Hukuk Fakültesi

LAW 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 350
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bankalar, leasing, faktöring ve finansman şirketlerinin ilişkin düzenlemelerinin temel prensiplerinin öğretilmesi, prensiplerin arkasında yatan ekonomik gerekçelerin açıklanması, düzenlemelerin hukuki ve ekonomik yönlerini kavratılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bankalar ve diğer finansal kuruluşlarına ilişkin temel kavramları tanımlayabilir.
  • Merkez Bankası, bankalar ve diğer finansal kuruluşların ekonomik işlevlerini tartışabilir.
  • Bankaların kuruluşu, faaliyetleri, risk yönetimlerini açıklayabilir.
  • Bankaların kamu tarafından denetimini, gerekçesini ve sonuçlarını analiz edebilir.
  • Leasing, faktöring ve finansman şirketlerine ilişkin genel ve özel düzenlemeleri banka düzenlemeleriyle karşılaştırabilir.
  • Uluslararası finansal düzenlemeler hakkındabilgi sahibi olur.
  • Uluslararası finansal krizler konusunu tartışabilir..
Ders Tanımı Banka ve diğer finansal kuruluşlara ilişkin temel kavramların ekonomik yönü, merkez bankasının işlevi, bankaların kuruluşu, faaliyetleri, mevduat toplama ve kredi verme işlemleri, riskleri, kamu tarafından denetimi, leasing, faktöring ve finansman şirketlerinin kuruluşu ve faaliyetleri, elektronik finansal işlemler, uluslararası finansal düzenlemeler, dünyadaki ekonomik krizler ve bundan sonrası için olası gelişmeler anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılık ve Finans Kurumlarına İlişkin Temel Kavramlar ve Düzenlemeler Öğretim üyesi tarafından verilecek notlar
2 Merkez Bankasının Kuruluşu, Temel Görev ve Yetkileri, Sermayesi Merkez Bankası Kanunu md.1-12
3 Merkez Bankasının Organları Merkez Bankası Kanunu md. 13-28
4 Merkez Bankasının Paranın Değerinin Korunması ile İlgili Görev ve Yetkileri Merkez Bankası Kanunu md.39-52
5 Bankaların Kuruluşu ve Faaliyet Alanları Bankacılık Kanunu md. 1-16.
6 Bankaların Kurumsal Yönetimi Bankacılık Kanunu md. 22- 32, 37-42
7 Bankaların Kredi Vermesi Bankacılık Kanunu md. 48- 59
8 Ara Sınav
9 Bankaların Mevduat Toplaması Bankacılık Kanunu md. 60-64
10 Bankaların Kamu Adına Denetim ve Gözetimi Bankacılık Kanunu md. 65- 71, md.82,93, 95,106, 111
11 Leasing, Faktöring ve Finansman Şirketleri ile İlgili Genel Düzenlemeler 6361 Sayılı Kanun md. 1- 17
12 Leasing, Faktöring ve Finansman Şirketleri ile İlgili Özel Düzenlemeler 6361 Sayılı Kanun md. 18- 39
13 Uluslararası Finansal Düzenlemeler Hergeden (2016), p. 556-563
14 Dünyada Ekonomik Krizler Cottier, Jackson, Lastra (2012) p. 9- 30
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Gözden Geçirme
16 Final

 

Ders Kitabı

Merkez Bankası Kanunu Kanun No:1211

Bankacılık Kanunu Kanun No:5411

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun Kanun No: 6361

Mattias Herdegen, Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford University Press, London, 2016

Thomas Cottier, John H. Jackson, Rosa M. Lastra, International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs, Oxford University Press, 2012

Önerilen Okumalar/Materyaller

Dersin Öğretim üyesi tarafından verilecek notlar.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.