Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular


İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi Programı, öğrenciyi gelecekteki mesleki yaşamına en iyi şekilde hazırlayabilecek uygulamaya yönelik dersler içermektedir. Üçüncü sınıfın Güz ve Bahar Dönemlerindeki Mahkeme Uygulamaları Dersleri ile Dördüncü sınıfın Güz Dönemindeki Staj Uygulaması ile öğrencilerin yargılama süreci hakkında bilgi ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Staj Uygulaması, öğrencilerin, gelecekteki zorunlu avukatlık, yargıçlık, savcılık ve noterlik stajlarından önce onların mesleki deneyim kazanmalarını ve gelecekteki mesleklerini daha bilinçli olarak seçmelerini sağlayacaktır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, diğer hukuk fakültelerinden farklı olarak Ticaret Hukuku Dersleri ikinci sınıftan başlayarak üçüncü ve dördüncü sınıflarda verilmektedir. Seçimlik derslerin çoğunluğunu da Ticaret Hukuku ağırlıklı dersler, örneğin Uluslararası Ticarette Kullanılan Terimler (INCOTERMS), Sermaye Piyasası Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku, Dış Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku gibi dersler oluşturmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, İzmir Ticaret Odası’nda ve diğer ticaret odaları ile organize sanayi bölgelerinde ve Üniversite’de gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği konferans, sempozyum, seminer gibi akademik etkinlikleri özellikle Ticaret Hukuku alanında yoğunlaşmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nin Ticaret Hukuku ağırlıklı bir fakülte olarak tanınmasına katkıda bulunacak yerli ve yabancı Ticaret Hukuku kitap, dergi ve internet erişim olanaklarına sahip bir kütüphaneye sahiptir. 

Zorunlu İngilizce Hazırlık Okulu ve Birinci Sınıftan mezun olana kadar dört yıl boyunca alacağınız zorunlu İngilizce Akademik Beceriler Dersleri sizin yabancıların davalarını takip edebilecek gerekli mesleki yabancı dil bilgisini edinmenizi sağlayacaktır.  

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10 öğrenciye yüzde yüz burs, 10 öğrenciye yüzde elli burs vermektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin sağladığı çeşitli burs olanakları ve koşulları hakkında “LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI BURS YÖNERGESİ”nden bilgi alınması mümkündür.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, zorunlu stajlarını tamamlayıp avukat, hâkim, savcı ve noter olarak çalışabileceği gibi kamuda valilik, kaymakamlık gibi pek çok kamu görevi alabilir. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi çeşitli kurumlarda, bakanlıklarda uzmanlık, uzman yardımcılığı ve müfettişlik gibi görevler yapabilirler. Avukat olarak kendi bürosunda hizmet verebileceği gibi avukatlık ortaklıklarında ve kamu kurumlarında da avukat olarak çalışması mümkündür. Yabancı dil bilgisi sayesinde, yabancı avukat veya avukatlık ortaklıklarının Türkiye’deki temsilciliğini de yapabilir. Yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini ülke içinde veya yurt dışında yerine getirebilir. Hakemlik ve arabuluculuk görevi yapılabilir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bir şehir üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Balçova’daki kampüsünde hizmet vermektedir. Öğrenci, kampus içinde ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağına sahiptir. Bunun yanı sıra, Hukuk Fakültesi’nin şehrin merkezinde yeralması, öğrenciye her yere kolayca ve çok kısa sürede ulaşabilme olanağı vermektedir. Şehrin içinde olmakla birlikte Üniversite, şehrin en sakin ve doğal güzelliklere sahip bir yerinde  bulunmaktadır.

Hukuk Fakültesi öğrencileri isterlerse, altı yarıyıl boyunca ikinci bir yabancı dili (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Yunanca, Japonca, Portekizce, Çince ve Arapça) öğrenebilecek ve mesleki alanda kullanabilecektir.

Eğitim sırasındaki staj, öğrencilerin uygulama hakkında bilgi sahibi olmalarını ve gelecekteki mesleklerini seçmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, yedinci ve sekizinci yarıyıllardaki, uzman hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilecek “Mahkeme Uygulamaları” Dersleri öğrencilerin uygulama hakkında derinliğine bilgi sahibi olmalarını temin edecektir. Somut hukuk uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulacağı mahkeme uygulamalarında, öğrencinin hem maddi hukuk hem de usul hukuku uygulamalarını en iyi şekilde öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Hukuk eğitimi Türkçe olarak verilmektedir. Uluslararası ilişkilerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminin ardından sekiz yarıyıl boyunca verilecek “İngilizce Akademik Beceriler” Dersleri ile öğrencilerin hukuk İngilizcesini öğrenmeleri ve geliştirmeleri; mesleki yaşamlarında İngilizceyi kullanabilir hale gelmeleri amaçlanmaktadır. 

Üniversitenin yapacağı İngilizce sınavından başarılı olanlar, YÖK tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Belgelerine (KPDS, TOEFL, IELTS gibi) göre geçerli puana sahip olanlar zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminden muaf olabilirler.

Kampüs içindeki yurt binası, öğrencilerin konaklamaları ve konaklama sırasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her türlü olanağı sunmaktadır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Çift Anadal Programı Yönergesi ve Yandal Programı Yönergesi (Anasayfa-Yönerge) hükümlerine uygun olarak başka fakülte veya bölümlerde çift anadal veya yandal yapılması mümkündür.

Hukuk öğrencilerinin ERASMUS gibi öğrenci değişim programlarından yararlanmaları mümkündür.

Öğrenciler, istedikleri zaman öğretim elemanlarıyla görüşebilir, onların görüşlerini alabilirler. Her öğrencinin danışman öğretim üyesi, ders seçimleri, stajlar, değişim programları ve lisansüstü çalışmalar gibi konularda öğrenciye yardımcı olacaktır.

Hukuk eğitimi alan ve özümseyen bir kişi her şeyden önce,  temel hak ve özgürlükler konusunda bilgi sahibi olur. Böylece, bilinçli bir yurttaş olmanın bilgisiyle donanır. Hukuk eğitimi alan bir kimsenin çok geniş çalışma alanları vardır.

Üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre kurum dışı ve kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin “Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları”ndan bilgi alınabilir (Anasayfa-Yönerge).

 

Haberler