Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

HUK 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Borçlar Özel Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 301
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun özel borç ilişkilerine ilişkin belli başlı hükümlerinin ve bazı sözleşme türlerinin incelenmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İsimsiz sözleşmeleri tanımlayabilecek ve sınıflandırabileceklerdir.
  • Satım sözleşmesi ve bağışlama sözleşmesinin özelliklerini ve bu sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını tartışabileceklerdir.
  • Kira sözleşmesi ve kefalet sözleşmesinin özelliklerini ve bu sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Vekâlet sözleşmesi ve eser sözleşmesinin özelliklerini ve bu sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını tartışabileceklerdir.
  • Eski Borçlar Kanunu ve yeni Türk Borçlar Kanunu’nun özel sözleşme tiplerine ilişkin bazı hükümlerini karşılaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan çeşitli sözleşme tipleri ve bu sözleşmelerin özellikleri dersin konusunu oluşturmaktadır. Özel olarak incelenecek sözleşme türleri arasında satım sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, eser sözleşmesi, hizmet ve yayın sözleşmeleri yer almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sözleşme Tiplerinin Sınıflandırılması ve İsimsiz Sözleşmeler Aydoğdu-Kahveci, s. 1 – 39.
2 Satım Sözleşmesi Kavramı ve Unsurları Aydoğdu-Kahveci, s. 41 – 80.
3 Satım Sözleşmesinin Türleri Aydoğdu-Kahveci, s. 83 –305
4 Satım Sözleşmesinin Türleri ve Satım Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları Aydoğdu-Kahveci, s. 305- 338.
5 Satım Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları ve Trampa Sözleşmesi Aydoğdu-Kahveci, s. 338-343.
6 Ara Sınav İçin Tekrar
7 Ara sınav
8 Bağışlama Sözleşmesi Aydoğdu-Kahveci, s. 343-357.
9 Kira Sözleşmesi Aydoğdu-Kahveci, s. 359-626.
10 Ariyet, Karz ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri Aydoğdu-Kahveci, s. 627-652.
11 Eser Sözleşmesi Aydoğdu-Kahveci, s. 655-679.
12 Vekâlet Sözleşmesi Aydoğdu-Kahveci, s. 680-693.
13 Kefalet Sözleşmesi ve Garanti Sözleşmesi Aydoğdu-Kahveci, s. 701-734.
14 Hizmet Sözleşmesi ve Yayın Sözleşmesi Aydoğdu-Kahveci, s. 670-695.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Önerilen Okumalar/Materyaller

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.