Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

Hoş Geldiniz

 

HAKKIMIZDA

 

2011 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda farklılık yaratan hukukçular yetiştirmeyi, bilgi üretme ve ürettiği bilgiyi paylaşmayı hedeflemektedir. Fakültemiz öğretim elemanlarının özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarına fakültemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz için tüm akademik kadromuzla ideallerimizi paylaşarak yeni bir ders müfredatı hazırladık. Bu müfredat, 15.06.2022 tarihli Senato kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup 2022-2023 akademik yılından itibaren uygulanacaktır.  Müfredatımız aşağıda tablo halinde sunulmuş olup incelemenizi tavsiye ederiz.

Bu müfredatla öğrencilerimizi hukuk mesleklerine giriş sınavına hazır, teorik ve pratik yönden yetkin, hukuk dünyasındaki sorunlara ve gelişmelere cevap verebilen, çözüm üretebilecek, hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı, çağdaş hukukçular olarak geleceğe hazırlamak için yola çıktık.

Fakültemizin önceliği, öğrencilerine Hukuk eğitimi vermenin yanı sıra Hukuk alanında yabancı dili iyi kullanabilmelerini de sağlamaktır. Öğrencilerimizin bu alanda uluslararası gelişmeleri takip edebilecek yetkinliğe sahip olmaları önemlidir. Bu amaçla  %30 İngilizce müfredatımızla, Türk hukukunun yanı sıra öğrencilere uluslararası hukuk terminolojisine hâkim olmalarını sağlayacak, güncel gelişmeleri içeren İngilizce hukuk dersleri verilmektedir.

ECTS (AKTS) etiketini alan Türkiye’nin ilk vakıf Üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, mezun olan öğrencilerimize diplomaları ile beraber Diploma Eki Etiketi “Diploma Supplement Label” (DS) vermektedir.

Fakültemizin yeni müfredatı da Bologna sürecine uygun olarak hazırlanmıştır.

Fakültemizde akademik becerilerini daha da geliştirmek ve profesyonel donanım elde etmek isteyen öğrencilerimize Erasmus Programı ile yabancı bir üniversitede uluslararası deneyim elde etme imkânı tanınmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimize Tıp Fakültesi hariç çift ana dal ve yan dal eğitim imkânı sağlayarak meslek hayatlarına son derece donanımlı bir şekilde başlama olanağı verilmektedir.

Hukuk öğretimi sırasında staj, öğrencilerin uygulama hakkında bilgi sahibi olmalarını ve gelecekteki mesleklerini seçmelerini sağlamak açısından çok önemlidir. Bu nedenle fakültemizde öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 20 iş günü zorunlu staj yapmaları da gereklidir.

Öğrencilerimiz bu stajı, hukuk bürolarında yapabilecekleri gibi, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk departmanlarında ya da adliyede yapabilirler. Staj yapılacak yer bulma konusunda destek isteyen öğrencilerimize, üniversitemiz gereken desteği vermektedir. 80.000’den fazla üyesi bulunan İzmir Ticaret Odası tarafından kurulmuş olan İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın üniversitesi olmanın avantajı ile öğrencilerimize en ideal yerlerde staj imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz öğrencileri, Danıştay Başkanlığı ile imzalanan Protokol çerçevesinde, Danıştay’da staj yapma olanağına sahiptir.  

Hukuk alanının gerektirdiği zorunlu dersler yanında yeni kurguladığımız derslerle, henüz mezun olmadan hukuk kliniklerinde uygulama tecrübesi edinmiş,

-uluslararası hukuk bilgisiyle donatılmış,

-kişisel verilerin korunması, NFT’ler, metaverse, bilgi teknolojileri hukuku gibi yeni hukuk alanlarında bilgi sahibi,

-kurgusal mahkemeler sayesinde güçlü muhakeme yeteneği kazanmış,

-Ticaret Sicili Müdürlüğü ile işbirliği ile geliştirilen derslerle şirket kurma, şirket sermayesini artırma, ticari işletme kurma ve devretme gibi konularda gerekli bilgi ve uygulama bilgisine sahip hukukçular yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca karmaşık ve çatışmaların sıkça yaşandığı hukuk alanında ilişkileri yönetebilmek iyi bir dinleyici olmayı ve etkili konuşmayı gerektirir. Hitabet sanatı dersiyle öğrencilere diyalog ve müzakere becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz.

Fakültemiz, ELFA (European Law Faculties Association) - Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği ve ELI (European Law Institute) - Avrupa Hukuk Enstitüsü’ne üyedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi EconJURA 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde akademik ve özgün bilimsel çalışmalara yer vererek, hukuk alanındaki birikime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bilimsel toplantılarla bilginin paylaşılmasına özel önem vermektedir. Öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu yıl gerçekleştirdiğimiz bilimsel etkinlikler şöyledir:

  • Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 1. Ceza Dairesi Kararları; Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı tarafından organize edilen sempozyum çevrimiçi olarak 17-18 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
  • Bireysel Başvuru ve Adil Yargılanma Hakkı Konferansı

Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Akif Yıldırım'ın katıldığı konferans 24 Mart 2022 tarihinde Üniversitemiz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

  • Türkçe ve Hukuk Dili Konferansı

11 Nisan 2022 tarihinde saat 13.30'da Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin tarafından Türkçe ve Hukuk Dili konferansı D Blok Çok Amaçlı Salonda fakültemiz öğrencileri ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  • Veri Çağında Avukatlık ve Hukukta Tasarım Semineri

Seminer, Avukat M. Hakan Eriş tarafından 23 Mayıs 2022 tarihinde E1 no’lu amfide gerçekleştirilmiştir.

  • 30 Mayıs 2022 tarihinde Hâkim Kenan Aslanboğan’ın katılımıyla “Hâkimlik Mesleği Üzerine Bir Söyleşi” etkinliği D 022 no’lu amfide çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
  • 26 Nisan 2022 tarihinde Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Katıman tarafından Roma Statüsü’ne Taraf Olmayan Devlet Bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargılama Yetkisi Konferansı (Ukrayna savaşı örneği) çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
  • 17 Haziran 2022 tarihinde İzmir Ticaret Odası ve Hukuk Fakültesi tarafından organize edilen Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu, Yargıtay 11. HD Başkanı ve üyeleriyle Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla İzmir Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.