Hukuk Fakültesi

HUK 469 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilişim Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 469
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Günlük yaşamımızın her alanında önem kazanan bilişimin hukuki boyutuna hakim olan ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişime ilişkin teknik ve hukuki kavramların özümsenmesi.
  • Bilişim hukukuna ilişkin güncel gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanmak.
  • İnternetin hukuki yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinmek
  • Bilişim suçları ile ilgili temel esaslar hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Avrupa Birliğinin bilişim hukukuna ilişkin düzenlemelerini izleyebilme becerisi kazanmak
  • Bilişim hukukuyla ilgili ulusal ve uluslarüstü yargı kararlarının incelenmesi.
  • E ticaret uygulamalarının işleyişi hakkında bilgi edinmek.
Tanımı Kişisel veriler kavramı ve türleri özel hayat ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında incelendikten sonra, verilere erişim hakkı, bilgilerin ifade özgürlüğü kapsamında açıklaması ve bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin değeri, kişisel verilerin ticari kullanımı, kişisel verilerin saklanmasında kamu ve özel sektörün rolü konuları Türk ve AB mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel olarak bilişim, bilgisayar ağları ve internet Kaynakların ilgili kısımları
2 İnternet ağının bileşenleri ve işlevini gerçekleştirilmesi Kaynakların ilgili kısımları
3 Türkiyede bilişim ve internet yönetimi Kaynakların ilgili kısımları
4 İnternetin süjeleri Kaynakların ilgili kısımları
5 Bilişim, internet ve hukuk Kaynakların ilgili kısımları
6 5237 sayılı TCK ve siber suçlar Kaynakların ilgili kısımları
7 Arasınav için tekrar Kaynakların ilgili kısımları
8 Arasınav
9 Bilişime ilişkin uluslararası sözleşmeler Kaynakların ilgili kısımları
10 Alan adları ve fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde internet Kaynakların ilgili kısımları
11 Avrupa Topluluğu direktifleri ve bilişim hukuku Kaynakların ilgili kısımları
12 Bilişim hukukuna ilişkin diğer yasal düzenlemeler Kaynakların ilgili kısımları
13 İnternet üzerinden akdedilen sözleşmeler ve elektronik imza Kaynakların ilgili kısımları
14 E ticaret Kaynakların ilgili kısımları
15 Final için tekrar Kaynakların ilgili kısımları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Ian J. Lloyd: Information Technology Law, 2010, 2008
Diğer Kaynaklar Andrew Murray: Information Technology Law: The law and Society, 2010; İpek Sağlam: Elektronik Sözleşmeler, İstanbul 2007; Yeşim Atamer: İnternet ve Hukuk, İstanbul 2004

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler