Hukuk Fakültesi

HUK 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 460
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası mal satım sözleşmesininin temel ilkelerinin özümsenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun (CISG) Türkiye açısından değerlendirilmesi.
  • Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun (CISG) uygulama alanının belirlenmesi.
  • Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre yapılacak satış sözleşmelerine ilişkin temel ilkelerin kavranması.
  • Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonununda (CISG) tarafların hakları ve yükümlülükleri.
  • Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonununda (CISG) düzenlenen özellikli durumlar hakkında bilgi sahibi olunması.
  • Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (CISG) hükümlerinin Türk Borçlar Kanunundaki satış sözleşmesi hükümleriyle karşılaştırılması.
Tanımı Be derste, Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun (CISG) hükümleri incelenecek ve iç hukuk düzenlemeleriyle karşılaştırmalar yapılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun (CISG) hazırlanışı ve yürürlüğe girmesi, taraf devletler, genel bakış
2 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun (CISG) uygulama alanı ve genel hükümler
3 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre satış sözleşmesinin düzenlenmesi
4 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre malların satışı, genel hükümler
5 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna(CISG) göre satıcının yükümlülükleri I
6 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre satıcının yükümlülükleri II
7 Derslerin gözden geçirilmesi
8 Ara sınav
9 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre alıcının yükümlülükleri I
10 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre alıcının yükümlülükleri II
11 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre beklenen ihlal, taksit sözleşmeleri
12 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre zarar ve ziyan
13 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre faiz, muafiyetler, uygulamadan vazgeçmenin etkileri
14 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna (CISG) göre malların muhafazası
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar M. SCHMITTHOF, Clive Schmitthof's Export TradeThe law and Practice of International Trade London 1990; J. HONNOLD, Uniform Law for International Sales Under The 1980 United Nations Convention, YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2012.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler