Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

HUK 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sigorta Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 404
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Özel Sigorta Hukukunun teorik ve uygulama yönünden kavranması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; -Özel Sigorta Hukukuna egemen olan ilkeleri, sigorta türlerini açıklayabilecekler,
  • Ulusal ve uluslararası sigorta kurum ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olabilecekler,
  • Sigorta sözleşmesinin taraflarının hak ve yükümlülüklerini kavrayacaklar,
  • Sigorta poliçelerini analiz edebilecekler,
  • Özel sigorta uyuşmazlıklarını ve çözüm yöntemlerini analiz edebilecekler,
  • Sigortacılık sektörünün işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecekler,
  • Sigortacılık sektöründeki aracıları, hukuki statüleri, işlevleri yönünden değerlendirebilecekler.
Ders Tanımı Sigorta Hukukunun kaynakları, sigorta sözleşmesinin Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku boyutuyla ele alınması, sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, zarar sigortaları ve zarar sigortalarına egemen olan ilkeler, sorumluluk sigortaları, can sigortaları; Hayat sigortası, grup sigortaları, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortası, yeni doğan ve evlat edinilenin sigortası, sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri, Sigorta aracıları; sigorta acenteleri ve brokerler, sigorta eksperleri, aktüerler, sigortacılık sektörünün mesleki örgütlenmesi, Sigortacılık Tahkim Komisyonu, Sigorta Eğitim Merkezi (SEGEM),Güvence Hesabı, Sigortacılıkta Denetim dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sigorta sözleşmesi kavramı, sigorta poliçesi, sigortanın çeşitli yönlerden sınıflandırılması. Önerilen kaynakların çalışılması.
2 Sigorta Hukukunun kaynakları. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Zarar sigortaları ve zarar sigortalarına egemen olan ilkeler; zenginleşme yasağı ilkesi, halefiyet ilkesi vd. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Sorumluluk sigortaları. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Can sigortaları, türleri, can sigortalarında ilgili kişiler, hastalık ve sağlık sigortası. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Arasınav
8 Sigorta ve reüsrans şirketlerine giriş Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
9 Sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, işleyişi ve sorumlulukları. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Sigorta ve reasürans şirketlerinin sona ermesi. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Sigorta aracıları; sigorta acenteleri ve brokerler. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Sigortacılık sektörünün mesleki örgütlenmesi. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Sigortacılık Tahkim Komisyonu ve sigorta uyuşmazlıklarında tahkim. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Sigorta Eğitim merkezi, Güvence Hesabı ve sigortacılıkta denetim. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, önceki derslerde alınan notların tekrar edilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

 

Sigorta Hukuku, Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu/Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz, Ekim 2021, 4. Baskı

Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, Prof. Dr. Rayegan Kender, Kasım 2021, 17. Baskı

Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, Prof. Dr. Şaban Kayıhan/Doç. Dr. Özcan Günergök, Ağustos 2021, 6. Baskı.

 Sigorta Hukuku Ders Kitabi, Rıza Ayhan/Hayrettin Çağlar/Mehmet Özdamar, Ekim 2021, 5. Baskı

Sigorta Hukuku Ders Kitabi, Tamer Bozkurt, Şubat 2022, 13. Baskı

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.