Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

HUK 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medeni Usul Hukuku I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 303
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Medeni Usul Hukuku’nun temel kavramların, ilkelerin, kuralların, uygulamadan örnekler ile tanıtımı amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medeni Usul Hukukuna ilişkin temel ilkeleri ve kavramları tanımlayabilir.
  • Yargılama usulüne ilişkin temel ilkeleri ve özellikleri açıklayabilir.
  • Medeni Usul Hukukuna ilişkin mevzuatı (HMK, HMK Yönetmeliği gibi) değerlendirebilir.
  • Medeni Usul Hukukuna ilişkin uygulamalar yaparak sorunların çözümünü tartışabilir.
  • Yargı kararlarını inceleyebilir ve bunları somut ihtilafların çözümünde uygulayabilir.
Ders Tanımı Medeni usul hukukunun kaynakları, Anayasa ile ilişkisi, mahkemeler teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkileri, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, hâkimin davaya bakmasının yasak olması ve hakimin reddi, dava, davanın tarafları, davada tarafların temsili, dava ve dava çeşitleri, davanın açılması incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yargı Kavramı, Medeni Usul Hukuku’nun amacı ve kaynakları Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
2 Yargılama Faaliyeti, Mahkemelerin bağımsızlığı, tarafsızlığı / Hâkimin davaya bakmasının yasak olması hâkimin reddi sorumluluğu Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
3 Taraflar/Davaya Müdahale Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
4 Medeni yargılamaya egemen ilkeler Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
5 Mahkemelerin görev ve yetkileri Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
6 Dava ve davada taraflara ilişkin dava şartları Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
7 Dava ve dava konusuna mahkemeye ilişkin dava şartları Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
8 Arasınav
9 Dava çeşitleri Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
10 Davanın açılması, dilekçeler teatisi Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
11 Ön inceleme, Tahkikat Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
12 İspat Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
13 Deliller Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
14 Deliller Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2018 kaynaklarının ilgili kısımları.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Baki Kuru/Ejder Yılmaz: Medeni Usulu Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2013, 24. Baskı
Önerilen Okumalar/Materyaller Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2013, 14. Baskı; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2013, 14.Baskı. Timur Muşul, Pratik Çalışma Kitabı, Ankara, 2013, 4. Baskı.\n

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.