Hukuk Fakültesi

HUK 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Adli Tıp
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 480
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Adli tıp ile ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemeler, adli tıp uygulamalarında sık karşılaşılan (ölüm ve adli otopsi, fiziksel ya da ruhsal travmalar, cinsel şiddet, aile içi şiddet, çocuk istismarı, insan hakları ihlalleri v.b.) konularda genel bakış açısı, adli tıbbi değerlendirmeler konusundan haberdarlık ve mesleki uygulamalarda bu değerlendirmeleri yorumlayabilecek düzeyde bilgi ve tutum kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Ülkemizdeki adli tıp yapılanmasını,
 • Bilirkişiliğin tıbbi, etik ve yasal ilkelerini,
 • Hekimlerin yasal sorumluluklarını,
 • Çeşitli ve özellikli olgulara hekim yaklaşımını,
 • Bilirkişi görüşü istedikleri hekimlerin ve tıp biliminin sınırlılıklarını,
 • Aile içi şiddet ile ilgili güncel bilgileri, İstanbul Sözleşmesini,
 • Çocuk istismarını, ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmeleri,
 • Cinsel şiddete uğrayan bireylerin adli tıbbi değerlendirmesini,
 • Adli otopsi ile ilgili yasal düzenlemeler, postmortem yöntemler ve Minnesota Otopsi Protokolünü,
 • İnsan hakları ihlalleri ve İstanbul Protokolü’nü,
 • Kimliklendirme, adli psikiyatri, yaralar vb konuları, Ülkemizdeki hukuk uygulamalarının daha başarılı yürütülmesini sağlayacak düzeyde ve dünyadaki genel yaklaşımlardan haberdar olacak düzeyde öğrenmiş olacaktır.
Tanımı Adli tıp ile ilgili temel esaslar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Adli Tıp Derslerinin Amaçları ve Uygulama Ders Programının Paylaşılması Ders notu ve diğer kaynaklar
2 Adli Bilimlerin Yapılanması ve Kapsamı Adli Psikiyatride Temel Kavramlar Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
3 Hekimin Yasal Sorumlulukları Adli Bilirkişilik, Kanıt Nedir? Ders notu ve diğer kaynaklar
4 Türk Ceza Yasası ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Mağdur Ve Sanığın Medikolegal Değerlendirilmesi Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile İçi Şiddet Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
6 Cinsel Travma İle İlgili Medikolegal Yaklaşım Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
7 Çocuk İhmal ve İstismarında Medikolegal Değerlendirme Ders notu ve diğer kaynaklar
8 İstanbul Protokolü Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
9 ARA SINAV
10 Yaralar Olgu örnekleri Ders notu ve diğer kaynaklar
11 Olay Yeri İncelemesi Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
12 Ölümden Sonra Cesetlerde Neler Oluyor? Ölüm Nedeni Ve Orijini, Ölüm Zamanının Belirlenmesi Olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
13 Adli Nitelikli Ölümlerde Postmortem Yöntemler Ve Değeri Adli Otopsi ve İlgili Yasal Düzenlemeler Minnesota Otopsi Protokolü Ders notu ve diğer kaynaklar
14 Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı Canlıda ve Cesette Kimliklendirme Ders notu ve diğer kaynaklar
15 Yaralar Ders notu ve diğer kaynaklar
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı Ders notları öğrenciler ile paylaşılacak, her sunuma ait ileri okuma kaynakları önerilecektir.
Diğer Kaynaklar
 1. Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcılarına Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ekim 2015.
 2. Froede R Ed. Handbook of Forensic Pathology, Pubished by College of American Pathologists, Northfield, Illinois, (1990).
 3. DiMaio DJ, DiMaio VJM. Forensic Pathology, Elsevier, New York, (1993)
 4. Knight B. Forensic Pathology, London , Melbourne, Auckland, (1991).
 5. Mason JK Ed. Pediatric Forensic Medicine and Pathology, Chapmann and Hall Medical, London, (1990).
 6. Polat O, İnanıcı Ma, Aksoy Me. Adli Tıp Ders Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, (1997).
 7. Soysal Z. Çakalır C. Adli Tıp Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1999

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler