Hukuk Fakültesi

LAW 464 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Para ve Finans Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 464
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Uluslararası ve Avrupa Birliği para ve finans hukuku ile kurumlarının temel ilkelerinin açıklanması, uluslararası para ve finans sisteminin ekonomik gerekçelerinin ortaya konulması, uluslararası düzenlemelerin hukuki ve ekonomik yönlerinin öğretilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel uluslararası para ve finans kavramları tanımlayabilir,
  • Uluslararası ekonomi hukukunun kaynaklarını ve taraflarını öğrenir.
  • Uluslararası ekonomik sistemin temel ilkelerini bilir.
  • Uluslararası temel finansal kuramları açıklayabilir.
  • Uluslararası finans kurumlarının yapısını ve işlevlerini değerlendirebilir.
  • Dünyadaki ve Avro Bölgesindeki ekonomik krizlere ilişkin güncel sorunları yorumlayabilir.
  • Ekonomik kriz sonrası yeni uluslararası ekonomik sisteme geçiş süreci konusundaki fikirler ilişkin bilgi edinir.
Tanımı Uluslararası para hukuku tanımı, kaynakları, tarafları, açıklanacaktır. Uluslararası ekonomik sistemin temel ilkeleri anlatılacaktır. Bretton Woods Sisteminin yapısı ve gelişim süreci ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yapısı hakkında bilgi verilecektir. Avrupa Para Sisteminin hukuki yapısı, kurumları ve uygulaması anlatılacaktır. Dünya ve Avro Bölgesi ekonomik krizleri değerlendirilecek ve uluslararası alandaki gelişmeler anlatılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanım ve Kavramlar Herdegen (2016), p.3-26
2 Uluslararası Ekonomi Hukukunun Tarafları Herdegen (2016), p.27-53
3 Uluslararası Ekonomi Hukukunun Kaynakları Herdegen (2016), p.54-64
4 Uluslararası Ekonomik Sistemin Temel İlkeleri Herdegen (2016), p.65-76
5 Para, Para Sistemleri, Döviz Kurları Herman and Dornacher (2017), p.1-29
6 Bretton Wood Sistemi -IMF Herdegen (2016), p. 501-530
7 Bretton Wood Sistemi – Dünya Bankası Herdegen (2016), p. 531-563
8 Ara Sınav Öğretim Üyesi Tarafından Verilen Notlar
9 Avrupa Para Sisteminin Hukuki Yapısı Herman and Dornacher (2017), p. 63-82
10 Avrupa Para Sisteminin Kurumları Herman and Dornacher (2017), p. 83-110
11 Avrupa Para Sisteminin Uygulaması Herman and Dornacher (2017), p. 111-128
12 Dünyada Ekonomik Krizler Cottier, Jackson, Lastra (2012) p. 9- 30
13 Avrupa Para Birliğinde Ekonomik Kriz Herman and Dornacher (2017), p. 129-137
14 Ekonomik Kriz Sonrası Yeni Uluslararası ekonomik Sisteme Geçiş Süreci Öğretim üyesi tarafından verilen notlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Gözden Geçirme
16 Final

 

Dersin Kitabı
  1. Mattias Herdegen, Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford University Press, London, 2016
  2. Christoph Herman, Corinna Dornacker, International and European Monetary Law, SpringerBriefs in Law, 2017
  3. Thomas Cottier, John H. Jackson, Rosa M. Lastra, International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs, Oxford University Press, 2012
 
Diğer Kaynaklar

Dersin Öğretim Üyesi tarafından verilecek notlar.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
163

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler