Hukuk Fakültesi

HUK 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Spor Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 250
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Hukuk Fakültesi öğrencilerine Spor Hukuku ile ilgili temel bilgileri vermek ve bu alandaki başlıca hukuki sorunları değerlendirebilme imkânı kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Spor Hukuku ile ilgili temel bilgileri analiz edebilirler.
  • Spor Hukukunun teorik ve pratik bilgilerini karşılaştırabilirler.
  • Spor Hukuku Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olurlar.
  • Spor Hukukuna ilişkin yargı kararlarını ve bilimsel görüşleri değerlendirebilirler.
  • Spor Hukuku ile diğer disiplinleri karşılaştırabilirler.
Tanımı Bu ders: Spor Kavramı, Spor Hukukunun Temel Kavramları, Spor Yargısı ve Spor Tahkim Mahkemesi, Spor Kuruluşlarının Spor Hukuku Üzerindeki Etkileri,Spor Yargısı ve Bu Yargı Kolunun Lex Sportiva'ya olan katkısı, Spor Tahkim Mahkemesi, Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Bosman Kararı, Dopingle Mücadele ve WADA, Spor Sponsorluğu gibi konuları içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Spor Hukukuna Giriş. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
2 Spor Kavramı ve Spor Hukukunun Temel Kavramları. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
3 Spor Hukukuna Yön Veren Uluslararası Kuruluşlar. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
4 Spor Tahkim Mahkemesinin Yapısı. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
5 Lex Sportiva Kavramı ve Spor Tahkim Mahkemesinin Bu Kavramın Gelişimine Olan Katkısı. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
6 Spor Tahkim Mahkemesi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Biri Olan Arabuluculuk Kavramı. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
7 Ara sınav Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
8 Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
9 Bosman Kararı Öncesinde Serbest Dolaşım Hakkının Spor Alanındaki Yeri. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
10 Bosman Kararı ve Sonuçları. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
11 Bosman Kararının Sonuçlarının AB Üyesi Olmayan Ülkelere Etkisi. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
12 Profesyonel Sporcu Sözleşmeleri. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
13 Spor Sponsorluğu. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
14 Dopingle Mücadele ve Dersin Genel Değerlendirmesi. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
15 Dönemin gözden geçirilmesi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
16 Final Sınavları

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Yrd. Doç.Dr. Cem ÖZCAN; Bosman Kararı ve Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı; İzmir Barosu Dergisi Ocak 2010,s.18. Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZCAN; Spor Tahkim Mahkemesi'nin Kuruluşu ve İşleyişi; İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, sayı:3, s.151.Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZCAN ;Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk; İzmir Barosu Dergisi Ocak 2011.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler