Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Hukuk Fakültesi Programı, öğrenciyi gelecekteki mesleki yaşamına en iyi şekilde hazırlayabilecek uygulamaya yönelik dersler içermektedir. Derslerde yargı kararları incelemeleri ve uygulamaya yönelik bilgiler ile örnekler önemli yer tutmaktadır. Dördüncü sınıfın başındaki zorunlu Hukuk Stajı dersi ile öğrencilerin yasal stajdan önce uygulama hakkında bilgi ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Staj Uygulaması, öğrencilerin, gelecekteki zorunlu avukatlık, yargıçlık, savcılık ve noterlik stajlarından önce onların mesleki deneyim kazanmalarını ve gelecekteki mesleklerini daha bilinçli olarak seçmelerini sağlayacaktır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, diğer hukuk fakültelerinden farklı olarak Ticaret Hukuku Dersleri ikinci sınıftan başlayarak üçüncü ve dördüncü sınıflarda verilmektedir. Seçimlik derslerin çoğunluğunu da Ticaret Hukuku ağırlıklı dersler, örneğin Uluslararası Ticarette Kullanılan Terimler (INCOTERMS), Sermaye Piyasası Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku, Dış Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku gibi dersler oluşturmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, İzmir Ticaret Odası’nda ve diğer ticaret odaları ile organize sanayi bölgelerinde ve Üniversite’de gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği konferans, sempozyum, seminer gibi akademik etkinlikleri özellikle Ticaret Hukuku alanında yoğunlaşmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nin Ticaret Hukuku ağırlıklı bir fakülte olarak tanınmasına katkıda bulunacak yerli ve yabancı Ticaret Hukuku kitap, dergi ve internet erişim olanaklarına sahip bir kütüphaneye sahiptir. 

Hukuk Fakültesi’nde eğitim %30 İngilizce olarak verilmektedir. Bu sebeple zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi verilmektedir. İngilizce olarak verilen zorunlu ve seçmeli dersler, sizin yabancıların davalarını takip edebilecek gerekli mesleki yabancı dil bilgisini edinmenizi sağlayacaktır.  

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2019 yılında 16 öğrenciye tam burs, 9 öğrenciye % 50 burs ve 14 öğrenciye %25 burs sağlamaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin sağladığı çeşitli burs olanakları ve koşulları hakkında “ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BURS ve İNDİRİM YÖNERGESİ”nden bilgi alınması mümkündür. https://oim.ieu.edu.tr/tr/lisans-ve-onlisans-burslari

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, zorunlu stajlarını tamamlayıp avukat, hâkim, savcı ve noter olarak çalışabileceği gibi kamuda valilik, kaymakamlık gibi pek çok kamu görevi alabilir. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi çeşitli kurumlarda, bakanlıklarda uzmanlık, uzman yardımcılığı ve müfettişlik gibi görevler yapabilirler. Avukat olarak kendi bürosunda hizmet verebileceği gibi avukatlık ortaklıklarında ve kamu kurumlarında da avukat olarak çalışması mümkündür. Yabancı dil bilgisi sayesinde, yabancı avukat veya avukatlık ortaklıklarının Türkiye’deki temsilciliğini de yapabilir. Yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini ülke içinde veya yurt dışında yerine getirebilir. Hakemlik ve arabuluculuk görevi yapılabilir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bir şehir üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Balçova’daki kampüsünde hizmet vermektedir. Öğrenci, kampus içinde ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağına sahiptir. Bunun yanı sıra, Hukuk Fakültesi’nin şehrin merkezinde yeralması, öğrenciye her yere kolayca ve çok kısa sürede ulaşabilme olanağı vermektedir. Şehrin içinde olmakla birlikte Üniversite, şehrin en sakin ve doğal güzelliklere sahip bir yerinde  bulunmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk eğitimi, Türkçe ve İngilizce derslerden oluşan bir programla %30 İngilizce olarak verilmektedir. Uluslararası ilişkilerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminin ardından sekiz yarıyıl boyunca verilecek çeşitli İngilizce zorunlu ve seçmeli dersler ile öğrencilerin hukuk İngilizcesini öğrenmeleri ve geliştirmeleri; mesleki yaşamlarında İngilizceyi kullanabilir hale gelmeleri amaçlanmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizcedir. Üniversiteye yeni kabul edilen tüm öğrenciler (lisans, Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu, transfer ve özel) Üniversitemizin Bölümlerinde verilmekte olan dersleri takip edebilecekleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Bu doğrultuda, öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan "İngilizce Yeterlik Sınavı"na girebilirler ya da Üniversitemiz tarafından kabul edilen aşağıda belirtilmiş olan ulusal ve uluslararası sınavların sonuçlarını üniversitemize sunarlar. Bu öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne, değerlendirilmek ve onaylatmak üzere belgelerini sunmaları gerekmektedir. İngilizce dil seviyeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi kıstasları çerçevesinde yeterli bulunmayan öğrenciler, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programına devam etmek zorundadırlar. Yabancı dil yeterliği tablosu için: https://sfl.ieu.edu.tr/ingilizce_hazirlik_programi/tr/yabanci-dil-yeterligi

Kampüs içindeki yurt binası, öğrencilerin konaklamaları ve konaklama sırasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her türlü olanağı sunmaktadır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Çift Anadal Programı Yönergesi hükümlerine uygun olarak başka fakülte veya bölümlerde çift anadal yapılması mümkündür. https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/21

Hukuk öğrencilerinin ERASMUS gibi öğrenci değişim programlarından yararlanmaları mümkündür. Ayrıntılı bilgi, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından verilmektedir. https://oia.ieu.edu.tr/tr

Öğrenciler, öğretim elemanlarıyla öğretim üyelerinin ilan ettikleri ofis saatlerinde görüşebilir, onların görüşlerini alabilirler. Her öğrencinin danışman öğretim üyesi, ders seçimleri, stajlar, değişim programları ve lisansüstü çalışmalar gibi konularda öğrenciye yardımcı olacaktır.

Hukuk eğitimi alan ve özümseyen bir kişi her şeyden önce,  temel hak ve özgürlükler konusunda bilgi sahibi olur. Böylece, bilinçli bir yurttaş olmanın bilgisiyle donanır. Hukuk eğitimi alan bir kimsenin çok geniş çalışma alanları vardır.

Üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre kurum dışı ve kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nden ayrıntılı bilgi alınabilir. https://oim.ieu.edu.tr/tr

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.