Hukuk Fakültesi

HUK 488 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Taşıma Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 488
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere taşıma hukukunun temel ilkelerini, ilgili mevzuatı ve içtihatları öğretmek, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili pratik çalışmalar yaparak öğrencileri bilgilerini kullanmaya alıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Taşıma Hukukuna egemen olan ilkeleri belirlemek
  • Türkiye’de ve dünyada taşıma hukukunun kaynaklarını değerlendirmek
  • Kara taşımacılığının (eşya ve yolcu) ulusal ve uluslar arası boyutuyla değerlendirilmesi
  • Deniz yolu taşımacılığının (eşya ve yolcu) ulusal ve uluslararası boyutuyla değerlendirilmesi
  • Havayolu taşımacılığının (eşya ve yolcu) ulusal ve uluslararası boyutuyla değerlendirilmesi
  • Demiryolu taşımacılığının (eşya ve yolcu) ulusla ve uluslar arası boyutuyla değerlendirilmesi
  • Boru hattı taşımacılığının değerlendirilmesi, Multimodal taşımacılığın incelenmesi, Taşıma sigortalarının temel özelliklerinin incelenmesi
Ders Tanımı Taşıma Hukuku kavramı ve kapsamı. Taşıma türleri; karayolu, denizyolu, suyolu, havayolu, demiryolu, boru hatları (Eşya taşımayolcu taşıma. Ulusal taşımauluslararası taşıma). Taşıma Hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları. Taşıma Hukukunda uygulanabilecek hükümlerin sırası. Uluslararası eşya taşıma; kavramı, unsurları, kullanılan belgeler, taşıma sözleşmesini kanıtlayan belgeler, alt taşıma ve asıl taşıma sözleşmeleri, çoklu taşımalar, taşıma sözleşmelerinin tarafları, üçüncü şahıslar, taşıma aracıları, tarafların yükümlülükleri, taşımayla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanabilir hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü yolları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Taşıma Hukukunun Özellikleri, Taşıma Hukukunun Diğer Hukuk Branşları İle İlişkisi Önerilen kaynakların çalışılması
2 Taşıma Hukukunun Ulusal ve Uluslararası Kaynakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Taşıma Sözleşmesi; tanımı, unsurları ve tarafları, ilgili diğer kişiler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Karayoluyla eşya taşınması (UlusalUluslar arası Hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Karayoluyla yolcu taşınması (UlusalUluslar arası Hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Arasınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Ara sınav Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 Denizyoluyla Eşya Taşınması (UlusalUluslar arası Hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
9 Denizyoluyla yolcu taşınması (UlusalUluslar arası hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Havayoluyla eşya taşınması (UlusalUluslar arası hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Havayoluyla yolcu taşınması (UlusalUluslar arası hukuk) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Demiryoluyla eşya ve yük taşımacılığı (UlusalUluslar arası hukuk), boru hattı ile taşıma. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Değişik tür araçlarla (Multimodal) Taşımaya ilişkin esaslar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Taşıma (Nakliyat) sigortaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Ders Kitabı William J. Augello: Transportation, Logistics, and the Law, 2004
Önerilen Okumalar/Materyaller Hakan Karan: Law on International Carriage of Goods, Ankara 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.