Hukuk Fakültesi

Dekan'ın Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Fakültemiz, Hukuk eğitiminin tüm yönleriyle mükemmelliğe erişmesini gözeten bir kurumdur. Bu amaçla, uluslararası deneyime sahip nitelikli öğretim üyesi kadromuzla, başarılı ve ülkemize yararlı hukukçular yetiştirme yolunda faaliyet göstermekteyiz.

Cumhuriyet değerlerini, insan haklarına saygıyı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini gönülden özümsemiş, doğaya ve insanlara sevgi ve saygı ile yaklaşan gençlerimizin uluslararası alanda da rekabet edebilecek düzeye erişebilmeleri için Üniversitemiz tüm imkânlarını seferber etmektedir;  bu da Üniversitemizi ve Fakültemizi değerli kılan bir özelliktir.

Hukuk kurallarının çeşitli koşullardan etkilenerek sürekli değişim gösterdiği dünyamızda, dinamik bir yaklaşımla gelişmelerin sürekli takip edilmesi, gerektiğinde sorgulanması, yeni öneriler sunulması gerekmektedir. Düzenlenen çeşitli bilimsel toplantılarla hukuk camiası bir araya gelerek bilim insanları bilgilerini paylaşma imkânına kavuşmakta; bu bilimsel toplantılar aynı zamanda gençlerimizin ufkunun genişlemesini de sağlamaktadır.

Hukuk eğitiminin özel bir titizlikle yürütülmesine ihtiyaç vardır. Toplumun sağlıklı yaşayabilmesi için hukuk kurallarını iyi bilen, adaleti gözeten ve etik değerlere sahip hukukçularımızın yetişmesi büyük önem taşır. İşte bu amaçla, araştıran, öğrenen, anlayan, sentez yapabilen ve sistematik düşünebilen hukukçular yetiştirerek, önlerine gelen hukukî meselelerin özüne inerek çözebilme yeteneğini kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Onurlu mesleklerinde, adaletin temininde ve yaşamlarında etik değerlere, adalete ve vicdana uygun hareket etmeyi bir yaşam tarzı edinecekleri inancıyla, tüm gençlerimize sağlık ve mutluluk içinde başarılar dileriz.

 

Prof. Dr. Melda SUR

Hukuk Fakültesi Dekanı

SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.