Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HUK 103 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 3 0 3 5
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
LAW 101 Hukuka Giriş 3 0 3 7
LAW 103 Anayasa Hukukuna Giriş 3 0 3 6
LAW 202 Anglo-Sakson Hukuk Sistemi 3 0 3 5
TRH 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
TRK 101 Türk Dili I 2 0 2 1
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HUK 102 Roma Hukuku 3 0 3 3
HUK 104 Aile Hukuku 3 0 3 5
HUK 106 Türk Anayasa Hukuku 3 0 3 4
HUM 100 Felsefe ve Etik 3 0 3 6
TRH 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
TRK 102 Türk Dili II 2 0 2 1
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 6
HUK 203 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 5
HUK 205 İdare Hukuku I 3 0 3 5
HUK 207 Uluslararası Kamu Hukuku 3 0 3 4
PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 3 0 3 6
HUK 206 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 6
HUK 212 İdare Hukuku II 3 0 3 4
HUK 214 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 0 3 4
HUK 216 Genel Kamu Hukuku 3 0 3 3
LAW 204 İnsan Hakları Hukuku 3 0 3 7
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
HUK 204 İdari Yargılama Hukuku 3 0 3 6
HUK 301 Borçlar Özel Hukuku 3 0 3 5
HUK 303 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 5
HUK 305 Ortaklıklar Hukuku 3 0 3 4
HUK 307 Eşya Hukuku I 3 0 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 302 Ceza Özel Hukuku 3 0 3 5
HUK 304 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 5
HUK 306 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4
HUK 308 Miras Hukuku 3 0 3 5
HUK 312 Eşya Hukuku II 3 0 3 4
HUK 314 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3 0 3 3
HUK 410 Vergi Hukuku 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 3
HUK 401 İş Hukuku I 3 0 3 4
HUK 403 Ceza Usul Hukuku I 3 0 3 4
HUK 405 Deniz Ticaret Hukuku 3 0 3 4
HUK 411 İcra ve İflas Hukuku I 3 0 3 4
HUKST 401 Hukuk Stajı 0 0 0 5
LAW 470 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 6
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
HUK 208 Uluslararası Özel Hukuk 3 0 3 4
HUK 404 Sigorta Hukuku 3 0 3 4
HUK 408 İcra ve İflas Hukuku II 3 0 3 4
HUK 414 Ceza Usul Hukuku II 3 0 3 4
HUK 416 İş Hukuku II 3 0 3 4
LAW 406 Rekabet Hukuku 3 0 3 6
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 200 Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 4
HUK 210 Vakıflar Hukuku 3 0 3 4
HUK 217 Hitabet Sanatı ve Savunma Dili 1 2 2 3
HUK 250 Spor Hukuku 3 0 3 4
HUK 300 Noterlik Hukuku 3 0 3 4
HUK 310 Sosyal Haklar 3 0 3 4
HUK 330 Vergi Ceza Hukuku 3 0 3 4
HUK 350 Uluslararası Ceza Hukuku 3 0 3 4
HUK 400 Avukatlık Hukuku 3 0 3 4
HUK 412 Perakende Hukuku 3 0 3 6
HUK 415 Ticaret Sicili Uygulamaları 3 0 3 3
HUK 420 İnfaz Hukuku 3 0 3 4
HUK 450 Kamu İcra Hukuku 3 0 3 5
HUK 460 Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG) 3 0 3 4
HUK 461 INCOTERMS (Uluslararası Ticari Terimler) 3 0 3 4
HUK 462 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM) 3 0 3 4
HUK 464 Enerji Hukuku 3 0 3 4
HUK 466 Toplu İş Hukuku 3 0 3 4
HUK 467 Sağlık Hukuku 3 0 3 4
HUK 468 Rekabet Hukuku 3 0 3 4
HUK 469 Bilişim Hukuku 3 0 3 4
HUK 470 Çevre Hukuku 3 0 3 4
HUK 471 Kriminoloji 3 0 3 4
HUK 472 Uluslararası İnsancıl Hukuk 3 0 3 4
HUK 473 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
HUK 475 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 4
HUK 476 Medya Hukuku 3 0 3 4
HUK 477 Tüketici Hukuku 3 0 3 4
HUK 478 Cinsiyet ve Hukuk 3 0 3 4
HUK 479 Bankacılık Hukuku 3 0 3 4
HUK 480 Adli Tıp 3 0 3 4
HUK 481 İmar Hukuku 3 0 3 4
HUK 482 Sermaye Piyasası Hukuku 3 0 3 4
HUK 483 Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler 3 0 3 5
HUK 484 İflâs Tasfiyesi ve Vergisel Sonuçları 3 0 3 4
HUK 485 İnsan Hakları Hukuku 3 0 3 4
HUK 487 Kamu Hukukunun Temel Kavramları 3 0 3 4
HUK 488 Taşıma Hukuku 3 0 3 4
HUK 491 Vergi Hukuku Özel Hükümler 3 0 3 4
LAW 290 Ekonomi Hukuku 3 0 3 6
LAW 309 Medya Hukuku 3 0 3 6
LAW 321 Farazi Dava 3 0 3 6
LAW 323 Hukuki Yönleriyle FinTech, Dijital Kıymetler & Metaverse 3 0 3 6
LAW 335 Enerji Hukuku 3 0 3 4
LAW 340 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri 3 0 3 4
LAW 350 Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler 3 0 3 4
LAW 410 Uluslararası Çalışma Hukuku 3 0 3 5
LAW 444 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 5
LAW 461 Uluslararası Ticari Terimler ve Dokümantasyon 3 0 3 4
LAW 462 Uluslararası Ödemeler Hukuku 3 0 3 4
LAW 464 Uluslararası Para ve Finans Hukuku 3 0 3 6
LAW 470 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 6
LAW 472 Uluslararası İnsancıl Hukuk 3 0 3 4
PSIR 240 Çağdaş Uluslararası İlişkiler Tarihi 3 0 3 5
SBUI 307 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 6
Diğer Notlar

2019/2020 Bahar dönemi itibari ile yapılan öğretim planı değişikliği nedeni ile öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir;

HUK 102 – Roma Hukuku

Bu ders 4.dönemden 2.döneme alınmış. Bu dersten başarısız olan ve alması gerektiği halde almayan öğrenciler bu dersi almakla yükümlüdürler. 2019-2020 öğretim yılında 1. Sınıfı tekrar eden öğrenciler ve ilk kez 2. Sınıf olan öğrenciler bu dersi almakla yükümlü değildir. Bu dersi üst sınıf dersi olarak alan ve başarısız olan öğrenciler, bu ders yerine HUK veya LAW kodlu bir seçmeli ders almakla yükümlüdür. Bu dersi üst sınıf dersi olarak alan ve başarılı olan öğrenciler için bu ders 1 adet HUK kodlu seçmeli dersine sayılacaktır.

HUK 104 – Aile Hukuku

Bu dersin AKTS kredisi 5 olarak değişmiştir. Bu dersi alıp başarısız olan ve alması gerektiği halde almayan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

HUK 106 – Türk Anayasa Hukuku

Bu dersin AKTS kredisi 4 olarak değişmiştir. Bu dersi alıp başarısız olan ve alması gerektiği halde almayan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

HUK 216 – Genel Kamu Hukuku

Bu ders öğretim planına yeni eklenmiştir. 2019-2020'de ilk defa 2. Sınıf olan öğrenciler bu dersi almakla yükümlüdürler. (2. Sınıfı tekrar eden öğrenciler yükümlü değildir.)

2020/2021 Güz dönemi itibari ile yapılan öğretim planı değişikliği nedeni ile öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir;

LAW 101:

Bu dersin AKTS kredisi değişmiştir.Bu dersi alıp başarısız olan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

IEU 100- Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu dersin adı ve AKTS kredisi değişmiştir.Bu dersi alıp başarısız olan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Seçmeli Ders Adetleri
- 2018-2019 öğretim yılından itibaren Hukuk Fakültesinde öğrenime başlayacak olan öğrenciler ile 2018-2019 öğretim yılında ilk kez 2.sınıf olacak öğrenciler mezun olabilmek için seçmeli ders havuzunda yer alan derslerden 4 adet almak zorundadırlar (Bunların en az 2 adedi LAW kodlu veya İngilizce işlenen ve Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda bulunan diğer bölüm seçmeli derslerinden olmak zorundadır).
- 2018-2019 öğretim yılında ilk kez 3.sınıf olacak öğrenciler mezun olabilmek için 5 adet seçmeli ders almak zorundadırlar. Bunların en az 3 adedi LAW kodlu veya İngilizce işlenen ve Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda bulunan diğer bölüm seçmeli derslerinden olmak zorundadır. Bunun dışında 2 adet serbest seçmeli ders seçilebilir (Serbest seçmeli dersler, eğitim dili İngilizce/Türkçe olan programlardan fakülte içi veya fakülte dışı olabilir.)
- 2018-2019 öğretim yılında ilk kez 4.sınıf olacak öğrenciler mezun olabilmek için 8 adet seçmeli ders almak zorundadırlar. Bunların en az 5 adedi LAW kodlu veya İngilizce işlenen ve Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda bulunan diğer bölüm seçmeli derslerinden bölüm seçmelisi olmak zorundadır. Bunun dışında 3 adet serbest seçmeli ders seçilebilir (Serbest seçmeli dersler, eğitim dili İngilizce/Türkçe olan programlardan fakülte içi veya fakülte dışı olabilir.)

Seçmeli Ders Havuzları
Bölüm seçmeli dersleri “Business Law (Ticaret Hukuku)”, “International Law (Uluslararası Hukuk)” ve “Public Law (Kamu Hukuku)” olmak üzere üç başlık altında gruplandırılmaktadır. Bir grupta yer alan derslerden en az üç adet ders alan öğrenciye sertifika verilecektir. Seçmeli derslere ilişkin liste bu açıklamanın altında verilmiştir.

İNGİLİZCE DERSLER :Derslerin eğitim dili İngilizcedir.

BUSINESS LAW (TİCARET HUKUKU)
Ders Türü Kodu Dersin Adı AKTS Teo. Uyg. Kredi
BS LAW 290 Ekonomi Hukuku 6 3 - 3
BS LAW 315 Hukuksal Açıdan İş Sağlığı İş Kazası ve Meslek Hastalıkları  4 3 - 3
BS LAW 444 Fikri Mülkiyet Hukuku 5 3 - 3
BS LAW 325 Sağlık Hukuku 5 3 - 3
BS HUK 464  Enerji Hukuku 4 3 - 3
BS LAW 345 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 5 3 - 3
BS LAW 461 Uluslararası Ticari Terimler ve Dökümantasyon 4 3 - 3
BS LAW 462 Uluslararası Ödemeler Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 467 Sağlık Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 412 Perakende Hukuku 6 3 - 3
BS HUK 462 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM) 4 3 - 3
BS HUK 475 Fikri Mülkiyet Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 477 Tüketici Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 479 Bankacılık Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 484  İflas Tasviyesi ve Vergisel Sonuçları 4 3 - 3
BS HUK 300 Noterlik Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 210 Vakıflar Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 482 Sermaye Piyasası Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 488 Taşıma Hukuku 4 3 - 3
  BA 221 Finansal Muhasebe 5 3 - 3
BS LAW 335 Energy Law 4 3 - 3

INTERNATIONAL LAW (ULUSLARARASI HUKUK)

BS LAW 330 Uluslararası Deniz Hukuku 4 3   3
BS LAW 410  Uluslararası Çalışma Hukuku 5 3 - 3
BS LAW 464 Uluslararası Para ve Finans Hukuku 6 3 - 3
BS LAW 310 Avrupa Birliği Rekabet Hukuku 4 3 - 3
BS LAW 320 Milletlerarası Satım Sözleşmesi 4 3 - 3
BS LAW 309 Medya Hukuku 6 3 - 3
BS LAW 472 Uluslararası İnsancıl Hukuk 4 3 - 3
BS HUK 350 Uluslararası Ceza Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 460 Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG) 4 3 - 3
BS LAW 404 Milletlerarası Usul Hukuku ve Tahkim 4 3 - 3
BS LAW 465 Yabancılar Hukuku 4 3 - 3
BS LAW 463 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM) 4 3 - 3
BS HUK 483 Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler 5 3 - 3
             
PUBLIC LAW (KAMU HUKUKU)
BS LAW 366 Karşılaştırmalı Kamu Hukuku 4 3   3
BS HUK 474 Vergi Ceza Hukuku 4 3   3
BS LAW 340 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri 4 3 - 3
BS LAW 350 Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler  4 3 - 3
BS HUK 200 Türk Hukuk Tarihi 4 3 - 3
BS HUK 310 Sosyal Haklar 4 3 - 3
BS HUK 420 İnfaz Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 466 Toplu İş Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 470 Çevre Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 471 Kriminoloji 4 3 - 3
BS HUK 476 Medya Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 478 Cinsiyet ve Hukuk 4 3 - 3
BS HUK 480 Adli Tıp 4 3 - 3
BS HUK 481 İmar Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 469 Bilişim Hukuku 4 3 - 3
BS HUK400 Avukatlık Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 250 Spor Hukuku 4 3 - 3
BS LAW 355 Türk Vergi Sistemi 4 3 - 3
BS HUK 450 Kamu İcra Hukuku 5 3 - 3
BS HUK 330 Vergi Ceza Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 486 Anayasa Yargısı 5 3 - 3
BS HUK 487 Kamu Hukukunun Temel Kavramları 4 3 - 3
BS HUK 489 Sosyal Güvenlik Hukuku 4 3 - 3
BS HUK 490 Türk Anayasa Tarihi 4 3 - 3
BS HUK 491 Vergi Hukuku Özel Hükümler 4 3 - 3
BS HUK 492 Yargı Etiği 4 3 - 3

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.