Hukuk Fakültesi

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 111 Hukuk İngilizcesi I 2 2 3 3
HUK 101 Hukuka Giriş ve Hukuk Felsefesi 3 0 3 8
HUK 103 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 3 0 3 5
HUK 105 Anayasa Hukuku I 3 0 3 8
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
TRH 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
TRK 101 Türk Dili I 2 0 2 1
Toplam : 28
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EKON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 112 Hukuk İngilizcesi II 2 2 3 4
HUK 102 Roma Hukuku 3 0 3 3
HUK 104 Aile Hukuku 3 0 3 5
HUK 106 Türk Anayasa Hukuku 3 0 3 4
TRH 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
TRK 102 Türk Dili II 2 0 2 1
Toplam : 24
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
ENG 211 Hukuk İngilizcesi III 2 2 3 5
HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 6
HUK 203 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 5
HUK 205 İdare Hukuku I 3 0 3 5
HUK 207 Uluslararası Kamu Hukuku 3 0 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 3
ENG 212 Hukuk İngilizcesi IV 2 2 3 3
HUK 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 3 0 3 6
HUK 204 İdari Yargılama Hukuku 3 0 3 6
HUK 206 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 6
Toplam : 28
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ENG 301 Hukuk İngilizcesi V 2 2 3 3
HUK 301 Borçlar Özel Hukuku 3 0 3 5
HUK 303 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 5
HUK 305 Ortaklıklar Hukuku 3 0 3 4
HUK 307 Eşya Hukuku I 3 0 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ENG 302 Hukuk İngilizcesi VI 2 2 3 3
HUK 302 Ceza Özel Hukuku 3 0 3 5
HUK 304 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 5
HUK 306 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4
HUK 308 Miras Hukuku 3 0 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 4
ENG 401 Hukuk İngilizcesi VII 2 2 3 3
HUK 401 İş Hukuku I 3 0 3 4
HUK 403 Ceza Usul Hukuku I 3 0 3 4
HUK 405 Deniz Ticaret Hukuku 3 0 3 4
HUK 451 Mahkeme Uygulamaları I 3 0 3 4
ST 401 Hukuk Stajı 0 0 0 5
Toplam : 32
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 4
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 4
ENG 402 Hukuk İngilizcesi VIII 2 2 3 3
HUK 208 Uluslararası Özel Hukuk 3 0 3 4
HUK 402 İcra ve İflas Hukuku 3 0 3 4
HUK 404 Sigorta Hukuku 3 0 3 4
HUK 452 Mahkeme Uygulamaları II 3 0 3 5
Toplam : 28
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 200 Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 4
HUK 210 Vakıflar Hukuku 3 0 3 4
HUK 250 Spor Hukuku 3 0 3 4
HUK 300 Noterlik Hukuku 3 0 3 4
HUK 310 Sosyal Haklar 3 0 3 4
HUK 330 Vergi Ceza Hukuku 3 0 3 4
HUK 350 Uluslararası Ceza Hukuku 3 0 3 4
HUK 400 Avukatlık Hukuku 3 0 3 4
HUK 410 Vergi Hukuku 3 0 3 4
HUK 412 Perakende Hukuku 3 0 3 6
HUK 420 İnfaz Hukuku 3 0 3 4
HUK 450 Kamu İcra Hukuku 3 0 3 5
HUK 460 Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG) 3 0 3 4
HUK 461 INCOTERMS (Uluslararası Ticari Terimler) 3 0 3 4
HUK 462 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM) 3 0 3 4
HUK 464 Enerji Hukuku 3 0 3 4
HUK 466 Toplu İş Hukuku 3 0 3 4
HUK 467 Sağlık Hukuku 3 0 3 4
HUK 468 Rekabet Hukuku 3 0 3 4
HUK 469 Bilişim Hukuku 3 0 3 4
HUK 470 Çevre Hukuku 3 0 3 4
HUK 471 Kriminoloji 3 0 3 4
HUK 472 Uluslararası İnsancıl Hukuk 3 0 3 4
HUK 473 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
HUK 475 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 4
HUK 476 Medya Hukuku 3 0 3 4
HUK 477 Tüketici Hukuku 3 0 3 4
HUK 478 Cinsiyet ve Hukuk 3 0 3 4
HUK 479 Bankacılık Hukuku 3 0 3 4
HUK 480 Adli Tıp 3 0 3 4
HUK 481 İmar Hukuku 3 0 3 4
HUK 482 Sermaye Piyasası Hukuku 3 0 3 4
HUK 483 Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler 3 0 3 5
HUK 484 İflâs Tasfiyesi ve Vergisel Sonuçları 3 0 3 4
HUK 485 İnsan Hakları Hukuku 3 0 3 4
HUK 487 Kamu Hukukunun Temel Kavramları 3 0 3 4
HUK 488 Taşıma Hukuku 3 0 3 4
HUK 491 Vergi Hukuku Özel Hükümler 3 0 3 4
LAW 290 Ekonomi Hukuku 3 0 3 6
LAW 309 Medya Hukuku 3 0 3 6
LAW 335 Enerji Hukuku 3 0 3 4
LAW 340 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri 3 0 3 4
LAW 350 Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler 3 0 3 4
LAW 410 Uluslararası Çalışma Hukuku 3 0 3 5
LAW 444 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 5
LAW 461 Uluslararası Ticari Terimler ve Dokümantasyon 3 0 3 4
LAW 462 Uluslararası Ödemeler Hukuku 3 0 3 4
LAW 464 Uluslararası Para ve Finans Hukuku 3 0 3 6
LAW 470 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 6
LAW 472 Uluslararası İnsancıl Hukuk 3 0 3 4
PSIR 240 Çağdaş Uluslararası İlişkiler Tarihi 3 0 3 5
SBUI 307 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 6
Diğer Notlar

Eğitim Dili Türkçe Olan Hukuk Öğretim Planı Değişikliği İle İlgili Önemli Açıklamalar:

HUK 406 kodlu ders kaldırılmış, bunun yerine seçmeli ders yükümlülüğü getirilmiştir. HUK 406 kodlu dersten başarısız veya NA (Devamsız) notu olan  öğrenciler "HUK 485" seçmeli dersini almakla yükümlüdürler.

* Bu dersin ECTS kredisi değişmiştir.

** Bu dersin İş Hukuku/Labour Law olan adı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Labour and Social Security Law olarak değişmiştir.

ÖNEMLİ: 2. Sınıf Güz Döneminde alınacak seçmeli dersin ECTS kredisi "5" olarak değişmiştir. Öğrencilerin bu dönemde en az "5" ECTS kredisi olan bir seçmeli ders almaları gerekmektedir.

2020/2021 Güz dönemi itibari ile yapılan öğretim planı değişikliği nedeni ile öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir;

LAW 101:

Bu dersin AKTS kredisi değişmiştir.Bu dersi alıp başarısız olan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

IEU 100:

Bu dersin adı ve AKTS kredisi değişmiştir.Bu dersi alıp başarısız olan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

 

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

-Hukuk Fakültesi Öğretim Planlarında 11 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için;
     - En az 3 adet fakülte dışı seçmeli ders almak kaydıyla,
     - Kalan 8 adet dersi "HUK" veya "LAW" kodlu bölüm seçmeli dersleri arasından seçebilirler.

Fakülte Dışı Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Not:
İsteyen öğrenciler, fakülte dışı seçmeli ders olarak II. Yabancı dil dersi alabileceklerdir. Ancak II. Yabancı dil dersleri birbirini takip eder niteliktedir, bu nedenle tercihlerini bu yönde yapacak olan öğrencilerin 1. Sınıf seviyesindeki dil dersleriyle başlamaları gerekir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.