Hukuk Fakültesi

HUK 491 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Vergi Hukuku Özel Hükümler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 491
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin Amacı Öğrencilerin HUK 410 Vergi Hukuku dersinde aldığı usûl hukukuna ilişkin bilginin, gelir, servet ve tüketime ilişkin vergilerin maddi içerikleriyle somutlaştırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gelir, servet ve tüketim vergilerini sınıflandırabilir.
  • Gelir vergisi tiplerini ayırabilir.
  • Peçeleme ve muvazaa kavramlarını açıklayabilir.
  • Servet vergilerini tanımlayabilir.
  • Tüketim vergilerini karşılaştırabilir.
  • Kazandırıcı bir işlemi transfer fiyatlandırması açısından çözümleyebilir.
Ders Tanımı Gelir, servet ve tüketimden alınan vergilerin maddi içeriklerinin yasal düzenlemeler ve yargı içtihadı çerçevesinde öğretildiği derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yükümlü ve Gelir Kavramları Bilici, s 3-14
2 Kazançlar Bilici, s 15-52.
3 İratlar Bilici, s 53- 74
4 Kurumlar Vergisi Bilici, s 99-108, s 111-127
5 Transfer Fiyatlandırması Bilici, s 108-111 Ağar, s 91-162
6 Katma Değer Vergisinde Yükümlü ve Sorumlu Bilici, s 144-147
7 Katma Değer Vergisinin Konusu Bilici, s 132-144
8 Gümrük Vergisi Bilici, s 156-159
9 Ara Sınav
10 Özel Tüketim Vergisi Bilici, s 159-169
11 Damga Vergisi ve Harçlar Bilici, s 169-179
12 Motorlu Taşıtlar Vergisi Bilici, s 184-189
13 Veraset Vergisi Bilici, s 190-197
14 Emlak Vergisi ve Belediye Vergileri Bilici, s 197-207
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Nurettin Bilici, Türk Vergi Sistemi, Savaş yay, Ankara 2018 ISBN 9786052328781

Önerilen Okumalar/Materyaller

Serkan Ağar, Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Kazanç Dağıtımı, Yaklaşım yay, Ankara 2011 ISBN 9786055929619

Doğan Şenyüz/ Mehmet Yüce/ Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Ekin yay, Bursa 2018 ISBN 9786053276210

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.