Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

Akademik Yayınlar

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Zeynep Mineliler.
  (2008) Tasarım Hakkının Hükümsüzlüğü.
  Manisa Barosu Dergisi , No. 105, 9-22,

Uluslararası

 • Ebru Akduman.
  (2020) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Uyarınca Koruma ve Ziyaret Hakkı.
  Public And Private International Law Bulletin , Vol. 40, No. 2, 1373-1402,
 • Zeynep Şişli.
  (2020) Protecting Older Workers’ Health in Legal Terms Comparatively European Acquis in the Light of ILO R162.
  Turkish Journal Of Geriatrics , Vol. 23, No. 3, 393-400, ISBN: 1307-9948
 • Zeynep Şişli.
  (2019) The role of universities in the promotion of worker protection: UCLA labor occupational health and safety program as a model for countries with developing economies.
  Labor History , Vol. 60, No. 4, 309-324, ISBN: 0023-656X (Print)
 • Zeynep Şişli and Stephanie A. Limoncelli.
  (2019) S. Child Brides or Child Labor in a Worst Form.
  Journal Of Labor And Society , Vol. 22, No. 2, 313-324,
 • Zeynep Şişli , Melahat Kızıl , Nursun Üstünkarlı and İlgi Şemin.
  (2016) Legal Awareness of Elderly About Abuse and Neglect.
  Turkish Journal Of Geriatrics , Vol. 2016;19/4, No. 19, 238-244, ISBN: ISSN: 1304-2947 • e-
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Toplu Sözleşme ile Ücreti Düşürülen İşçinin İşe Başlamaması(Karar İncelemesi).
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası , Vol. LXXII(72), No. 2014/2, 611-622,
 • Ebru Karademir.
  (2013) Milletlerarası Kurumsal Tahkim Merkezlerinin Bir Karşılaştırması.
  Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni , No. 2, 73-105,
 • Fatih Dalkılıç , S. Alp Limoncuoğlu.
  (2011) Investigation of footnote disclosures related to on-going court processes: Cases from Istanbul Stock Exchange.
  African Journal Of Business Management , Vol. 5, No. 29, 11580-11588, ISBN: 1993-8233

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Hüseyin Işık.
  (2023) Maliye Teftiş Kurulu’nun Kapatılması ve Kamu Mali Denetimine Etkisi.
  Maliye Ve Finans Yazıları , No. 120, 203-230, ISBN: 1308-6014
 • Cem Özcan.
  (2023) Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Talebinden Sonra Miras Ortaklığına Temsilci Atanmasının İstenmesi.
  Terazi Hukuk Dergisi , Vol. 18, No. 200,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2022) Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Gri Listesi ve Türkiye .
  International Journal Of Public Finance , Vol. 7, No. 2, 407-428, ISBN: 2548-0499
 • Hüseyin IŞIK.
  (2021) Uluslararası Ortak Vergi İncelemeleri ve Türkiye İçin Öneriler.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 15-44, ISBN: 1305-757X
 • Direnç Akbay.
  (2021) Acentelik Sözleşmesinin Olağanüstü Feshinde Haklı Sebebin Tespiti.
  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 16, No. 201-202, 927-993, ISBN: 1304-7949
 • Melda Sur.
  (2020) Çalışanın E-Postasına İşveren Tarafından Girilmesi.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , Vol. 2020, No. 44, 57-68, ISBN: 1306-6153
 • Melda SUR.
  (2020) Şüphe Feshinde İşçinin Adil Yargılanma Hakkı - Anayasa Mahkemesinin Üç Kararı.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 2020/4, No. 67, 2487-2499, ISBN: ISSN 1305-2837
 • Zeynep Şişli.
  (2020) Uluslararası Çalışma Örgütü 190 Sayılı Sözleşmesi Işığında Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikesi Olarak “İşyerinde Fiziksel Şiddet”.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı , Vol. 5, No. 1,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2020) BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi, OECD Vergi Model Anlaşması ile Bağlantısı ve Türkiye'nin İkili Vergi Anlşmalarına Etkisi.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 1711-1744, ISBN: 2458-8202
 • Sevilay Uzunallı.
  (2020) Sınai Mülkiyet Kanunu’ na Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal Edileceği Düşünülerek Kullanılması.
  Legal Banka Ve Finans Hukuku Dergisi , Vol. 8, No. 32, 1135-1155,
 • ESRA KATIMAN.
  (2020) Kovid-19 Olgusu Çerçevesinde, Salgın Hastalığın Menşei Olan Devletin Uluslararası Sorumluluk Hukuku Kuralları Bakımından Durumu.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2019) Avrupa Birliğinde Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine Yönelik Çalışmalar.
  Legal Mali Hukuk Dergisi , Vol. 15, No. 180, 2681-2708, ISBN: 1305-4074
 • Direnç Akbay.
  (2019) Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Konusu.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 21, No. 2, 629-660,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2019) Yükseköğretim Personeli Disiplin Soruşturma Usulüne İlişkin Olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi.
  Legal Hukuk Dergisi , Vol. 17, No. 201, 3825-3863,
 • Zeynep Şişli.
  (2019) İnsan Hakları Bağlamında Çalışan Sağlığı Açısından Devletin Yükümlülükleri: Telafi mi, Koruma mı?.
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 84, No. 3, 167-208, ISBN: 1305-757X
 • Hüseyin IŞIK.
  (2019) Finansal Bilgilerin Vergi Amaçları İçin Uluslararası Otomatik Değişimi.
  Vergi Dünyası , No. 454, 51-68, ISBN: 1300 851X
 • Sevilay Uzunallı.
  (2019) Sözleşmeyi Fesheden Acentenin Denkleştirme İstemine Hak Kazanması.
  Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , Vol. 5, No. 1, 115-130,
 • Cem Özcan.
  (2019) Fransız Hukukunda Mahkeme Dışı Anlaşmalı Boşanma.
  Legal Hukuk Dergisi , Vol. 17, No. 194, 647-660,
 • Cem Özcan.
  (2019) İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 142 III 9 Kararı Işığında Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Hukuki Sorumluluğu.
  Legal Hukuk Dergisi , Vol. 17, No. 199, 2869-2883,
 • Barış Bahçeci.
  (2018) İHAMın Vergi Cezalarında Ne Bis in İdem İçtihadı ile Türk Hukukunun Uyum Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 136, 141-166,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2018) Dijital Ekonominin Vergi Hukukundaki İşyeri Kavramına Etkileri .
  Vergi Sorunları , No. 356, 42-62, ISBN: 1300 8951
 • Barış Bahçeci.
  (2018) İHAM İÇTİHADINDA VERGİ CEZALARINDA NE BİS IN IDEM.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 67, No. 2, 253-278,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2018) Uluslararası Alanda Vergi Cennetleri Konusundaki Gelişmeler, Türkiye'nin Durumu ve Öneriler .
  Vergi Dünyası , No. 439, 18-34, ISBN: 1300 851X
 • Sevilay Uzunallı.
  (2018) Adalet Divanı’nın C-221/11 SAYILI, 6 ARALIK 2017 TARIHLI ”COTY” Kararı” Uyusmazlıgın Asamaları-Kararın Çevirisi ve Kısa Bir Degerlendirme.
  Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armagan , 1305-1327,
 • HURİYE KUBİLAY , CEM ÖZCAN.
  (2017) TİCARİ KREDİ SİGORTASININ HUKUKİ YAPISI VE GÜNCEL SORUNLAR.
  ANKARA BAROSU DERGİSİ , No. 2017/3, 317-341, ISBN: ISSN: 1300-9885
 • Cem ÖZCAN.
  (2017) Küresel Bir Hukuk Düzeni Olarak Lex Sportiva.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • Barış Bahçeci.
  (2017) Ticari Kredilerde Temerrüt Faizinin Sözleşme Eliyle Bankaların İnisiyatifine Bırakılması Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 128, 307-348, ISBN: 1304-2408
 • Cem ÖZCAN.
  (2017) Fransız Hukukunda Aile Arabuluculuğu.
  Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , No. 9,
 • Barış Bahçeci.
  (2016) Serbest Bölgede İstisnaya Tabi İşçi Ücretlerinden Terkin Edilen Gelir Vergisi Tutarı Üzerindeki Hak Sahipliği Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 124, 407-432, ISBN: 1304-2408
 • Barış Bahçeci.
  (2015) İflas İdaresinin Kamu Alacağının İflas Masasına Kaydını Reddetmesi Sorunu.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergis , Vol. 64, No. 4, 975-1015,
 • Cem Özcan.
  (2015) Perruche Davası ve Doğum Öncesi Teşhis Hatası Nedeniyle Tazminat.
  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , No. 21,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2015) Üniversite Ögretim Elemanlarının Bulusları Üzerinde Patent Hakkı.
  Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , Vol. 1, No. 1, 171-183,
 • Zeynep Şişli , Dilek Dulay Yangın.
  (2014) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İhbar Önellerinin Sözleşme ile Artırıldığı Hallerde İşçinin İhbar Tazminatı Sorumluluğu.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 4, No. 2, 77-92,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Birinci Basamakta Çalışan Hekimlerin Dinlenme Hakkı Bağlamında Aile Hekimliğinde Nöbet Uygulaması.
  Türkiye Aile Hekimliği Dergisi , Vol. 18, No. 3, 170-177, ISBN: e-ISSN 1308-531X
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Kararları Karşısında Geçersiz Fesih Nedeniyle Çalışılmayan Süre İçin Doğmuş Bulunan Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesinde En Çok Dört Aylık Süre Sınırının Değerlendirilmesi.
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 2013, No. 2, 111-129, ISBN: 1303-5630
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) “TEMEL HAKLARIN KORUNMA UYGULAMASI İÇİNDE ULUSLARARASI KAMU HUKUKU KURALLARININ GELİŞİMİ”:.
  Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi , No. 1, 117-147,
 • Melda SUR.
  (2013) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 4, No. 39, 317-356,
 • Zehra Odyakmaz , Serkan Çınarlı , Cem Özcan.
  (2013) Fransa'da ve Türkiye'de Seçim Kampanyalarının ve Siyasi Partilerin Finansmanının Denetimi.
  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 20, No. 2,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2013) İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Kanunla Sınırlandırılması ve Sınırlandırmanın Sınırları.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 14, No. 2, 1-37, ISBN: 1303-6963
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2013) Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Korunma Yolları.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 105, 89-128, ISBN: 1304-2408
 • Barış Bahçeci.
  (2013) Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Lafzı ve Terim Kullanım Tercihleri Üzerine Bir Eleştiri.
  Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , No. 2,
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Sağlıkta "Yeniden Yapılanma" ve Sağlık Meslek Uygulamasından Doğan Zararların İdare Tarafından Uzlaşma Yoluyla Halledilmesi.
  Toplum Ve Hekim (Mayıs-Haziran 2012) , Vol. 27, No. 3, 231-240, ISBN: ISSN:1300-4387
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 70, No. 2012/2, 43-69, ISBN: ISSN:1300 9885
 • Barış Bahçeci.
  (2012) TMSFnin Özel Hukuk Kaynaklı Alacaklarını Tahsilde Yetkisini Aşması Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 101, 223-246,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2010) Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Işığında Yıkıcı Fiyat Uygulamaları Ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması.
  Rekabet Dergisi , Vol. 11, No. 4, 59-109,
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2009) İşçi Maaşına Konan Haczin İş Akdinin Feshinde Geçerli Sebep Teşkili (Karar İncelemesi).
  Kamu-İş İş Hukuku Ve İktisat Dergisi , Vol. 11, No. 1, 39-58,
 • Melda SUR.
  (2009) Siyasî Grev.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 4, No. 23, 11-26,
 • Siyami Alp Limoncuoğlu.
  (2009) Flexicurity And Its Effects On Legal Regulations Throughout Europe.
  İş-Güç, Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi , Vol. 11, No. 6, 7-24, ISBN: 1303-2860
 • Zeynep SISLI.
  (2007) KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKLARI.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 13, No. 1, 95-120,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2006) Türk Standartları Enstitüsünün Faaliyetlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Göre Değerlendirilmesi.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 8, No. 1,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2004) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Kıymetli Evrak Hukukuna Etkileri.
  Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 6, No. 1, 113-176,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2003) İnternette Aktif Linkler Yoluyla Fikri Haklara Müdahale.
  Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’ E Armagan , 209-249,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2003) Soyut Renk Ses ve Üç Boyutlu Isaretlerin Marka Olarak Tescili.
  Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 95-163,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2002) Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma.
  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 1, No. 1, 431-483,
 • Sevilay Uzunallı.
  () Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi.
  Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası , Vol. 71, No. 2, 383-420,

Uluslararası

 • Melda SUR.
  (2023) The Judge and the Employer's Management Powers in Turkey.
  Revue De Droit Compare Du Travail Et De La Securite Sociale , No. 2023/4, 100-109, ISBN: ISSN 2117-4350
 • Barış Bahçeci.
  (2023) Building Sovereignty by Financial Legislation Rather Than a Constitution: The Case of Turkey (1920-1924).
  CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-CTAD , Vol. 38, No. 2, 691-712, ISBN: 1305-1458
 • Barış Bahçeci.
  (2023) Shifting Financial Privileges from Dynasty to Parliament In the Emergence of Modern Turkiye.
  Annales De La Faculté De Droit D’Istanbul , Vol. 73, No. 2, 157-182,
 • Melda SUR.
  (2023) Le juge et les pouvoirs de gestion de l'employeur en Turquie.
  Revue De Droit Compare Du Travail Et De La Securite Sociale , No. 2023/2, 44-53, ISBN: 2117-4350
 • Ezgi Arslan.
  (2022) Hukuki Çoğulluk Olgusunun Hukuk Devleti İlkesi Bakmından Değerlendirilmesi.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 13, No. 2, 462-475,
 • Barış Bahçeci.
  (2022) İHAM İçtihadı Açısından Türkiye’de Vergi ve Ceza Yargılamalarının Etkileşimi Sorunu.
  Ceza Hukuku Ve Kriminoloji Dergisi , Vol. 10, No. 2, ISBN: 2148-6646
 • Melda SUR.
  (2022) Les droits des travailleurs turcs face aux lenteurs de la justice.
  Revue De Droit Compare Du Travail Et De La Securite Sociale , No. 2022/3, 316-319, ISBN: 2117-4350
 • Barış Bahçeci.
  (2022) The Question of Interaction Between the Tax and Criminal Proceedings in the ECtHR Case-Law.
  Intertax , Vol. 50, No. 8,
 • Barış Bahçeci.
  (2022) 1921 Anayasasının Türkiye’nin Mali Hukuk Düzenine Yansımaları.
  İstanbul Hukuk Mecmuası , Vol. 80, No. 2, 583-614,
 • Dudu Derya Güvenir.
  (2022) Minority Shareholders’ Right to Request the Postponement of General Meetings of Joint Stock Companies in Turkish Law.
  Athens Journal Of Law , Vol. Volume 8, No. Issue 3, 329-348, ISBN: 2407-9685
 • Ezgi Çırak.
  (2022) Ticari Sırrın İfşasından Doğan Ceza Sorumluluğuna İlişkin Türk Ve Alman Hukuk Sistemlerindeki Güncel Durumun Değerlendirilmesi.
  Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , Vol. 8, No. 1,
 • Barış Bahçeci , Serkan Yolcu.
  (2022) From an Illiberal Posture to an Anti-Liberal Other: The Changing Composition and Jurisprudence of the Turkish Constitutional Court.
  European Public Law , Vol. 28, No. 2,
 • Barış Bahçeci.
  (2022) Transforming the Judiciary into the Proxies of The Rulers: The Hagia Sophia Case.
  Annales De La Faculté De Droit D’Istanbul , Vol. 71, 51-62,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2021) Yapı Kayıt Belgeli Yapılara Verilen Güçlendirme İzni.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 11, No. 2, 779-824,
 • Melda SUR.
  (2021) La protection sociale en Turquie face au covid-19.
  Noticias CIELO , No. 3/2021, 1-5, ISBN: ISSN 2532 1226
 • Barış Bahçeci.
  (2021) Is There a Special Enforced Tax Collection Regime Under the ECtHR Case Law?.
  EC Tax Review , Vol. 30, No. 1, 39-48,
 • Barış Bahçeci.
  (2020) Redefining the Concept of Penalty in the Case-law of the European Court of Human Rights.
  European Public Law , Vol. 26, No. 4, 867-888,
 • Melda SUR.
  (2020) Le monde du travail face au covid-19 en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , Vol. 2020-3, No. 2020-3, 226-229, ISBN: ISSN 2117-4350
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2020) Covid-19 Pandemisinde İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasaklarının İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 11, No. 2, 550-566,
 • Elif Can Çalıcı.
  (2020) Habermas’ta Hukukun Meşruluğunun Kaynağı Olarak Otonomi.
  ViraVerita E-Dergi: Disiplinlerarası Karşılaşmalar , No. 11, 153-184, ISBN: ISSN: 2149-3081
 • Melda SUR.
  (2020) Vie personnelle et relation de travail dans la jurisprudence en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2020/2, 56-65, ISBN: 21174350
 • Melda SUR.
  (2020) La protection du droit syndical en Turquie, le droit et les réalités.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale, 2020/1, Edition électronique. , No. 2020/1, 22-33,
 • Direnç Akbay.
  (2019) Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı Içeren Sözleşmeler.
  İstanbul Hukuk Mecmuası , Vol. 77, No. 2, 697-746, ISBN: 2636-7734
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2019) İdari Kolluk Yetkisi Bağlamında Zorunlu Aşı Uygulaması.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. 1, 1-40,
 • Melda SUR.
  (2019) Turquie 2019 - La Cour Constitutionnelle et le droit du salarié d'ester en justice.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2019/1, 246-249, ISBN: 21174350
 • Melda SUR.
  (2018) Turquie 2018 - La réforme des juridictions du travail.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2018/1, 192-195, ISBN: 21174350
 • Melda SUR.
  (2017) Turquie 2017 .
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2017/1, 206-209, ISBN: 21174350
 • Melda SUR.
  (2016) Le recours au droit international par le juge en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2016/1, 106-110, ISBN: 2117 4350
 • Huriye Kubilay , Ebru Karademir , Ebru Ay Chelli.
  (2015) Supervision and Measures in Capital Markets according to the New Turkish Capital Market Act.
  Law & Justice Review , No. 1, 13-31,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2015) İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 2015/3, No. 3, 183-219, ISBN: 13009885
 • Melda SUR.
  (2014) Litiges du travail en Turquie: comment améliorer l’accès à la justice?.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale, , No. 2014/2, 66-75,
 • Melda SUR.
  (2013) L’ évolution des relations collectives de travail en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2013/1, 42-49,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Özlem Çakır , Ahmet Tatar , İlknur Tatar.
  (2012) Flexicurity in Turkey.
  QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO , No. 97, 59-70,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) The Missing Part of Nuclear Power Plant Regulations in Turkey: Occupational Health and Safety.
  Mediterranean Journal Of Social Sciences , Vol. 3, No. 6, 118-123, ISBN: 2039-9340
 • S. Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) Are Female Workers the Victims of Lay-off Discrimination During Economic Crises: the Case of Turkey.
  International Journal Of Business Research , Vol. 9, No. 6, 140-147,
 • Zeynep SISLI.
  (2009) The Impacts Of Subcontracting On The Identity Of Workers In Workplace.
  İş Güç: Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi , Vol. 11, No. 6, 57-72, ISBN: 1303-2860
 • Melda SUR.
  (2009) General Framework and Historical Development of Labor Law in Turkey .
  Comparative Labor Law & Policy Journal , Vol. 30, No. 2, 183-197,
 • Melda SUR.
  (2009) The Fundaments and Limits of Managerial Prerogative in Turkish Labor Law, (Tebliğ), Labor Law in the Eastern Mediterranean, Jan.11-12, 2008, .
  Comparative Labor Law & Policy Journal , Vol. 30, No. 2, 313-333,
 • S.Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) Are Female Workers The Victims of Lay Off Discrimination During Economic Crisis The Case of Turkey.
  International Journal Of Business Research IJBR , Vol. 9, No. 6, 140-148,
 • Siyami Alp Limoncuoglu.
  (2008) The effects of cultural understanding and family friendly programs on women's decision to participate to labor force..
  International Journal Of Business Research , No. 4, 104-124,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Ayla Çalışkan.
  (2023) Rusya-Ukrayna Savaşında Üçüncü Devletlerce Alınan Önlemler.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 13, No. 2,
 • Ebru Akduman.
  (2023) Tahkim Anlaşmasının Asıl Sözleşmeden Ayrılabilirliği İlkesi Çerçevesinde Geçerliliği.
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 88, No. 1, 1-29,
 • Ayla Çalışkan.
  (2023) Kamu Alacaklarının Terkini ve Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Terkin İmkânı.
  Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , No. 2,
 • Ebru Akduman.
  (2022) Uluslararası Nafaka Alacaklarında Uygulanacak Hukuk ve Tahsil Prosedürü.
  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 10, No. 2, 421-441,
 • Ömer Buğra Süren.
  (2022) Ceza Muhakemesinde Nispi Muhakeme ve Bekletici Sorun.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - EconJURA , Vol. 2, No. 1, ISBN: 2791645622112
 • Ayla Çalışkan.
  (2022) Uluslararası Hukukta Barış Zamanında Devletlerin Kültür Varlıklarını Koruma Yükümlülüğü: Afganistan’daki Buda Heykellerinin Yıkılması Örneği.
  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 17, No. 211,
 • Serenay Kara , Zeynep Şişli.
  (2022) İşyeri Hekimlerinin Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Hakkı Bağlamında Karşılaştıkları Birtakım Sorunlar.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - EconJURA , Vol. 1, No. 1,
 • Ezgi Çırak.
  (2022) Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Yetki Alanı.
  EconJURA İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 1, No. 1,
 • Arzu Aşçı .
  (2021) Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Kastrasyon Tedavi Yöntemine Kısa Bir Bakış .
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 163-191,
 • Elif Can Çalıcı.
  (2021) Hukuki Pozitivizmin Normatifliği: Feminist Perspektiften Bir İnceleme.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Vol. 34, No. 155, 479-511,
 • Arzu Aşçı.
  (2020) Betriebsübergang in Insolvenzverfahren gemäss RL 2001/23/EG und AVRAG .
  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 8, No. 2, ISBN: 2147-9305
 • Esra Katıman , Ezgi Arslan.
  (2020) İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1-2, 1941-1971, ISBN: 2458-8202
 • Ayla Çalışkan.
  (2020) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bedat/İsviçre Kararı Hakkında Bir Değerlendirme.
  Ceza Hukuku Dergisi , Vol. 15, No. 42, ISBN: 1307-0851
 • Ayla Çalışkan.
  (2020) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1-1, ISBN: 2458-8202
 • ESRA KATIMAN , EZGİ ARSLAN.
  (2020) "İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk" .
  Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Ceren Damar Armağanı , Vol. Cilt:5 , No. Nisan 2020,
 • Ezgi Çırak.
  (2020) İstinaf Yargılaması Sonucu Verilen Kararların Kanun Yolu Denetimi.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı , Vol. 5, No. 1, 887-920, ISBN: 2458-8202
 • Ebru Akduman.
  (2020) Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Vol. 15, No. 163, 466-481,
 • Elif Can Çalıcı.
  (2020) Sivil İtaatsizliğin Demokratik Potansiyeli.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı , Vol. 5, No. 1-1, 749-770, ISBN: ISSN: 2458-8202
 • Ezgi Çırak.
  (2019) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı, Scope of Application of the Right to Fair Trail Within the Framework of the European Convention on Human Rights.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan , Vol. 21,
 • Arzu Aşçı.
  (2018) Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Kurumuna Kısa Bir Bakış.
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 2018/1,
 • Ebru Karademir.
  (2018) Türk Hukukunda Çifte/Çok Vatandaşlıktan Kaynaklanan Sorunlar.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 20, No. 1, 239-264,
 • Ezgi Çırak.
  (2018) Dijital Çağda Sonsuza Kadar Hatırlamaya Karşı: Unutulma Hakkı.
  Ceza Hukuku Dergisi , Vol. 13, No. 36, ISBN: 1307-0851
 • Melda SUR.
  (2017) İş İlişkisinde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , No. 2017/37, 33-51, ISBN: 1306 6153
 • Ebru Karademir.
  (2016) Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Yabancılık Unsuru.
  Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 4, No. 7, 129-143,
 • ESRA KATIMAN.
  (2016) TEMEL HAKLAR BAKIMINDAN PİYASALARIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ.
  BFHD , Vol. 5, No. 17, ISBN: 2016
 • ESRA KATIMAN.
  (2016) YARDIM KURULUŞU OLMANIN ÖTESİNDE BİR ÖRGÜT,ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ.
  TBB , No. 116, 387-416,
 • Melda SUR.
  (2016) Grev, Toplumsal ihtiyaçlar ve Asgari Hizmet.
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Özel Sayı, Prof.Dr. Fevzi Şahlanan'a Armağan , Vol. 2, No. Özel Sayı, 1024-1042, ISBN: 1303 4375
 • Ebru Karademir.
  (2015) Viyana Satım Antlaşması'nda Boşluk Doldurma.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 231-256,
 • Dudu Derya (Başlamışlı) Güvenir.
  (2014) Hakimiyetin Kötüye Kullanılması (TTK m.202/2).
  Feridun Yeniseye Armağan , Vol. Cilt II, 2749-2789, ISBN: 978 - 605 - 333 - 18
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) "ULUSLARARASI ANDLAŞMALARI DENETLEME MEKANİZMALARI- GRETA VE AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ’NİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ".
  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ , No. 113, 127-140,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Geçersiz Fesihte Süresinde Başvurmayan Ya Da İşveren Çağrısına Rağmen İşe Başlamayan İşçinin Boşta Geçen Süre Ücretine Hak Kazanamayacağına İlişkin Yargıtay Uygulamasının Eleştirisi Ve Öneriler.
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 78, No. 3, 48-71, ISBN: 1305-757X
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2014) İşçinin İş Sözleşmesini Psikolojik Tacize Dayalı Olarak Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı – Karar İncelemesi.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 15, 547-571,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2014) Anglo-Sakson Hukuk Sistemi Çalışma Mevzuatında Psikolojik Taciz.
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası , Vol. LXXII, No. 2, 269-294,
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) “ARCTİC SUNRİSE" (UDHM, HOLLANDA KRALLIĞI/RUSYA FEDERASYONU) DAVASI IŞIĞINDA, ULUSLARARASI HUKUK VE ÇEVRE KORUMA EYLEMLERİ".
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 139-158,
 • Melda SUR.
  (2013) Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve Geleceği.
  Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Prof.Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C.III. , Vol. 8, No. Özel Sayı, 2535-2550,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2013) İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların Kullanabilecekleri Haklar.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 105, 51-88, ISBN: 1304-2408
 • ESRA KATIMAN.
  (2013) BİR İÇ HUKUK YOLU OLARAK BİREYSEL BAŞVURU VE ETKİNLİĞİ SORUNU – Individual Application as a Domestic Remedy and Its Effectiveness.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 107, 19-50, ISBN: 9781111162191
 • Melda SUR.
  (2013) Uluslararası Normlar ve 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkındaki Hükümleri.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Prof.Dr. M. Polat Soyer’e Armağan I. , Vol. 15, No. Özel Sayı , 255-278,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2013) Acentelik ve Giris Bedeli.
  Yasar Üniversitesi Elektronik Dergisi , Vol. 8,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2013) Rekabet Hukukuna Göre Dağıtım Anlaşmalarında İnternetten Satış Sınırlamaları.
  Yasar Üniversitesi Elektronik Dergisi , Vol. 8,
 • Melda SUR.
  (2012) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Grev Hakkı.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , No. 28, 163-172,
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVI, No. 3, 95-117, ISBN: ISSN-1302-0013
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) İşsizlik Sigortası ve Uygulama Sorunları.
  Sicil , No. 26, 84-98,
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Vol. Yıl:7, No. Sayı:69, 14-19, ISBN: 1306-9802
 • S.Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli , Dilek Eser.
  (2011) ”Sosyal Devlet İlkesi” ve “Yaşam Hakkı” Çerçevesinde “İş Kazaları”.
  Prof.Dr.Sarper Süzek’e Armağan. Ekim 2011, İstanbul , 1983-1999, ISBN: 978-605-377-610-9
 • Cem Özcan.
  (2011) Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • Cem Özcan.
  (2010) Spor Tahkim Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi.
  İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , No. 3,
 • Ebru Akduman.
  (2010) Mahkeme Kararı (Büyük Daire) (Çeviri).
  Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan , Vol. 2, 1247-1255,
 • Zeynep SISLI , S Alp LIMONCUOGLU , Dilek ESER.
  (2010) İşsizlik Sigortası Ödeneği Süresinin Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi.
  Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan , Vol. 2, 1209-1231, ISBN: 9786053772408
 • S. Alp Limoncuoğlu , Jale Taşoğlu.
  (2010) 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma.
  Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi , Vol. 2, No. 2, 77-85,
 • Cem Özcan.
  (2010) Bosman Kararı ve Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • Melda SUR.
  (2009) İzinde Olan İşçinin Yasa Dışı Greve Katılması.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , No. 14, 224-232,
 • M.Mine Turhan.
  (2009) İdari Para Cezaları Kapsamında İdari Yargının Görev Alanı.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 126-168,
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2009) İş Güvencesi Kapsamının Sınırlandırılmasının Uluslararası Hukuk Normlarına Uygunluğu.
  Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi , Vol. 21, No. 1, 69-88,
 • S Alp LIMONCUOGLU.
  (2008) Boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatına ilişkin uygulamada yaşanan sorunların Yargıtay Kararları ışığında değerlendirilmesi.
  KAZANCI Hakemli Hukuk Dergisi , No. 49-50, 76-101,
 • S Alp LIMONCUOGLU.
  (2008) TÜRBAN SORUNU”NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?.
  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ , Vol. 75, 138-164,
 • Ebru Akduman.
  (2007) Mahkeme Kararı (3. Daire) (Çeviri).
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan , No. 2, 21-33,
 • Zeynep Mineliler.
  (2007) Deniz Yoluyla Tasımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk.
  Dokuz Eylül üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. özel sayı, 957-984,
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2007) Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. özel sayı, 289-317,
 • Barış Bahçeci.
  (2007) Özel Hayata Saygı Alanında Devletin Pozitif Edim Yükümlülüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi İçtihatları.
  Prof. Dr. Erdoğan Teziçe Armağan , 515-537,
 • M.Mine Turhan.
  (2006) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Uygulanan İdari Yaptırımlar.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 3, 171-210,
 • Barış Bahçeci.
  (2005) 1982 Anayasası Döneminde Milletvekili Seçim Hukukunda Çoğulcu Demokrasi Açısından Karşılaşılan Sorunlar.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 54, No. 3, 365-397,
 • Ebru Akduman.
  (2005) Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakları.
  Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi , No. 10, 66-100,
 • Ebru Akduman.
  (2005) Yabancı Personel Çalışma İzni Süresinin Uzatılmaması Halinin İş Akdine Etkisi (Karar İncelemesi).
  Kazancı Hukuk İşletme Ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergi , No. 7, 137-141,
 • Barış Bahçeci.
  (2005) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Özel İdaresinin Organları, Görev ve Yetkileri Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme.
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakütesi Dergisi , No. 5, 155-171,
 • Barış Bahçeci.
  (2004) 2001 Anayasa Değişikliklerinin Sosyal Hakların Sınırlandırma Rejimine Etkisi.
  Prof. Dr. Bülent Tanöre Armağan , 175-205,
 • Barış Bahçeci.
  (2004) 1982 Anayasasının Yapılış Sürecinde İşçi İşveren Sendikaları ve Valiliklerin Yaklaşımları.
  Prof. Dr. Aydın Aybaya Armağan , ISBN: 9758875086
 • Barış Bahçeci.
  (2004) 1990-2000 Yılları Arasında Hükümet Programlarında İnsan Haklarına Bakış.
  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , No. 5, 135-156,
 • Sevilay Uzunallı.
  (2000) Haksız Rekabete İlişkin İhtiyati Tedbirler (Hakemsiz).
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 1, 12-24,
 • Melda SUR.
  (1996) Sosyal Hakların Uluslararası Alanda Korunma Sistemleri.
  İnsan Hakları Yıllığı , Vol. 19-20, No. 1997-1998, 65-91,
 • Melda SUR.
  (1994) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Sendika Hakkı.
  İnsan Hakları Yıllığı , Vol. 16, No. 1994, 37-50,
 • Sevilay Uzunallı.
  (1993) Haksız Rekabet Oluşturan Reklamlar (Hakemsiz).
  Manisa Barosu Dergisi ,
 • Melda SUR.
  (1992) Lokavt Kavramı ve Bazı Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi.
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Gündüz Ökçün'e Armağan , Vol. 47, No. 1-2, 139-151,

Uluslararası

 • Barış Bahçeci.
  (2018) The Controversial Application of the ne bis in idem Rule by the European Court of Human Rights in Respect of Tax Penalties.
  European Taxation , Vol. 58, No. 9,
 • Arzu Aşçı.
  (2018) Richtlinie 2008/94/EG des europaeischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfaehigkeit des Arbeitgebers und deren Umsetzung in Österreich und Deutschland.
  Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , Vol. 3, No. 2018/1, 135-152, ISBN: 21495831
 • S. Alp Limoncuoğlu , Jale Taşoğlu.
  (2010) Flexicurity in Turkish Labour Law and Social Security Law.
  International Journal Of Business And Management Studies , Vol. 2, No. 2, 39-47,
 • Melda SUR.
  (2003) Les évolutions du droit syndical en Turquie.
  Bulletin De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2003, 33-51,
 • Melda SUR.
  (1998) Le droit de grève en Turquie.
  Turkish Yearbook Of Human Rights , Vol. 19-20, No. 1997-1998, 171-187,
 • Melda SUR.
  (1996) La dimension sociale des relations économiques de la Turquie.
  Bulletin De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 1996, 167-179,
 • Melda SUR.
  (1996) Le droit de négociation collective en Turquie, Vol 17-18, 1995-1996, s.43-53..
  Turkish Yearbook Of Human Rights , Vol. 17-18, No. 1995-1996, 43-53,
 • Melda SUR.
  (1994) L’influence du droit comparé en droit du travail turc.
  Bulletin De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , Vol. 1, No. 1994-1, 122-136,
 • Melda SUR.
  (1993) Les effets de la Charte sociale européenne en droit interne, Vol, 15, 1993, s.91-101..
  Turkish Yearbook Of Human Rights , Vol. 15, No. 1993, 91-101,
 • Ezgi Çırak , Serenay Kara , Zeynep Şişli.
  (2023) Enforcement of Criminal Sanctions in Case of Occupational Injuries: A Review of Turkish Court Decisions.
  ISLSSL XIV European Regional Congress / The Lighthouse Function Of Social Law
  ISBN: 978-3-031-32821-3
 • Ezgi Çırak , Serenay Kara , Zeynep Şişli.
  (2023) Enforcement Of Criminal Sanctions In Case Of Occupational Injuries: A Review Of Turkish Court Decisions.
  Ghent University / XIV European Regional Congress Of The International Society For Labour And Social Security Law
 • Ezgi Çırak.
  (2023) İfade Özgürlüğü, Telif Hakları ve Ceza Hukukunun Kesiştiği Bir Sanat: “Gri Dünyaya Renkli Yağmurlar Yağdıran” Grafitiler.
  İstanbul Üniversitesi / 13.Uluslararası Suç Ve Ceza Film Festivali Akademik Programı- İfade Özgürlüğü
 • Ezgi Çırak , Serenay Kara , Zeynep Şişli.
  (2023) Enforcement of Criminal Sanctions in Case of Occupational Injuries: A Review of Turkish Court Decisions.
  ISLSSL XIV European Regional Congress / The Lighthouse Function Of Social Law, Proceedings Of The ISLSSL XIV European Regional Congress Ghent 2023
  565-576, ISBN: 978-3-031-32821-3
 • Zeynep Şişli , Serenay Kara.
  (2022) Pros and Cons of Remote Working from the Perspective of Decent Work and Green Deal.
  ILERA European Congress
 • Ezgi Çırak.
  (2022) Balancing Public Interest and Freedom in Preventing Disinformation: Is it Necessary to Criminalize Disinformation?.
  10th International AIDP Symposium For Young Penalists / Criminal Justice In The Prism Of Human Rights
 • Serenay Kara , Zeynep Şişli.
  (2022) PROS AND CONS OF REMOTE (TELE) WORKING FROM THE PERSPECTIVE OF DECENT AND GREEN WORK.
  UAB Universitat Autonoma De Barcelona / ILERA 2022 EUROPEAN CONGRESS ABSTRACT BOOK
  106-106, ISBN: 978-84-124136-1-8
 • Elif Can Çalıcı.
  (2022) Günümüz Adalet Saraylarına Frankfurt Okulu ile Bakış.
  X. Hukuka Felsefi Ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2022) İklim Değişikliği, İklim Adaleti ve İdare Hukuku İlişkisi.
  İdare Hukuku Ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu İSALAJ 2022: ‘İdare Hukuku Ve İdari Yargılama Hukuku Ekseninde ‘Çevre, İklim Değişiklikleri Ve Ekoloji’ “Prof Dr. İl Han Özay’ın Hatırasına”, 16-18 Mayıs 2022 ISALAJ-2022 Bildiriler Kitabı
  433-452, ISBN: 978-605-68171-6-8
 • Ezgi Arslan.
  (2022) Hukuki Realizmin Bir Versiyonu Olarak Rus Hukuki Realizmi.
  X. Hukuka Felsefi Ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu
 • Veli Özer Özbek.
  (2022) Kasten İnsan Öldürme Suçunun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi Nitelikli Hali (TCK M.82/1-e) Bakımından Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Ceza Hukuku Günleri Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 1. Ceza Dairesi Kararları (Çevrimiçi)
 • Serenay Kara , Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2022) Dijitalleşen Çalışma Hayatında İşçinin Ulaşılamama Hakkı.
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu Özet Bildiri Kitabı 15-16 Aralık 2022
  269-269, ISBN: 978-605-72469-0-5
 • Ezgi Çırak.
  (2022) Karar İncelemesi Kasten İnsan Öldürme Suçuna Teşebbüste Cezanin Belirlenmesi.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Ceza Hukuku Günleri, Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 1. Ceza Dairesi Kararları
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2022) Kamu Düzeninin Sağlanmasında Genel Sağlık Unsuru ile İdarenin Görev ve Yetkileri.
  İnsan Hakları Perspektifinden Covid-19'a Karşı Aşı Uygulamaları Çalıştayı-27 Eylül 2021
  32-42, ISBN: 978-605-06759-1-7
 • Hüseyin IŞIK.
  (2022) Türk Dijital Hizmet Vergisinin Uluslararası Gelişmeler Ve Diğer Ülke Uygulamaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
  Türkiye Bilişim Derneği / 6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Akademik Bildiriler
  96-121, ISBN: 978-605-82941-7-2
 • Veli Özer Özbek.
  (2021) Yargı Yönüyle Mimarların-İnşaat Mühendislerinin Sorumlulukları Kanunlar-Yönetmelikler-Tebliğler.
  Mimar Ve İnşaat Mühendisi Kimdir? Ne Yapar? Yetki Ve Sorumlulukları
 • Ezgi Çırak.
  (2021) Haksız Rekabet Hukuku Açısından Ticari Sırrın İfşasından Doğan Ceza Sorumluluğuna İlişkin Türk ve Alman Hukuk Sistemlerindeki Güncel Durumun Değerlendirilmesi.
  IV. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu "Ticaret Hukukuna Disiplinlerarası Yaklaşım"
 • Arzu Aşçı.
  (2021) 7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN İNFAZ HUKUKU VE COVİD-19 SALGINI IŞIĞINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ.
  Covid-19 Ve Hukuk Sempozyumu
 • Ebru Akduman.
  (2021) Uluslararası Özel Hukukta ve AB Hukukunda Sınırötesi Şirket Göçü.
  Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve ATUGAM Tarafından Düzenlenen Göç Ve Milletlerarası Özel Hukuk Sempozyumu (Online) / Göç Ve Milletlerarası Özel Hukuk Sempozyumu
  17-29, ISBN: 9789756707654
 • Zeynep Şişli , Stephanie Limoncelli.
  (2021) Protection of “Right to Life” at Work As a Human Right .
  IV ISA Forum Of Sociology / IV ISA Forum Of Sociology Porto Alegre Abstracts Book
  543-543,
 • Ezgi Çırak.
  (2021) Ekonomik Suçlarda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğun Genişletilmesinin Bir Örneği Olarak Türk Ticaret Kanunu Madde 63’te Düzenlenen Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu.
  III. Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar
  ISBN: 978-975-307-116-1
 • Hüseyin IŞIK.
  (2021) Covid-19 Salgınının Sebep Olduğu Kamu Geliri Azalışlarına Çözüm Önerisi: Yurt Dışı Varlıkların Vergilendirilmesi.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Covid-19 Ve Hukuk Sempozyumu
  653-686, ISBN: 978-625-7334-54-9
 • Veli Özer Özbek.
  (2021) Masumiyet Karinesi ve Ceza Muhakemesi Hukukuna Etki Eden Sonuçları.
  CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MASUMİYET KARİNESİ VE LEKELENMEME HAKKI SEMPOZYUMU
 • Ebru Akduman.
  (2021) Covid-19 Döneminde Uluslararası Elektronik Tahkim.
  Covid-19 Ve Hukuk Sempozyumu
  613-653, ISBN: 9786257334549
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2021) Paris Anlaşması Kapsamında İklim Değişikliği ile Mücadelede İdarenin Görev ve Yetkileri.
  IV.Uluslararası Soysal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (22-24 Ekim 2021) / IV.Uluslararası Soysal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
  39-39, ISBN: 978-605-73858-0-2
 • Veli Özer Özbek.
  (2021) Belgede Sahtecilik Suçlarına İlişkin Uygulamalar ve Öğreti Görüşleri ile Yargıtay İçtihatlarının Tartışılması.
  Vergi, Dolandırıcılık Ve Belgede Sahtecilik Suçları İzmir Bölgesel İçtihat Forumu
 • Özden Gökdemir , Zeynep Şişli.
  (2021) Healthcare Law and Covid 19.
  WONCA Europe Https://woncaeurope2021.org/wonca-europe-2021-abstract-book/ / 26.Wonca Europe Conference Abstract Book
  598-598,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2021) Covid-19 Pandemisinde Uygulanan İdari Kolluk Tedbirleri.
  Covid-19 Ve Hukuk Sempozyumu (10-11 Aralık 2020) / Covid-19 Ve Hukuk Sempozyumu
  393-427, ISBN: 9786257334549
 • Ezgi Çırak.
  (2021) Uluslararası Ceza Mahkemesi Çevre Suçlarını Yargılayabilir mi? 2016 Tarihli Başsavcılık Ofisinin Dava Seçimi ve Önceliklendirme Politika Belgesi’nin Mevcut Yargılama Yetkisine Etkisi.
  11. Uluslararası Suç Ve Ceza Film Festivali Akademik Programı
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2019) Biyometrik Yöntemlerin Kullanılması Suretiyle Yapılan Mesai Takibinin İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Dijital Ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Hukuk Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı
  6-6,
 • Barış Bahçeci.
  (2019) Questioning the Penal Character of Disciplinary Sanctions In the European Court of Human Rights’ Case-law.
  LEGAL SCIENCE: FUNCTIONS, SIGNIFICANCE AND FUTURE IN LEGAL SYSTEMS
 • Zeynep Şişli.
  (2019) İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Geliştirme Açısından Örnek Bir Uygulama: Mesleki Sağlık Staj Programı.
  TMMOB Makina Mühendisleri Odası / I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi
 • Sevilay Uzunallı.
  (2019) Markanın Kullanılmasının Sonuçları, TÜRKPATENT’ e Yayıma Itiraz ve Dava Süreçlerinde Markanın Kullanımı Olgusu ve İspatı.
  Fikri Mülkiyet Hukuku Semineri
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2019) Yapı Kayıt Belgesinin Hukuki Niteliği.
  II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (3-5 Ekim 2019) / II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
  137-137,
 • Zeynep Şişli.
  (2019) PROTECTION OF OLDER WORKERS’ HEALTH AT WORK.
  “Labour Is Not A Commodity’ Today: The Value Of Work And Its Rules Between Innovation And Tradition” Conference
 • Melda SUR.
  (2019) İşverenin Yönetim Hakkının Çağdaş Sınırlamaları ve Sosyal Diyalog .
  Prof.Dr. Turhan Esener 3. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 19-21 Nisan 2018, İstanbul Kültür Üniversitesi / Prof.Dr. Durmuş Tezcan'a Armağan,
  2281-2308, ISBN: 1303-6963
 • Elif Can Çalıcı.
  (2019) Sivil İtaatsizliğin Demokratik Potansiyeli.
  16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
 • Ezgi Çırak.
  (2019) Töre Saikiyle İşlenen Kasten Öldürme Suçuna İlişkin Yargıtay Kararlarındaki Değişim Üzerine Bir İnceleme.
  II. Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu
 • Hüseyin IŞIK.
  (2019) İkili Vergi Anlaşmalarında Büyük Tadilat: BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi .
  Innovation And Global Issues Academy / Law In Positive And Social Sciences Abstracts Book (LAWPOS)
  17-21,
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akduman.
  (2019) Elektronik Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü.
  İzmir Barosu Ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Dijital Ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Hukuk Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Melda SUR.
  (2019) İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi .
  23-24 Kasım 2018, İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi) / Yargıtay'ın 2017 Yılı İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri
  11-150, ISBN: 9789752449565
 • Elif Can Çalıcı.
  (2019) Habermas’ta Hukukun Meşruluğunun Kaynağı Olarak Otonomi.
  IX. Hukuka Felsefi Ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu
 • Melda SUR.
  (2019) Ekonomik Krizin İş Hukukuna Etkisi.
  Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku Sempozyumu, 15 Mart 2019, Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, Ankara / Prof.Dr. Savaş Taşkent'e Armağan
  429-459, ISBN: 9789752449565
 • Ezgi Çırak.
  (2018) Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarında Gizli Soruşturmacı Tedbirinin Uygulanması.
  8. Uluslararası Suç Ve Ceza Film Festivali Akademik Programı
 • Zeynep Şişli , Abel Valenzuela.
  (2018) Day Labor, Domestic Work and Social Security Rights: U.S. and Turkey Comparisons.
  18. International Labour And Employment Relations Association World Congress 2018 / ILERA 2018 Proceedings
 • Altan Kayacan , Zeynep Şişli.
  (2018) Comparison of Precautionary Costs and Compensation Costs RegardingOccupational Accidents and Diseases.
  ICOPEC 2018, 9.International Conference On Political Economy 06-09/09/2018 / Proceedings Of ICOPEC 2018: 10 Years After The Great Recession: Orthodox Versus Heterodox Economics 9. International Conference On Political Economy
  7-14, ISBN: 978-1-912503-47-6
 • Ezgi ARSLAN.
  (2018) Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Hukuki Çoğulluk Olgusunun Değerlendirilmesi.
  I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2018) Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü.
  Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve Adli Bilimciler Derneği (3-4 Mayıs 2018) / IV.Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi
  117-161, ISBN: 9789750250569
 • Zeynep Şişli , Stephanie Limoncelli.
  (2018) Child Brides or Child Labor in a Worst Form.
  International Sociological Association / XIX ISA World Congress Of Sociology Book Of Abstracts
  ISBN: ISSN 2522-7025
 • Zeynep Şişli.
  (2017) Aydınlatılmış Onamda Yasal Sorumluluklar.
  2.Uluslararası 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi / 2.Uluslararası 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı
  79-85,
 • Ezgi Çırak.
  (2017) Reklamlarda Metalaştırılan Kadın İmgesi Ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı.
  Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu
 • Melda SUR.
  (2017) İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi.
  İstanbul Kültür Üniversitesi / Prof.Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi
  181-199, ISBN: 9789750244537
 • Ayla Kaya.
  (2017) Medyadaki Kadın Figürü ve Hukuki Düzenlemeler.
  Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu
 • Zeynep Şişli.
  (2017) Mobbingin Hukuksal Boyutu.
  2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi / 2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı
  200-208,
 • Ezgi çırak.
  (2017) Cezasızlık Kültürünün Bir Unsuru Olarak Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali.
  Umut Vakfı: Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi -8- Adalet, Hukuk Ve Cezasızlık
 • Zeynep Şişli.
  (2016) Evaluation of Turkish Legislation from the point of effectiveness of worker representatives on occupational health and safety.
  8.International Conference On Safety&Health 8-11 May 2016 İstanbul / Fultext Book-Bildiri Tam Metinleri Kitabı
  499-502,
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karademir.
  (2016) Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Yabancılık Unsuru.
  İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve Avrupa Tahkim Mahkemesi Tarafından Düzenlenen Ulusal Ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları Konferansı / Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  129-143,
 • Zeynep Şişli.
  (2016) İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Ekonomik ve Sosyal Boyutları".
  İzmir Ekonomi Üniversitesi, 28.5.2016. / 1.İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2016) Türkiye'de Klinik Araştırmalarda Etik Kurulların Rolü.
  I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi / I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi
  253-264, ISBN: 9786053151005
 • Melda SUR.
  (2016) Toplu İş İlişkilerine Yön Veren İlkeler ve Grev Türleri .
  İstanbul Kültür Üniversitesi Ve Türk-İş, 15-16-17 Mayıs 2014, İstanbul / Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi
  269-290, ISBN: 9789750237539
 • Melda SUR.
  (2016) The Union Density Issue in Turkey: Causes and Effects .
  Conference On Barriers To Union Organizing, Lucca, March 10-12, 2016. / Comparative Labor Law&Policy Journal
  45-57, ISBN: 10956654
 • Ezgi çırak.
  (2015) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Getirdiği Yenilikler ve Eksiklikleri Üzerine Çözüm Önerileri.
  Umut Vakfı: Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi 6-Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi
 • Prof. Dr. Huriye Kubilay , Dr. Öğr. Üyesi Ebru Ay Chelli , Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karademir.
  (2015) Yeni Türk Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Sermaye Piyasalarının Denetimi ve Önlemler.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve University Of The Aegean Tarafından Düzenlenen Sermaye Piyasası Hukuku Ve Finansal Denetim Uluslararası Konferansı / Law & Justice Review
  13-31,
 • Kamile Nazan Turhan , Zeynep Şişli.
  (2015) Türkiye'de Gıda Güvenliği Mevzuatının Uygulanmasında Yetkili Otorite Konusu ve Öneriler.
  İnternational Association For Food Protection, Gıda Güvenliği Derneği, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı / 5.Gıda Güvenliği Kongresi Bildiri Özeti Kitabı
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2015) Mobbing Sürecinde İdarenin Sorumluluğu.
  Sağlık Alanında Mobbing Sempozyumu, İzmir Tabip Odası, 7 Mart 2015
 • Barış Bahçeci.
  (2015) Vergi Mahkemesinin Vergi İdaresi Yerine Tarhiyat Tutarını Belirlemesi.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / 3. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı
  ISBN: 9786054947665
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 176 Nolu Sözleşmesi Çerçevesinde Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı.
  Pamukkale Üniversitesi
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı ILO Sözleşmesi Bağlamında Çocuk Gelinler Gerçeği.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi / Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı
  133-144, ISBN: 978-975-8789-53-5
 • Mine Turhan.
  (2014) Trade Union Freedom and Restrictions on Trade Union Rights of Civil Servants in Turkey .
  V. European Conference On Social And Behavioral Sciences St Petersburg, Russia, September 11-14, 2014 / Abstract Book Of V. European Conference On Social And Behavioral Sciences
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Does new Labour Unions And Collective Agreement Act of Turkey Guarantee Unionization Rights of all Workers or not?.
  IREC 2014 - The Future Of The European Social Model – New Perspectives For Industrial Relations, Social And Employment Policy In Europe? / Industrial Relations In Europe Conference(IREC 2014) Proceedings
  1-13,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından “Koordinasyon”(“Coordination” Related with the Improvement of “Occupational Health and Safety Culture” within the Framework of Law No.6331).
  T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / VII.Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı
 • Melahat Kızıl , Zeynep Şişli , Nursun Üstünkarlı , M.İlgi Şemin.
  (2014) Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların İhmal ve Suistimal Açısından Hukuksal Farkındalık Düzeyleri ve Depresyon Yönünden Değerlendirilmesi.
  4th CONGRESS OF THE CLINICAL SECTION IAGG - EUROPEAN REGION 2014 & 7th ACADEMIC GERIATRIC CONGRESS 2014, 28 - 31 Mayıs 2014 , Antalya Turkey
 • Zeynep Şişli.
  (2013) İşçi Katılımı Açısından 6331 Sayılı Kanunda İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu.
  TMMOB Makina Mühendisleri Odası / VII.Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi 18-20 Nisan 2013 Adana
  237-245, ISBN: 978-605-01-0469-1
 • Zeynep Şişli.
  (2013) A Case From Turkey; "Race to Bottom" Danger on Unionization Through Subcontracting With the Help Of New Regulation.
  National School Of Political Science SNSPA, Department Of Political Science,Median Research Centre, Bucharest / Industrial Relations In Europe Conference(IREC) 2013 12-14 September 2013 Bucharest Papers(USB)
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) The Missing Part of Nuclear Power Plant Regulations in Turkey: Occupational Health and Safety.
  2nd International Conference On Human And Social Sciences / Conference Proceedings 2nd International Conference On Human And Social Sciences
  118-123, ISBN: 978-2-634982-45-7
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2012) Erken Yaştaki Evliliklerin Önlenmesinde İdarenin Rolü.
  Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı
  119-132, ISBN: 9789758789535
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Trade Union Democracy for Revitalization.
  CIES-ISCTE/IUL / Challenges For Public And Private Sector Industrial Relations And Unions In Times Of Crisis And Aust
  1-7,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Burcu Güneri Çangarlı.
  (2012) The Definition of Workplace Bullying in Comparative Labor Law: Do They Really Serve for the Purpose?.
  The 8th International Conference On Workplace Bullying And Harassment - Future Challenges / Book Of Proceedings The 8th International Conference On Workplace Bullying And Harassment - Future C
  149-149, ISBN: 978-87-87417-97-6
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Violence Against Women in the Work Environment.
  Izmir University Of Economics / 3rd Bienial International Gender/Violence Conference 4-6 April 2012(CD)
  1-12,
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Working Hours And “Decent Work”.
  Uludağ Üniversitesi&James Cook University&RMIT University / 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference
  1385-1395,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) Severance Pay Fund as a Flexicurity Policy.
  16th ILERA World Congress / Proceedings Of 16th ILERA World Congress
  1-12,
 • Zeynep Şişli.
  (2012) İşe İade Davası Sonuçları ve Hükmün Uygulanması.
  İzmir Barosu İş Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu / İzmir Barosu Bülteni
  45-56, ISBN: 13057561
 • Zeynep Şişli.
  (2011) Shorter Working Time and Job Security; A case from Izmir.
  IREC 2011(Industrial Relations In Europe Conference) Barcelona, Spain
 • Zeynep Şişli.
  (2011) Trying to find out control mechanisms for enforcing decent work.
  2nd RDW Conference: Regulating For A Fair Recovery. 6-8 July 2011. ILO Geneva, Switzerland
 • S. Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2011) New Labour Regulations in the View of the Principle of Protection of Labour.
  6th ILERA (IIRA) African Regional Congress / 6th ILERA (IIRA) African Regional Congress Bildiri Kitapçığı
  1-9,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2011) Çeşitli Ülkerdeki Kamu Özel Ortaklığı Uygulamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi.
  Türkiye Tabipler Birliği, Bursa Tabip Odası Ve Uludağ Üniversitesi Tarafından Bursada 6-7 Mayıs 2011 Tarihlerinde Düzenlenen Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu / Toplum Ve Hekim Dergisi Temmuz Ağustos 2011 Cilt 26 Sayı 4
  274-288, ISBN: ISSN 1300-4387
 • Zeynep Şişli.
  (2011) Worker Participation and Organization for Occupational Health and Safety.
  XIX World Congress On Safety And Health At Work(19.Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi). ÇSGB&ILO&ISSA(Konuşmacı Köşesi 8)
  198-198,
 • Zeynep Şişli , S.Alp Limoncuoğlu.
  (2011) New Labour Regulations In The View Of The Principle Of Protection Of Labour -A Comparative Analysis.
  6th ILERA(IIRA ) African Regional Congress, 24-28 January 2011, Lagos Nigeria
 • Zeynep Şişli.
  (2010) What If Trade Unions Revive for Social Justice?.
  IREC 2010(Industrial Relations In Europe Conference) Oslo, Norway
 • Barış Bahçeci.
  (2010) Sosyal Haklara Bakışımız Üzerine Bir Eleştiri.
  Maltepe Üniversitesi Ve DAAD / Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  ISBN: 13035630
 • Zeynep Şişli.
  (2010) The Effects of the Diversification of Labour Force on Trade Union Activities.
  IIRA European Congress 2010
 • Siyami Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) Are Female Workers the Victims of Lay-off Discrimination During Economic Crises: The Case of Turkey.
  International Academy Of Business And Economics 2009 Las Vegas Annual Conference
 • S. Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) The New Labour Law of Turkey on the Coherence Process of European Union, Changing the Rules to Flexibility; “Deregulation of Regulation”.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri Kitapçığı
  65-73,
 • Melda SUR.
  (2009) Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Hakkında Değişiklik Çalışmaları ve Değerlendirilmesi.
  İş Müfettişleri Derneği, AÜ SBF Sosyal Politika Araştırma Ve Uygulama Merkezi Ve Ankara Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası, 3-4 Nisan 2010, Ankara / III. Çalışma Yaşamı Kongresi - Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları Ve İş Mevzuatı
  423-441,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Emre Can.
  (2009) The Effects of Severance Pay Management Systems on Countries’ Economies and Financial Markets: The Case of Turkey.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri Kitapçığı
  1-3,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Tijen Harcar.
  (2009) European Work-Family Life Balance Perspective.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri Kitapçığı
  1-7,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2009) Flexicurity and Its Effects on Legal Regulations Throughout Europe.
  Industrial Relations In Europe Conference 2009
 • Melda SUR.
  (2009) Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 2006 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi .
  İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi, Ankara / Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006
  215-250,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Tijen Harcar.
  (2008) Empowerment of Turkish Women´s Participation to Labor Market: A Comparative Study Between Turkey and The EU Countries.
  The 2nd Biennial International Women’s Studies Conference / The 2nd Biennial International Women’s Studies Conference - Bildiri Kitabı
 • Siyami Alp Limoncuoğlu.
  (2008) The Effects of Cultural Understanding and Family Friendly Programs on Women's Decision to Participate to Labor Force.
  International Academy Of Business And Economics 2008 Las Vegas Annual Conference
 • Zeynep Şişli , S.Alp Limoncuoğlu.
  (2008) İş Hukuku Uygulamasında Geçerli Fesih - Haklı Fesih Ayrımı ve Sonuçları.
  1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi / 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 06-08.10.2008, Bildiriler Kitabı
  458-469,
 • Zeynep Demirçivi Mineliler.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study).
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Melda SUR.
  (2006) L’ effectivité du droit social en Turquie: les moyens mis en oeuvre .
  Séminaire International De Droit Comparé Du Travail, Des Relations Professionnelles, 5 Juillet 2005, / L’ Effectivité Du Droit Social: à Quelles Conditions?
  175-195, ISBN: 978-2-86781-484-6
 • Zeynep Mineliler , Huriye Kubilay.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study)..
  Séminaire International De Droit Comparé Du Travail, Des Relations Professionnelles, 5 Juillet 2005, / L’ Effectivité Du Droit Social: à Quelles Conditions?
 • Melda SUR.
  (2002) Karşılaştırmalı Hukukta Alt İşveren .
  İş Hukukuna İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2000 Yılı Ekim Ayı Toplantısı, İstanbul Barosu Ve Galatasaray üniversitesi / Çalışma Hayatında Esneklik Ve İş Hukukuna Etkileri
  197-208,
 • Melda SUR.
  (2001) Ferdî İş İlişkilerinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1999 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi .
  İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi / Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin 1999 Kararlarının Değerlendirilmesi
  9-35,
 • Melda SUR.
  (2000) Globalleşme Bağlamında Sosyal Haklar.
  Türkiye'de İnsan Hakları Konferansı, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 7-9 Aralık 1998, Ankara / Türkiye’de İnsan Hakları
  597-610,
 • Zeynep Şişli.
  (2000) İş Hukukunda Bilirkişilik.
  Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir
  222-234,
 • Zeynep Şişli.
  (1999) HIV-AIDS’de Hasta Hakları.
  4.Türkiye AIDS Kongresi / 4.Türkiye AIDS Kongresi-EÜTF-8-10 Nisan 1999 Kongre Kitabı
  129-133,
 • Melda SUR.
  (1998) Çalışma Hayatında Kadının Hukukî Durumu.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 17-18 Mayıs 1998 / Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu
  167-174,
 • Arzu Aşçı.
  () KARAR İNCELEMESİ: TÜRK CEZA HUKUKU’NDA DOĞRUDAN KAST VE OLASI KAST.
  İEU Ceza Hukuku Günleri: Yargıtay 1. Ceza Dairesi Kararlarının İncelenmesi
 • Zeynep Şişli.
  () Protection of Older Workers’ Health at Work .
  ADAPT-ILO / ADAPT INTERNATIONAL CONFERENCE 2019 MATERIALS
 • Barış Bahçeci Barış Bahçeci.
  (2023) Türk Hukukunda II. Meşrutiyet-Panaromik Bir Dönem İncelemesi.
  On İki Levha , ISBN: 9786254325731
  Yazar
 • Ezgi Çırak . ..
  (2023) Haksız Rekabet Suçları.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar
 • . . Veli Özer Özbek , Ezgi Çırak.
  (2023) Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 2. Ceza Dairesi Kararları.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Editör
 • Melda SUR Beta Yayınevi.
  (2022) Uluslararası Hukukun Esasları.
  Beta , ISBN: 978-605-2427583
  Yazar
 • Serenay Kara Serenay Kara.
  (2022) Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Boyutu.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750281815
  Yazar
 • Melda SUR Turhan Kitabevi.
  (2022) İş Hukuku Toplu İlişkiler.
  Turhan Kitabevi , ISBN: 9786057368041
  Yazar
 • Veli Özer Özbek Veli Özer Özbek.
  (2021) İnfaz Hukuk.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar / Editör
 • Veli Özer Özbek , Koray Doğan , Pınar Bacaksız Veli Özer Özbek.
  (2021) Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar / Editör
 • Veliz Özer Özbek , Koray Doğan , Pınar Bacaksız Veli Özer Özbek.
  (2021) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar / Editör
 • Sevilay Uzunallı Adalet Yayınevi.
  (2021) Marka Hukuku.
  Adalet Yayınevi , ISBN: 9786257467230
  Yazar
 • Veli Özer Özbek Veli Özer Özbek.
  (2021) Ekonomi Ceza Hukuku (Birinci Kitap – Genel Hükümler).
  Yazar / Editör
 • Oğuz Sancakdar , Pınar Yağcı , Şükür Taşyıldız , Ezgi Çırak . ..
  (2021) Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku.
  Adalet Yayınevi , ISBN: 9786257595346
  Yazar
 • Veli Özer Özbek Veli Özer Özbek.
  (2021) Ceza Muhakemesi Hukuku.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar / Editör
 • Sevilay Uzunallı , Ali Haydar Yıldırım Seçkin Yayıncılık.
  (2021) Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750272523
  Yazar
 • Veli Özer Özbek Veli Özer Özbek.
  (2021) Ekonomi Ceza Hukuku – İkinci Kitap: Özel Hükümler.
  Yazar / Editör
 • Sevilay Uzunallı Adalet Yayınevi.
  (2019) Marka Hukuku 1. Baskı.
  Adalet Yayınevi , ISBN: 9786053008460
  Yazar
 • Barış Bahçeci . ..
  (2019) Kamu Alacağını Takip Hukuku.
  Seçkin Yay. , ISBN: 9789750252808
  Yazar
 • Oğuz Sancakdar , Lale Burcu Önüt , Eser Us , Mine Kasapoğlu Turhan , Serkan Seyhan . ..
  (2019) İdare Hukuku El Kitabı.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar
 • Oğuz Sancakdar , Eser Us , Mine Kasapoğlu Turhan , Lale Burcu Önüt , Serkan Seyhan Seçkin Yayıncılık.
  (2018) İdare Hukuku.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar
 • Sevilay Uzunallı , Oruç Hami Şener Seçkin Yayıncılık.
  (2017) Uygulamalı Ticari İşletme Hukuku.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750244421
  Yazar
 • Sevilay Uzunallı Seçkin Yayıncılık.
  (2017) Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku 2. Baskı .
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar
 • Barış Bahçeci .
  (2016) Vergisel Düzenleyici İşlemlerin Hukuksal Sınırları.
  Yetkin Yayınevi ,
  Yazar
 • ESRA KATIMAN ON İKİ LEVHA YAYINCILIK.
  (2016) Uluslararası Hukuk Bireysel Başvuru Prosedürü İçinde Mağdur Statüsü.
  On İki Levha Yayıncılık , ISBN: 9786051523699
  Yazar
 • ESRA KATIMAN ONİKİ LEVHA .
  (2016) Uluslararası Hukuk Bireysel Yolu İçinde Mağdur Statüsü.
  On İki Levha Yayıncılık , ISBN: 9786051523699
  Yazar
 • Mine Kasapoğlu Turhan Seçkin Yayıncılık.
  (2015) Klinik İlaç Araştırmalarında Denek Haklarının Korunması ve İdarenin Sorumluluğu.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750232510
  Yazar
 • S. Alp Limoncuoğlu .
  (2015) İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri: Türkiye - Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Örneğinde Bir Değerlendirme.
  Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi , ISBN: 978-975-6751-31-2
  Yazar
 • Sevilay Uzunallı Seçkin Yayıncılık.
  (2015) Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku 1. Baskı.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar
 • ESRA KATIMAN .
  (2014) La traite des êtres humains, conséquence des violations du droit international des droits de l’Homme, Vol. II.
  Presses Académiques Francophones (PAF), Sarrebruck Allemagne, 387 S. , Vol. Vol II, ISBN: 978-3-8416-2990-6.
  Yazar
 • ESRA KATIMAN .
  (2014) La traite des êtres humains, cause des violations du droit international des droits de l’Homme.
  Vol. I., Presses Académiques Francophones (PAF), Sarrebruck Allemagne, 2014, 347 S. , Vol. I, ISBN: 978-3-8416-2797-1
  Yazar
 • Hüseyin IŞIK . ..
  (2014) Uluslararası Vergilendirme.
  XII Levha Yayınları , ISBN: 978-605-152-192-3
  Yazar
 • Zeynep Şişli.
  (2013) Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayını No.52 , ISBN: 978-975-8789-51-1
  Editör
 • Sevilay Uzunallı Adalet Yayınevi.
  (2013) Anonim Şirkette İşletme Konusu.
  Adalet Yayınevi , ISBN: 9786051462837
  Yazar
 • Sevilay Uzunallı Adalet Yayınevi.
  (2012) Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi.
  Adalet Yayınevi ,
  Yazar
 • Noyan Turunç , Melda Sur Noyan Turunç.
  (2010) Turkish Labor Law.
  Turunç , ISBN: 9786056093319
  Yazar
 • Ebru Akduman .
  (2010) Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri.
  İstanbul: Beta Basım ,
  Yazar
 • S. Alp Limoncuoğlu .
  (2010) Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Güvenceli Esneklik.
  Limoncuoğlu Ltd. Şti. , ISBN: 978-605-88658-0-8
  Yazar
 • Direnç Akbay Direnç Akbay.
  (2010) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları.
  Vedat Kitapçılık ,
  Yazar
 • Alev Katrinli , Gonca Günay , Gülem Atabay , Burcu Güneri Çangarlı , S. Alp Limoncuoğlu , Tijen Ersoy Harcar S. Alp Limoncuoğlu.
  (2009) Güvenceli Esneklik.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi , ISBN: 978-975-8789-3
  Editör
 • Sevilay Uzunallı Çağa Hukuk Vakfı.
  (2008) Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu.
  Çağa Hukuk Vakfı , ISBN: 9789759887612
  Yazar
 • Barış Bahçeci .
  (2008) Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiyede Devlet Başkanının Veto Yetkisi.
  Yetkin Yayınevi ,
  Yazar
 • Hüseyin IŞIK . ..
  (2005) Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye.
  T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı , ISBN: 975-8195-03-4
  Yazar
 • Sevilay Uzunallı Seçkin Yayıncılık.
  (2005) Ticari Isletme Hukuku Uygulamaları.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9753478992
  Yazar
 • Sevilay Uzunallı Seçkin Yayıncılık.
  (2005) Hastalık Sigortası Sözleşmesinin Kurulmasında İhbar Külfeti.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9753479735
  Yazar
 • Sevilay Uzunallı Beta Yayıncılık.
  (2000) Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması.
  Beta Yayıncılık , ISBN: 975486873X
  Yazar
 • Melda SUR Hukuk Fakültesi.
  (1995) İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları.
  Dokuz Eylül Üniversitesi , ISBN: 9754410836
  Yazar
 • Melda SUR Hukuk Fakültesi.
  (1991) Toplu iş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil.
  Dokuz Eylül Üniversitesi ,
  Yazar
 • Melda SUR Hukuk Fakültesi.
  (1987) Grev Kavramı.
  Dokuz Eylül Üniversitesi ,
  Yazar
 • Zeynep Şişli.
  Sağlık Hakkı Bağlamında Ana Çocuk Sağlığı Hukuku.
  402-430
  Nilgün Özçakar , Özden Gökdemir.
  Birinci Basamak İçin Her Yönüyle Ana-Çocuk Sağlığı-1.
  (2024), İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-605-72724-8-5
 • Ezgi Çırak , Serenay Kara , Zeynep Şişli.
  Enforcement of Criminal Sanctions in Case of Occupational Injuries: A Review of Turkish Court Decisions.
  Yves Jorens.
  The Lighthouse Function of Social Law.
  (2023), Springer Publisher, Vol. XV, ISBN: 978-3-031-32821-3
 • Melda SUR.
  La justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en Turquie.
  309-330
  Angelica Nussberger , David Landau.
  The Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights.
  (2023), IACL/AIDC International Academy of Comparative Law - Intersentia, ISBN: 978-1-83970-395-9
 • Ezgi Çırak.
  Balancing Public Interest and Freedom in Preventing Disinformation: is it Necessary to Criminalize Disinformation?.
  No. 5, Francesco Mazzacuva.
  Revue Internationale de Droit Pénal Criminal Justice in the Prism of Human Rights.
  (2023), MAKLU-Publishers, ISBN: 978-90-466-1222-4
 • Ayla Çalışkan.
  "Defter, Kayıt ve Belge İbraz Ödevi Açısından Mükellefin Susma Hakkı".
  93-150
  Yusuf Karakoç.
  "Mali Hukuka İlişkin Temel İlkeler (Makaleler)" .
  (2022), Yetkin Yayınları, ISBN: 9786050511482
 • Elif Can Çalıcı.
  Kadın Hakları Mücadelesine İhtimam Etiğiyle Bak(ama)mak: Beyaz Feminizm Örneği.
  Zeynep Özlem Üskül Engin , Doğan Kara , Dilşad Kuğuoğlu Altınışık.
  Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk - Cilt 3.
  (2022), On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-432-329-4
 • Ezgi Çırak.
  Yargıtay 1 CD. Kararlarında Kasten İnsan Öldürme Suçuna Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi.
  Prof. Dr. Veli Özer Özbek.
  Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 1. Ceza Dairesi Kararları.
  (2022), Seçkin Yayıncılık, ISBN: 9789750278051
 • Ezgi Çırak.
  Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarında Gizli Soruşturmacı Tedbirinin Uygulanması .
  Prof. Dr. Adem Sözüer.
  8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu" Tebliğler.
  (2022), On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-432-257-0
 • Ezgi Arslan , Oğuzhan Kanyış , Tansu Sayar Kanyış.
  Patentability of the Human Embryonic Stem Cell Lines: A Legal and Ethical Aspect.
  Diana Kitala , Ana Colette Mauricio.
  Novel Perspectives of Stem Cell Manufacturing and Therapies.
  (2021), IntechOpen,
 • Sevilay Uzunallı.
  Marka Hakkına Tecavüz Halinde Sicile Kayıtlı Olmayan Lisans Alanın Dava Hakkı.
  Tekin Memiş.
  Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019.
  (2020), Yetkin Yayınları, ISBN: 9780505931
 • Barış Bahçeci.
  Questioning the Penal Character of Disciplinary Sanctions in the European Court of Human Rights’ Case Law.
  242-250
  Carlo Amatucci.
  Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II.
  (2020), University of Latvia Press, ISBN: 978-9934-18-530-4
 • Sevilay Uzunallı.
  Türk Rekabet Hukukunda Internetten Satıs: Dikey Anlasmalara Iliskin Yeni Klavuz ve Rekabet Hukuku Kararları.
  Kerem Cem Sanlı.
  Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı.
  (2019), On İki Levha Yayınları, ISBN: 9786057622631
 • Altan Kayacan , Zeynep Şişli.
  Economıc Effects Of Occupational Accidents And Diseases On Employers, Employees And States.
  Christos Papatheodorou , Savaş Çevik , Dimitris Paitaridis , Güneş Yılmaz.
  Political Economy of Labour, Income Distribution & Exclusion .
  (2018), IJOPEC Publication Limited, ISBN: 978-1-912503-63-6
 • Barış Bahçeci.
  Democratic Decay and the Role of the Turkish Constitutional Court: Learning from Cases on Women’s and Children’s Rights.
  111-132
  Biljana Đorđević.
  Constitutionalism and constitutional design in democratic recession.
  (2018), Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka , ISBN: 978-86-6425-053-5
 • Noyan TURUNÇ , Melda SUR.
  Turkey .
  No. 20, 1-120
  Anne Radolinski.
  International Labor and Employment Laws.
  (2018), American Bar Association, Bloomberg Law, Arlington, Virginia, Vol. IIA, ISBN: 9781682674789
 • Melda SUR.
  Les responsabilités familiales et l’accès effectif à l’emploi des femmes en Turquie .
  179-197
  Philippe Auvergnon , Maryse Badel.
  Relations individuelles de travail et fait familial.
  (2016), Presses Universitaires de Bordeaux, ISBN: 979-10-3000-0039-9
 • Melda SUR.
  Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri .
  501-524
  Erdem Denk.
  Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan.
  (2015), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi , ISBN: 978-605-136-242-7
 • Sevilay Uzunallı.
  Paylı Mülkiyete Konu Markanın Paydaşlarca Kullanılması.
  Tekin Memiş.
  Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013.
  (2015), Yetkin Yayınları, ISBN: 9789754649147
 • Noyan TURUNÇ , Melda SUR.
  Restrictive Covenants and Trade Secrets in Employment Law.
  1-39
  Wendi S. Lazar , Gary R. Siniscalco.
  Turkey.
  (2015), American Bar Association, Bloomberg BNA, Vol. 1, ISBN: 9781617466900
 • Elifcan Çalıcı , F. Duygu Önerci.
  İşkence.
  Türkan Yalçın Sancar.
  Kriminoloji Yazıları.
  (2015), Savaş Yayınevi,
 • Mine Turhan.
  Trade Union Freedom and Restrictions on Trade Union Rights of Civil Servants in Turkey.
  Hasan Arslan , Mehmet Ali Icbay , Sorin Mihai Stanciu.
  Contemporary Studies in Law.
  (2015), Ehrmann Verlag, ISBN: 97839463050226
 • Melda SUR.
  Les limites de la liberté contractuelle en droit du travail turc.
  877-890
  Maryse Badel , Sandrine Sana-Chaillé de Néré.
  Des liens et des droits, Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Laborde.
  (2015), Dalloz, ISBN: 978-2-247-15215-5
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  Severance Pay Fund as a Flexicurity.
  135-149
  Roger Blanpain.
  Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization.
  (2014), Kluwer Law International, ISBN: 978-90-411-4983-1
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alnernatif Çözüm Yolları.
  19-36
  Zeynep Şişli.
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.
  (2013), İzmir Ekonomi Üniversitesi, ISBN: 978-975-8789-51-1
 • Melda SUR.
  Sendika Yöneticilerine Ödenecek Ücretler.
  1597-1621
  Süleyman Başterzi.
  Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan.
  (2011), Beta, Vol. 2,
 • Ebru Akduman.
  Mahkeme Kararı (Büyük Daire) (Çeviri).
  1247-1255
  Doç. Dr. Talat Canbolat.
  Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan.
  (2010), Beta Basım, Vol. 2,
 • Melda SUR.
  Siyasî Grev Konusunda Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri.
  241-260
  Kamu İş.
  Osman Güven Çankaya’ya Armağan .
  (2010), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği,
 • Melda SUR.
  Avrupa Hukukunda Grev.
  659-674
  Talat Canbolat.
  Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan.
  (2010), Beta, ISBN: 978-605-377-239-2
 • Zeynep Mineliler.
  Ticari Vekil.
  No. 64, 1467-1488
  Kemal Şenocak , Murat Gürel , Burçak Yıldız , Cengiz Koçhisarlıoğlu.
  Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan .
  (2010), Turhan Kitabevi , Vol. 2, ISBN: 978-605-5593-14-8
 • Sevilay Uzunallı , Oruç Hami Şener.
  MOMIG’den Sonra Limited Ortaklıklar Hukuku ( Prof. Dr. Marcus Oehlrich: Das GmbH–Recht nach dem MoMİG).
  Sabih Arkan.
  Prof. Dr. Fırat Öztan' a Armağan.
  (2010), ISBN: 9786055593148
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  Güvenceli Esneklik ve Karşılaştırmalı Hukukta Güvenceli Esneklik Uygulamaları.
  No. 3, 71-138
  S. Alp Limoncuoğlu.
  Güvenceli Esneklik.
  (2009), İzmir Ekonomi Üniversitesi, ISBN: 978-975-8789-3
 • Melda SUR.
  Sosyal Haklara İlişkin Andlaşmaların İç Hukukta Yeri.
  47-62
  Mehmet Uçum.
  Prof. Dr. Devrim Ulucan’a Armağan.
  (2008), Legal Yay., ISBN: 978-9944-941846
 • Zeynep Mineliler.
  Ticaret Unvanı ve Haksız Rekabete İlişkin Bir Yargıtay Kararının TTK ve TTK Tasarısı Hükümleri Çerçevesinde MarKHK Hükümleri de Dikkate Alınarak İncelenmesi.
  13-28
  Prof.Dr.Hüseyin Ülgen'e Armağan.
  (2007), Vedat Kitapçılık, Vol. 1, ISBN: 9789758875993
 • Melda SUR.
  İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı.
  395-414
  Mehmet Uçum.
  A. Can Tuncay’a Armağan.
  (2005), Legal, ISBN: 978- 975-8654-85-3
 • Melda SUR.
  Sosyal Standartların Uluslararası Ticaretle İlişkilendirilmesi.
  765-780
  Fehim Üçışık.
  Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan.
  (2001), Beta, Vol. 2, ISBN: 9789754860320
 • Melda SUR.
  La protection des droits sociaux dans les relations de la Turquie avec l’Union Européenne,.
  683-691
  Hukuk Fakültesi.
  Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan.
  (2000), Dokuz Eylül Üniversitesi, Vol. 1,
 • Melda SUR.
  Avrupa İnsan Hakları Divanı’nın Gustafsson/İsveç Kararı.
  85-96
  Hukuk Fakültesi.
  Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan.
  (1997), İstanbul Üniversitesi, Vol. 1,
 • Arzu Aşçı .
  KARAR İNCELEMESİ: TÜRK CEZA HUKUKU’NDA DOĞRUDAN KAST VE OLASI KAST.
  Prof. Dr. Veli Özer Özbek.
  .
  (),
 • Arzu Aşçı .
  Konutta Yapılan Fiilî Haczin Konut Dokunulmazlığının İhlâli Suçu Bakımından Değerlendirilmesi.
  Prof. Dr. Veli Özer Özbek.
  .
  (), Seçkin Yayıncılık,
 • Arzu Aşçı .
  TCK’DA KADINLARA ÖZGÜ BİR SUÇ OLARAK ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU VE AVUSTURYA CEZA HUKUKU’NDAKİ DÜZENLEMEYE KISA BİR BAKIŞ.
  Zeynep Özlem Üskül Engin , Doğan Kara , Dilşad Kuğuoğlu Altınışık .
  .
  (),

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.