Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HUK 103 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 3 0 3 5
HUK 111 Hukuka Giriş 3 0 3 4
HUK 113 Anayasa Hukuku I 3 0 3 4
HUK 115 Roma Hukuku 3 0 3 4
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
LAW 111 Temel Hukuki Kavramlar ve İlkeler 3 0 3 6
TRH 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
TRK 101 Türk Dili I 2 0 2 1
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HUK 112 Aile Hukuku 3 0 3 4
HUK 114 Anayasa Hukuku II 3 0 3 4
HUK 116 Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 4
PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
TRH 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
TRK 102 Türk Dili II 2 0 2 1
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 3
HUK 207 Uluslararası Kamu Hukuku 3 0 3 4
HUK 211 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 4
HUK 213 İdare Hukuku I 3 0 3 4
HUK 215 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 4
LAW 203 Anglo-Sakson Hukuk Sistemi 3 0 3 5
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
HUK 212 İdare Hukuku II 3 0 3 4
HUK 214 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 0 3 4
HUK 216 Genel Kamu Hukuku 3 0 3 3
HUK 218 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 3 0 3 4
HUK 220 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3 0 3 3
LAW 206 İnsan Hakları Hukuku 3 0 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
HUK 301 Borçlar Özel Hukuku 3 0 3 5
HUK 303 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 5
HUK 307 Eşya Hukuku I 3 0 3 5
HUK 311 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 5
HUK 313 İdari Yargılama Hukuku 3 0 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 6
HUK 312 Eşya Hukuku II 3 0 3 4
HUK 316 Ceza Özel Hukuku 3 0 3 4
HUK 318 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 4
HUK 320 Ortaklıklar Hukuku 3 0 3 4
HUK 322 Miras Hukuku 3 0 3 4
HUK 324 Vergi Hukuku 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 3
HUK 401 İş Hukuku I 3 0 3 4
HUK 403 Ceza Usul Hukuku I 3 0 3 4
HUK 411 İcra ve İflas Hukuku I 3 0 3 4
HUK 413 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5
HUKST 401 Hukuk Stajı 0 0 0 5
LAW 401 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 6
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 3
HUK 404 Sigorta Hukuku 3 0 3 4
HUK 408 İcra ve İflas Hukuku II 3 0 3 4
HUK 414 Ceza Usul Hukuku II 3 0 3 4
HUK 416 İş Hukuku II 3 0 3 4
HUK 418 Uluslararası Özel Hukuk 3 0 3 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 217 Hitabet Sanatı ve Savunma Dili 1 2 2 3
HUK 219 Diyalog ve Müzakere Yönteminde İletişim Teknikleri 1 2 2 3
HUK 280 Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 3 0 3 3
HUK 282 Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği 3 0 3 3
HUK 291 Noterlik Hukuku 3 0 3 3
HUK 292 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk 3 0 3 3
HUK 293 Türk Anayasa Tarihi 3 0 3 3
HUK 294 Anayasa Yargısı 0 0 3 3
HUK 295 Kriminoloji 3 0 3 3
HUK 296 Sinema ve Edebiyat Eserlerinde Yorumlanan Hukuk Kavramları 3 0 3 3
HUK 297 Bankacılık Hukuku 3 0 3 3
HUK 298 Vakıflar ve Dernekler Hukuku 3 0 3 3
HUK 299 Adli Tıp 3 0 3 3
HUK 380 Millete ve Devlete Karşı Suçlar 0 0 3 3
HUK 381 Sanat ve Ceza Hukuku 3 0 3 3
HUK 391 Kamu Alacaklarını Takip Hukuku 3 0 3 3
HUK 415 Ticaret Sicili Uygulamaları 3 0 3 3
HUK 427 Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Tebligat Hukuku 3 0 3 3
HUK 428 Ceza Muhakemesi Hukukunda Özel Muhakeme Usulleri 3 0 3 3
HUK 429 Marka Hukuku 3 0 3 3
HUK 430 Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Türk Ceza Hukuku 3 0 3 3
HUK 431 Mahkeme Uygulamaları – Özel Hukuk 1 2 2 3
HUK 432 Mahkeme Uygulamaları - Ceza Hukuku 1 2 2 3
HUK 445 Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler 3 0 3 3
HUK 446 Vergi Hukuku Özel Hükümler 0 0 3 3
HUK 447 Tüketici Hukuku 0 0 3 3
HUK 448 Taşıma Hukuku 3 0 3 3
HUK 449 İnfaz Hukuku 3 0 3 3
HUK 453 Sağlık Hukuku 3 0 3 3
HUK 455 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 3
HUK 456 Spor Hukuku 0 0 3 3
HUK 457 Çevre Hukuku 0 0 3 3
HUK 458 İmar Hukuku 3 0 3 3
HUK 459 Uluslararası Ceza Hukuku 3 0 3 3
HUK 463 Avukatlık Hukuku 3 0 3 3
HUK 465 Yargı Etiği 3 0 3 3
HUK 474 Sosyal Haklar 3 0 3 3
HUK 492 Yargı Etiği 3 0 3 3
LAW 231 Bilgi Teknolojileri Hukuku 3 0 3 6
LAW 291 Uluslararası İnsancıl Hukuk 3 0 3 6
LAW 292 Enerji Hukuku 3 0 3 6
LAW 293 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 6
LAW 294 Hukukun Ekonomik Analizi 3 0 3 6
LAW 321 Farazi Dava 3 0 3 6
LAW 322 Hukuk ve Toplum 3 0 3 6
LAW 323 Hukuki Yönleriyle FinTech, Dijital Kıymetler & Metaverse 3 0 3 6
LAW 364 Sağlık Hukuku 3 0 3 6
LAW 365 Uluslararası Ticari Tahkimin Genel Esasları 3 0 6 6
LAW 391 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 3 0 3 6
LAW 392 Uluslararası Deniz Hukuku 3 0 3 6
LAW 393 Rekabet Hukuku 3 0 3 6
LAW 394 Uluslararası Para ve Finans Hukuku 3 0 3 6
LAW 395 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri 3 0 3 6
LAW 396 Uluslararası Ticari Terimler ve Dokümantasyon 0 0 3 6
LAW 491 Hukuksal Açıdan İş Sağlığı İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 2 2 3 6
LAW 492 Uluslararası Çalışma Hukuku 2 2 3 6
LAW 493 Medya Hukuku 3 0 3 6
LAW 494 Milletlerarası Usul Hukuku ve Tahkim 3 0 3 6
PSIR 240 Çağdaş Uluslararası İlişkiler Tarihi 3 0 3 5
Diğer Notlar

2022/2023 Öğretim yılı Güz dönemi itibari ile %30 İngilizce Hukuk öğretim planı değişmiş bulunmaktadır. Bu program 2022/2023 Öğretim yılı Güz dönemi itibariyle 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerimize uygulanacak olup bu tarihten önce Hukuk Fakültesine kayıtlanan öğrencilerimiz kendi programlarına  (Eski %30 İngilizce Program) tabi olacaktır.

2022/2023 Güz dönemi itibari ile yapılan öğretim planı değişikliği nedeni ile bu dönem itibariyle fakültemize başlayacak öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar:

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgilendirme:

Öğrencilerimiz kural olarak mezun olabilmek için seçmeli ders havuzunda yer alan derslerden 8 adet almak zorundadırlar (Bunların en az 5 adedi LAW kodlu veya İngilizce işlenen ve Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda bulunan diğer derslerinden  bölüm seçmelisi olmak zorundadır).

 

İNGİLİZCE DERSLER: Derslerin eğitim dili İngilizcedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.