Hukuk Fakültesi

Hoş Geldiniz

HAKKIMIZDA

 

2011 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda farklılık yaratan hukukçular yetiştirmeyi, bilgi üretme ve ürettiği bilgiyi paylaşmayı hedeflemektedir. Fakültemiz öğretim elemanlarının özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarına fakültemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz için tüm akademik kadromuzla ideallerimizi paylaşarak yeni bir ders müfredatı hazırladık. Bu müfredat, 15.06.2022 tarihli Senato kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup 2022-2023 akademik yılından itibaren uygulanacaktır.  Müfredatımız aşağıda tablo halinde sunulmuş olup incelemenizi tavsiye ederiz.

Bu müfredatla öğrencilerimizi hukuk mesleklerine giriş sınavına hazır, teorik ve pratik yönden yetkin, hukuk dünyasındaki sorunlara ve gelişmelere cevap verebilen, çözüm üretebilecek, hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı, çağdaş hukukçular olarak geleceğe hazırlamak için yola çıktık.

Fakültemizin önceliği, öğrencilerine Hukuk eğitimi vermenin yanı sıra Hukuk alanında yabancı dili iyi kullanabilmelerini de sağlamaktır. Öğrencilerimizin bu alanda uluslararası gelişmeleri takip edebilecek yetkinliğe sahip olmaları önemlidir. Bu amaçla  %30 İngilizce müfredatımızla, Türk hukukunun yanı sıra öğrencilere uluslararası hukuk terminolojisine hâkim olmalarını sağlayacak, güncel gelişmeleri içeren İngilizce hukuk dersleri verilmektedir.

ECTS (AKTS) etiketini alan Türkiye’nin ilk vakıf Üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, mezun olan öğrencilerimize diplomaları ile beraber Diploma Eki Etiketi “Diploma Supplement Label” (DS) vermektedir.

Fakültemizin yeni müfredatı da Bologna sürecine uygun olarak hazırlanmıştır.

Fakültemizde akademik becerilerini daha da geliştirmek ve profesyonel donanım elde etmek isteyen öğrencilerimize Erasmus Programı ile yabancı bir üniversitede uluslararası deneyim elde etme imkânı tanınmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimize Tıp Fakültesi hariç çift ana dal ve yan dal eğitim imkânı sağlayarak meslek hayatlarına son derece donanımlı bir şekilde başlama olanağı verilmektedir.

Hukuk öğretimi sırasında staj, öğrencilerin uygulama hakkında bilgi sahibi olmalarını ve gelecekteki mesleklerini seçmelerini sağlamak açısından çok önemlidir. Bu nedenle fakültemizde öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 20 iş günü zorunlu staj yapmaları da gereklidir.

Öğrencilerimiz bu stajı, hukuk bürolarında yapabilecekleri gibi, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk departmanlarında ya da adliyede yapabilirler. Staj yapılacak yer bulma konusunda destek isteyen öğrencilerimize, üniversitemiz gereken desteği vermektedir. 80.000’den fazla üyesi bulunan İzmir Ticaret Odası tarafından kurulmuş olan İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın üniversitesi olmanın avantajı ile öğrencilerimize en ideal yerlerde staj imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz öğrencileri, Danıştay Başkanlığı ile imzalanan Protokol çerçevesinde, Danıştay’da staj yapma olanağına sahiptir.  

Hukuk alanının gerektirdiği zorunlu dersler yanında yeni kurguladığımız derslerle, henüz mezun olmadan hukuk kliniklerinde uygulama tecrübesi edinmiş,

-uluslararası hukuk bilgisiyle donatılmış,

-kişisel verilerin korunması, NFT’ler, metaverse, bilgi teknolojileri hukuku gibi yeni hukuk alanlarında bilgi sahibi,

-kurgusal mahkemeler sayesinde güçlü muhakeme yeteneği kazanmış,

-Ticaret Sicili Müdürlüğü ile işbirliği ile geliştirilen derslerle şirket kurma, şirket sermayesini artırma, ticari işletme kurma ve devretme gibi konularda gerekli bilgi ve uygulama bilgisine sahip hukukçular yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca karmaşık ve çatışmaların sıkça yaşandığı hukuk alanında ilişkileri yönetebilmek iyi bir dinleyici olmayı ve etkili konuşmayı gerektirir. Hitabet sanatı dersiyle öğrencilere diyalog ve müzakere becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz.

Fakültemiz, ELFA (European Law Faculties Association) - Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği ve ELI (European Law Institute) - Avrupa Hukuk Enstitüsü’ne üyedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi EconJURA 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde akademik ve özgün bilimsel çalışmalara yer vererek, hukuk alanındaki birikime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bilimsel toplantılarla bilginin paylaşılmasına özel önem vermektedir. Öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu yıl gerçekleştirdiğimiz bilimsel etkinlikler şöyledir:

  • Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 1. Ceza Dairesi Kararları; Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı tarafından organize edilen sempozyum çevrimiçi olarak 17-18 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
  • Bireysel Başvuru ve Adil Yargılanma Hakkı Konferansı

Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Akif Yıldırım'ın katıldığı konferans 24 Mart 2022 tarihinde Üniversitemiz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

  • Türkçe ve Hukuk Dili Konferansı

11 Nisan 2022 tarihinde saat 13.30'da Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin tarafından Türkçe ve Hukuk Dili konferansı D Blok Çok Amaçlı Salonda fakültemiz öğrencileri ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  • Veri Çağında Avukatlık ve Hukukta Tasarım Semineri

Seminer, Avukat M. Hakan Eriş tarafından 23 Mayıs 2022 tarihinde E1 no’lu amfide gerçekleştirilmiştir.

  • 30 Mayıs 2022 tarihinde Hâkim Kenan Aslanboğan’ın katılımıyla “Hâkimlik Mesleği Üzerine Bir Söyleşi” etkinliği D 022 no’lu amfide çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
  • 26 Nisan 2022 tarihinde Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Katıman tarafından Roma Statüsü’ne Taraf Olmayan Devlet Bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargılama Yetkisi Konferansı (Ukrayna savaşı örneği) çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
  • 17 Haziran 2022 tarihinde İzmir Ticaret Odası ve Hukuk Fakültesi tarafından organize edilen Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu, Yargıtay 11. HD Başkanı ve üyeleriyle Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla İzmir Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

2022-2023 öğretim yılı Güz dönemi itibariyle 1.
sınıfa başlayacak öğrencilere uygulanacak olan %30 İngilizce Hukuk
öğretim planı aşağıda sunulmaktadır. 

HUKUK FAKÜLTESİ
% 30 İNGİLİZCE ÖĞRETİM PLANI (2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle uygulanacaktır)
1. SINIF
GÜZ DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 2 1 - 1
HUK 111 Hukuka Giriş 4 3 - 3
HUK 103  Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 5 3 - 3
HUK 113 Anayasa Hukuku I 4 3 - 3
HUK 115 Roma Hukuku 4 3 - 3
ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler 3 2 2 3
TRH 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 2 - 2
TRK 101 Türk Dili  I 1 2 - 2
LAW 111 Temel Hukuki Kavramlar ve İlkeler 6 3 - 3
  30 22 2 23
1. SINIF
BAHAR DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
HUK 112 Aile Hukuku 4 3 - 3
HUK 114  Anayasa Hukuku II 4 3 - 3
HUK 116  Türk Hukuk Tarihi 4 3 - 3
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 6 3 - 3
ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II 4 2 2 3
TRH 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 2 - 2
TRK 102 Türk Dili  II 1 2 - 2
PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş 6 3 - 3
  30 21 2 22
2. SINIF
GÜZ DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
HUK 211  Ceza Hukuku Genel Hükümler I 4 3 - 3
HUK 213  İdare Hukuku I 4 3 - 3
HUK 215 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 4 3 - 3
LAW 203 Anglo-Sakson Hukuk Sistemi 5 3 - 3
HUK 207 Uluslararası Kamu Hukuku 4 3 - 3
ELEC 001 Seçmeli Ders I  6 3 - 3
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 3 - 3
  30 21 21
2. SINIF
BAHAR DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
HUK 218  Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 4 3 - 3
HUK 212 İdare Hukuku II 4 3 - 3
HUK 214 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 4 3 - 3
LAW 206 İnsan Hakları Hukuku 6 3 - 3
HUK 216 Genel Kamu Hukuku 3 3 - 3
HUK 220 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3 3 - 3
ELEC 003 Seçmeli Ders III 6 3 - 3
  30 21 21
3. SINIF
GÜZ DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
HUK 301 Borçlar Özel Hukuku 5 3 - 3
HUK 303 Medeni Usul Hukuku I 5 3 - 3
HUK 311 Ticari İşletme Hukuku 5 3 - 3
HUK 307 Eşya Hukuku I 5 3 - 3
HUK 313 İdari Yargılama Hukuku 4 3 - 3
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 6 3 - 3
  30 21 21
3. SINIF
BAHAR DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
HUK 316  Ceza Özel Hukuku 4 3 - 3
HUK 318  Medeni Usul Hukuku II 4 3 - 3
HUK 320 Ortaklıklar Hukuku 4 3 - 3
HUK 322 Miras Hukuku 4 3 - 3
HUK 312 Eşya Hukuku II 4 3 - 3
HUK 324 Vergi Hukuku 4 3 - 3
ELEC 005 Seçmeli Ders V 6 3 - 3
  30 21 21
4. SINIF
GÜZ DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
HUK 401 İş Hukuku I 4 3 - 3
HUK 403 Ceza Usul Hukuku I 4 3 - 3
HUK 413 Kıymetli Evrak Hukuku 5 3 - 3
HUK 411 İcra ve İflas Hukuku I 4 3 - 3
LAW 401 Avrupa Birliği Hukuku 5 3 - 3
HUK ST 401 Hukuk Stajı 5 0 0 0
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 3 - 3
  30 18 18
4. SINIF
BAHAR DÖNEMİ
Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
HUK 404  Sigorta Hukuku 4 3 - 3
HUK 408 İcra ve İflas Hukuku II 4 3 - 3
HUK 414 Ceza Usul Hukuku II 4 3 - 3
HUK 416 İş Hukuku II 4 3 - 3
HUK 418 Uluslararası Özel Hukuk 5 3 - 3
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 6 3 - 3
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 3 - 3
  30 21 21
YENİ EKLENEN SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
HUK 413 Ticaret Sicili Uygulamaları  3 3 - 3
HUK 211 Hitabet Sanatı ve Savunma Dili  3 1 2 2
LAW 321 Farazi Dava  6 3 - 3
LAW 323 Hukuki Yönleriyle FinTech, Dijital Kıymetler & Metaverse  6 3 - 3
HUK 213 Diyalog ve Müzakere Yönteminde İletişim Teknikleri  3 1 2 2
LAW 231 Bilgi Teknolojileri Hukuku  6 3 - 3
Hukuk Fakültesi öğrencileri, mezun olabilmek için Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda yer alan derslerden 8 adet almak zorundadır. (Bunların en az 5 adedi LAW kodlu veya İngilizce işlenen ve Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda bulunan diğer bölüm seçmeli derslerinden olmak zorundadır.)

 

SOSYAL MEDYA