Hukuk Fakültesi

LAW 461 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticari Terimler ve Dokümantasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 461
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası ticarette kullanılan terminoloji ve belgeler hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ticari sözleşme şekillerini kullanacaklardır.
  • Özellikle Incoterms 2010 kapsamında uluslararası ticarette kullanılan terimler hakkında derin bilgi sahibi olacaklardır.
  • Uluslararası ticarette kullanılan belgeler hakkında derin bilgi sahibi olacaklardır.
  • Uluslararası ticaretle ilgili hukuki çerçeveyi bileceklerdir.
  • Uluslararası ticaretin bilgi kaynaklarını tespit edip iş hayatında kullanacaklardır.
Tanımı Bu dersin içeriğini; uluslararası ticari sözleşmeler, Incoterms 2010 kapsamında uluslararası ticari terimler ve uluslararası ticarette kullanılan temel belgeler oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticari İşlere İlişkin Meseleler ve Taraflar Shippey, s. 1-28, s. 76-85, s. 96-111.
2 Uluslararası Satım Sözleşmelerin Hazırlanması Shippey, s. 28-44, s. 85-96.
3 Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Ana Meseleler Shippey, s. 53-76.
4 Milli Hukukta Uluslararası Sözleşmelerin Geçerliliği ve Esaslı Unsurları Shippey, s. 111-124.
5 Genel Olarak Uluslararası Ticari Terimler ve Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms 2010) Shippey, s. 44-53; Illustrated Guide to Incoterms 2010, s. 3-5.
6 Grup E (Çıkış) ve Grup D (Varış) Teslim Şekilleri Illustrated Guide to Incoterms 2010, s. 6-8, s. 22-27.
7 Grup F (Navlun Ödenmemiş) ve Grup C (Navlun Ödenmiş) Teslim Şekilleri Illustrated Guide to Incoterms 2010, s. 6-8, s. 8-22.
8 Ara Sınav
9 Teklif, Sipariş, Protokol, Şartlı Satım Sözleşmesi ve Danışmanlık Sözleşmesinin Hazırlanması Shippey, s. 127-138.
10 Satış Temsilcisi, Franchise, Distribütörlük, Sevkiyat ve Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması Shippey, s. 138-177.
11 Genel Olarak Uluslararası Ticari Belgeler Henkelmen, s. 1-35; Illustrated Guide to International Trade Documentation, s. 3-5.
12 Ticari İş ve Taşımacılıkla İlgili Belgeler Henkelmen, s. 36-55; Illustrated Guide to International Trade Documentation, s. 6-15.
13 İthalat-İhracatla İlgili Belgeler Henkelmen, s. 66-71, s. 106-111; Illustrated Guide to International Trade Documentation, s. 18-19, s. 22-27.
14 Denetim, Sigorta ve Ödemeye İlişkin Belgeler Henkelmen, s. 81-94, s. 100-105, s. 112-113; Illustrated Guide to International Trade Documentation, s. 16-17, s. 20-21.
15 Elektronik Belgeler Henkelmen, s. 114-121.
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Shippey, Karla C., A Short Course In International Contracts, 4th ed., World Trade Press, 2011; Illustrated Guide to Incoterms 2010, World Trade Press, 2010; Henkelman, Edward G., A Short Course in International Trade Documentation, 3rd ed., World Trade Press, 2009; Henkelman, Edward G., Illustrated Guide to International Trade Documentation, World Trade Press, 2008.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
28
Final / Sözlü Sınav
1
42
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler