Hukuk Fakültesi

HUK 476 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 476
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Medya Hukukunun kaynaklarını, uygulamasını ve temel kavramlarını, Avrupa Birliği mevzuatıyla karşılaştırmalı olarak öğrenciye tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Türk ve AB Medya Hukukunun m. 1’de belirtilen konularla ilgili kaynaklarını kullanabileceklerdir;
  • • Görsel ve işitsel medya hizmetleriyle ilgi daha geniş bağlamdaki meselelerin (hakaret ve özel hayatın ihlali davalarının medyaya maliyeti, azınlık grup ve kültürlerine yönelik programlara duyulan gereksinim vb.) ayrıntısıyla açıklayabileceklerdir;
  • Görsel ve işitsel medya hizmetleriyle ilgi daha geniş bağlamdaki meselelerin (hakaret ve özel hayatın ihlali davalarının medyaya maliyeti, azınlık grup ve kültürlerine yönelik programlara duyulan gereksinim vb.) ayrıntısıyla açıklayabileceklerdir;
  • İlgili bilgileri etkin bir biçimde açıklayabileceklerdir;
  • Türk ve AB Medya Hukuku ile ilgili olarak kendi başına hukuki araştırma yapabileceklerdir;
  • Elde ettikleri bilgileri analiz edip uygulayabileceklerdir:
  • Türk ve AB Medya Hukukuna ilişkin meseleler hakkında hukuki gerekçeler sunabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanıtımı
2 Medya Hukukunun Kaynakları Sunum
3 Temel Haklar ve İletişim Özgürlüğü Eric Barendt, Media Law p.15
4 Anayasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Temel Haklar Eric Barendt, Media Law p.3
5 Basın Kanunu Press Law for printed media
6 Kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar Eric Barendt, Media Law p.349
7 Sır saklama yükümlülüğü ve özel hayatın gizliliği Eric Barendt, Media Law p.387
8 Arasınav
9 Devlet Organlarına ve Dince Kutsal Değerlere karşı suçlar Türk Ceza Kanunu Madde.216
10 Telif Hakları IIPA, Report on Copyright Protection and Enforcement
11 Sibersuçlar K. Batır, "Regulating Internet Content: Hate Speech", Marmara Journal of European Studies , ss.123-136, 2003
12 Yeni medya, radyo-TV haberciliği K. Batır, "REGULATING CONVERGENCE: the EU and the UK Approaches and New Issues in Media Regulation", Marmara Journal of European Studies , ss. 29-44, 2002
13 Yayıncılık Hukuku Law on the Establishment of Radio and Television Enterprises and Their Media Services (Law. No. 6112)
14 Kişisel Verilerin Korunması Sunum
15 İnternet Hukuku K. Batır, B. Kılıçbay, M. Binark, İnternet, Toplum, Kültür (İnternet ve Hukuk), ss.30-55, İstanbul, Epos Yayınları, 2005
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Eric Barendt, Lesley Hitchens, Media Law: Text, Cases and Materials (Longman Law Series)2013. Kerem Batır-Cem Pekman, Özgür Medya Mevzuatı Raporu, Medya Enstitüsü-2003.

Önerilen Okumalar/Materyaller İ. Yılmaz Aslan: Tüketici Hukuku, Ankara 2006; Emrah Cengiz; Tüketicinin Korunması, İstanbul 2007; Yahya Deryal, Tüketici Hukuku, Ankara 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
25
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
0
Portfolyo
0
Ödev
15
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.