Hukuk Fakültesi

HUK 451 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mahkeme Uygulamaları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 451
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Gerek adli yargı mahkemelerinde dava açılıp yürütülmesi gerek alınan mahkeme kararının icra ettirilmesi bakımından pratik sağlanması, arabulucu ve tahkimde hakem olarak görev ifa etmenin inceliklerinin ortaya konmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • hukuk davası açmak,
  • savunma yapmak,
  • dava sürecinde ön inceleme ve tahkikat safhalarında avukat olarak ve yargıç olarak işlevlerinin farkındalığını görecek,
  • alınan mahkeme kararının icrası ve ayrıca alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden arabulucu olarak faaliyet icra etmenin farkındalığını içselleştirmek,
  • hakem olarak davranış ve kararlarının şekillendirilmesi hususunda dikkate alınması gerekenlerin farkına varmak
Ders Tanımı Yaşayan hukuk uygulamasında önem taşıyan hususlar ile sıklıkla karşılaşılan sorunlar, konunun uzmanı uygulayıcı hukukçular (yargıç, savcı, avukat, hukuk danışmanı, noter) tarafından öğrenciyle interaktif bir çalıştay (workshop) ortamında ele alınacaktır. Ders İngilizce okutulmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Avukat rolü üstlenilerek hukuk davası açılması Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
2 Avukat rolü üstlenilerek hukuk davasında cevap dilekçersi hazırlanmasının püf noktaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
3 İkinci dilekçeler (Replik düplik) hazırlanması Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
4 Ön incelemede avukat olarak dikkat edilecekler Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
5 Tahkikat safhasında taraf avukatı olarak işleve yönelik çalışmalar Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
6 Dava açılmasından tahkikat sonuna kadar olan aşamada yargıç rolünün gerektirdikleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
7 Karar hüküm yazdırılması Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
8 Arasınav Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
9 Alınan mahkeme kararının icrasında avukat rolü Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
10 İcra aşamasında borçlu avukatının ilamın icrası bakımından yaratabileceği farkındalık Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
11 İcra mahkemesi hakiminin yaratabileceği farkındalık Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
12 İlamlı icranın geri bırakılması Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
13 İlamlı icranın iadesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
14 İhtiyati hacizde avukat olarak farkındalık yaratma Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
15 Genel değerlendirme Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.
16 Final için tekrar Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu kullanılacaktır.

 

Ders Kitabı Hakan Pekcanıtez/M. Özekes/ M.Akkan<: Medeni usul Hukuku Pratik çalışmaları
Önerilen Okumalar/Materyaller Hakan Pekcanıtez/M.Özekes: İcra ve İflas Hukuku Pratik çalışmaları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
10
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
11
11
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.