Hukuk Fakültesi

SBUI 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Politik Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SBUI 307
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders Uluslararası Politik Ekonomi (UPE) konusuna bir giriştir; küreselleşme gibi bu interdisipliner alanı ilgilendiren temel teorilerden bahsedilecektir. Öğrenciler uluslararası para ve finans, ticaret, ekonomik gelişim ve Kuzey Güney ilişkileri gibi konularla tanışacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Devletler ve piyasalar arasındaki gerilimi tanımlayabilir.
  • Uluslararası Politik Ekonominin üç temel teorisini diğer eleştirel yaklaşımlarla karşılaştırabilir.
  • Serbest ticareti korumacılıkla karşılaştırabilir.
  • Mevcut uluslararası sistemi ve onun gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkilerini sorgulayabilir.
  • Uluslararası finansın devletler ve diğer aktörleri nasıl etkilediğini açıklayabilir.
  • Devletlerin ödeme dengelerinin, farklı yatırımların, döviz kurlarının ve özelleştirmenin cari ve yatırım hesaplarını nasıl etkilediğini inceleyebilir.
  • Gelişmekte olan ülkeler tarafından uygulanan farklı iktisadi gelişme modellerini belirleyebilir.
Ders Tanımı Uluslararası Politik Ekonomi devlet ve piyasa ilişkilerini aralarındaki gerilimleri analiz ederek anlamayı hedeflemektedir. Dersin ilk yarısında konuyla ilgili üç ana teori detaylı bir şekilde incelenecektir. Sonrasında sırasıyla eleştirel yaklaşımlar, uluslararası ticaret, uluslararası finans ve iktisadi kalkınma modelleri tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Uluslararası Politik Ekonomi Nedir? Kaynaklar: Balaam ve Dillman, 1. Bölüm, Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, 1. Bölüm, Susan Strange, States and Markets: An Introduction to International Political Economy, Pietra Rivoli, The Travels of a TShirt in the Global Economy: An Economist Examines Markets, Power and Politics of World Trade; Ödev I (3. Ders teslim edilecek): 2014 yılında Cardiff’te düzenlenen son NATO zirvesinde konuşulan konuları ve uluslararası siyasal ekonomi alanında dünya liderlerinin tartışmalarını bir sayfalık özet şeklinde yazın.
3 Merkantalizm ve İktisadi Milliyetçilik Kaynaklar: Balaam ve Dillman, 3. Bölüm, Jacob Viner, “Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries,” World Politics 1 (Ekim 1948), pp. 129, Eric Helleiner, “Economic Nationalism as a Challenge to Economic Liberalism? Lessons From the 19th Century,” International Studies Quarterly (2002), 46, Robert Reich, The Work of Nations, Alexander Hamilton, “Report on Manufactures”, Friedrich List, “The National System of Political Economy”
4 Liberal Uluslararası Politik Ekonomi Yaklaşımı Kaynaklar: Balaam ve Dillman, 2. Bölüm, Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld, Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations”, Russell D. Robert, The Choice,Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, Adam Smith, The Invisible Hand, Penguin Books, Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents Joseph Stiglitz, Making Globalization Work, Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, The Commanding Heights, Robert L. Heilbroner, “The Wonderful World of Adam Smith”, Robert L. Heilbroner, “The Gloomy Presentiments of Parson Malthus and David Ricardo”, Robert L. Heilbroner, “The Heresies of John Maynard Keynes”
5 Liberal Uluslararası Politik Ekonomi Yaklaşımı
6 Marksizm /Yapısalcılık Kaynaklar: Balaam ve Dillman, 4. Bölüm, Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto,Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld, V.I. Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism, Karl Marx, Capital, Georg Lukacs – Class Consciousness, George Orwell, Animal Farm, Robert L. Heilbroner, “The Inexorable System of Karl Marx”, Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, Immanuel Wallerstein, “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis”, Comparative Studies in Society and History, Eylül 1974
7 Uluslararası Politik Ekonomi üzerine Eleştirel Yaklaşımlar ve Çevre Kaynaklar: Balaam and Dillman, 5. Ve 20. Bölümler, Gillian Youngs, “Feminist International Relations: A Contradiction in Terms? Or: Why Women and Gender are Essential to Understanding the World We Live in”, E. F. Schumacher, “Buddhist Economics”, Thomas Homer-Dixon, “On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict,” International Security 16 (Fall 1991), pp. 76-116, Amartya Sen, Development as Freedom, Mancur Olson, The Logic of Collective Action, E.F. Schumacher, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, J. Ann Tickner, “Gendering World Politics”, Kevin Danaher et al., Building the Green Economy: Success Stories from the Grassroots, Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases, Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild, Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy, Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” International Organization, 46 (Spring 1992), pp. 391-425, Gita Sen, “Gender, Markets and States: A Selective Review and Research Agenda”, World Development, 24, no. 5 (1996), Thomas L. Friedman, Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution and How it Can Renew America, Al Gore, Our Choice. Ödev 2: (I. Arasınav’dan sonra teslim edilecek): Öğrendiğimiz 3 teoriyi seç ve sınıfta belirlenecek olan filmlerin bir tanesine eleştirel bir analizle uygula.
8 Arasınav
9 Uluslararası Ticaret Kaynaklar: Balaam and Dillman, 6. Bölüm, Ralph Nader, “Introduction: Free Trade and the Introduction of Democracy”, Gary Hufbauer, “World Trade After Seattle”, Ralph Nader et al, The Case Against Free Trade, Joseph Stiglitz, Making Globalization Work
10 Film Gösterimi ( yeterli vakit olursa) "The Commanding Heights" Belgeseli veya “The Battle of Seattle”
11 Uluslararası Finans Kaynaklar: Balaam and Dillman, 7. Ve 8. Bölümler, Barry Eichengreen, 4. Bölüm: The Bretton Woods System, pp. 93-135, Paul Krugman, “Dutch Tulips and Emerging Markets”, Susan George, “The Debt Boomerang”, Susan George, “How Much is $1 Trillion?”, Dani Rodrik, “Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?” Journal of Economic Literature, XLIV (Aralık 2006), pp. 973-987, Robert Wade, “The First-World Debt Crisis of 2007-2010 in Global Perspective”, Challenge, Temmuz-Ağustos 2008, pp. 23-54, Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents, Kevin Danaher, 50 Years is Enough, Benjamin Cohen, The Geography of Money, Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, Charles Kindleberger, Manias, Panics and Crashes, Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents, Peter L. Bernstein, Against the Gods, Kevin Danaher, 50 Years is Enough, Susan George and Fabrizio Sabelli, Faith and Credit: The World Bank’s Secular Empire M. A. Thomas, “Getting Debt Relief Right”, Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities of Our Time. Ödev 3 (11. Dersimizde teslim edilecek): Sınıfta dağıtılan tabloları kullanarak bir haftalığına yatırım yapılacak 5 farklı para birimini seçin.
12 İktisadi Kalkınma Kaynaklar: Balaam and Dillman, 11. Bölüm, Ali H. Bayar, “The Developmental State and Economic Policy in Turkey”, Third World Quarterly, Vol. 17, No. 4, pp. 773785, 1996, Joseph Wong, “The Adaptive Developmental State in East Asia”, Journal of East Asia Studies 4 (2004), Paul Krugman, “The Myth of Asia’s Miracle,” Foreign Affairs 73.6 Nov/Dec 1994, Suggested Readings: Walt Whitman Rostow, The Stages of Economic Growth: A NonCommunist Manifesto, Cambridge University Pres, 1971, Immanuel Wallerstein, “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis,” Comparative Studies in Society and History, Volume 16, Issue 4 (Sep. 1974), pp. 387415, Christobal Kay, “Why East Asia Overtook Latin America: Agrarian Reform, Industrialization and Development,” Third World Quarterly, Vol. 23, No 6, pp. 10731102, 2002, Muhammad Yunus, Banker to the Poor: MicroLending and the Battle Against World Poverty, Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Tina Rosenberg, “That Taint of the Greased Palm”, New York Times Magazine, HaJoon Chang, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Balaam, David N., and Bradford Dillman. Introduction to International Political Economy, 5th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2011. Marx, Karl and Friedrich Engels. The Communist Manifesto, Penguin Classics, 1967 (“Komünist Parti Manifestosu”) Roberts, Russell D. The Choice: A Fable of Free Trade and Protectionism, Prentice Hall, 1994. (Türkçesi: “Tercih”) Dersin kaynaklarının çoğuna ulaşabileceğiniz link:: http://homes.ieu.edu.tr/~ibagdadi/INT230

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Portfolyo
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.