Hukuk Fakültesi

LAW 464 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Para ve Finans Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 464
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Uluslararası para ve finans hukuku ve kurumlarının incelenmesi, AB para ve finans hukukunun kavranması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel finansal kavramları tanımlayabilir,
  • AB nin finansal ve mali yapısı ile bu yapının hukuki kurumlar ile olan ilişkisini değerlendirebilir,
  • Temel finansal kuramları açıklayabilir,
  • Uluslararası para ve finans hukuku kapsamında, hukuki kurumların fonksiyonlarını analiz edebilir,
  • Uluslararası finans kurumlarını, uluslararası para ve finans hukuku kapsamında değerlendirebilir,
  • AB Finans Hukukunu yorumlayabilir.
  • Ekonomik krizlere ilişkin güncel sorunları yorumlayabilir.
Tanımı Uluslararası para hukuku, Bretton Woods Sistemi ve Mevcut sistemin tanımı, dalları ve gelişim süreci değerlendirilecektir. Ayrıca uluslararası finans hukukunun dört aşaması ve konuya ilişkin AB hukuku kuralları, Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Birliğinin temel yapıtaşları açıklanacaktır. Bu çerçevede AB Finans Hukuku yorumlanacak, son dönem ekonomik krizler ve AB Euro bölgesine etkileri değerlendirilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanım ve Kavramlar Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens, Chapter 1 https://www.imf.org/external/about/histend.htm
2 Bretton Wood Sistemi 1 https://www.imf.org/external/about/histend.htm Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens, Chapter 2
3 Bretton Wood Sistemi 2 https://www.imf.org/external/about/histend.htm Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens, Chapter 3
4 Mevcut Sistem ve Değerlendirilmesi Öğretim Üyesi Tarafından Verilen Notlar
5 Uluslararası Finans Hukuku ve Tanımı Lastra, R.M. (2015): International Financial and Monetary Law, second edition, Oxford University Press, United Kingdom, Chapter 2-3. Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens, Chapter 4
6 AB Hukuku 1 Öğretim Üyesi Tarafından Verilen Notlar
7 AB Hukuku 2 Öğretim Üyesi Tarafından Verilen Notlar
8 Avrupa Finans Hukuku 1 Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens, Chapter 6
9 Ara Sınav
10 Avrupa Finans Hukuku 2 Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens, Chapter 7
11 Avrupa Finans Hukuku 3 Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens, Chapter 8
12 ESCB ve ECB https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.en.html Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens
13 Euro Bölgesi Lastra, R.M. and J.V. Louis (2013): European Economic and Monetary Union: History, Trends, and Prospects, Yearbook of Economic Law, pp. 100-110..
14 Ekonomik krizler Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens, Chapter 9
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Öğretim Üyesi Tarafından Verilen Notlar
16 Final

 

Dersin Kitabı Gortsos, Ch.V. (2015): The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union, Nomiki Bibliothiki - European Public Law Organisation (EPLO), Athens. Lastra, R.M. (2015): International Financial and Monetary Law, second edition, Oxford University Press, United Kingdom. Lastra, R.M. and J.V. Louis (2013): European Economic and Monetary Union: History, Trends, and Prospects, Yearbook of Economic Law, pp. 1-150. Lowenfeld, A. F. (2009): International Economic Law, Second edition, International Economic Law Series, Oxford University Press, Oxford - New York. Proctor (2012): Mann on the Legal Aspect of Money, seventh edition, Oxford University Press, Oxford - New York
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler