve Rolü Merkez Bankası Kanunu md.36-67
4 Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi Bankacılık Kanunu md. 1- 21
5 Bankaların Kurumsal Yönetimi Bankacılık Kanunu md. 22- 47
6 Bankaların Mevduat Toplaması ve Kredi Vermesi Bankacılık Kanunu md. 22- 47
7 Bankaların Kamu Adına Denetim ve Gözetimi Bankacılık Kanunu md. 65- 71, md.106-110
8 Ara Sınav
9 Leasing, Faktöring ve Finansman Şirketleri ile İlgili Genel Düzenlemeler 6361 Sayılı Kanun md. 1- 17
10 Leasing, Faktöring ve Finansman Şirketleri ile İlgili Özel Düzenlemeler 6361 Sayılı Kanun md. 18- 39
11 Elektronik Finansal İşlemler 6493 Sayılı Kanun md.1-20
12 Uluslararası Finansal Düzenlemeler Hergeden (2016), p. 556-563
13 Dünyada Ekonomik Krizler Cottier, Jackson, Lastra (2012) p. 9- 30
14 Para ve Bankacılık Konusundaki Yeni Gelişmeler Öğretim Üyesi tarafından verilecek notlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Gözden Geçirme
16 Final

 

Dersin Kitabı
 1. Banking Law https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/english/Legislation/14905banking_law_december_2013.pdf
 2. FINANCIAL LEASING, FACTORING AND FINANCING COMPANIES LAW https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/english/Legislation/115986361factoringlaw_engrev_er_onx.pdf
 3. LAW ON PAYMENT AND SECURITY SETTLEMENT SYSTEMS, PAYMENT SERVICES AND ELECTRONIC MONEY INSTITUTIONS
 4.  
 5. Mattias Herdegen, Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford University Press, London, 2016
 6. Thomas Cottier, John H. Jackson, Rosa M. Lastra, International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs, Oxford University Press, 2012
 
Diğer Kaynaklar

Dersin Öğretim üyesi tarafından verilecek notlar.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
3
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler