Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

Eğitim

Hukuk Fakültesi eğitimi dört öğretim yılından oluşmakta olup, dersler dönemliktir. Hukuk Fakültesi, özellikle “yabancı dile ağırlık veren” bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim öncesinde, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. Böylelikle hukuk eğitimi boyunca almaları gereken zorunlu veya seçmeli İngilizce hukuk derslerinden en üst düzeyde fayda sağlamaları mümkün olur.

Öğrenciler, Hukuk Fakültesi eğitimine başlarken “Oryantasyon ve Kariyer Planlama” dersi alırlar. Bu ders sayesinde hem hukuk eğitimi, hem de üniversitenin kendilerine sunduğu diğer olanaklar konusunda bilgi sahibi olurlar.

Hukuk Fakültemiz, öğrencilerinin kendilerine sunulan bilgileri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilmesini sağlayan, çok yönlü araştırmaya, ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerin işleyişini gözlemlemeye, bu alanda sıkça ortaya çıkabilecek somut hukuk problemlerini emsal mahkeme kararlarının ışığında yorumlamaya yönlendiren, mezunlarının yabancı hukuk terimlerine ve metinlerine hâkim olmasını sağlayan bir eğitim sistemini uygulamayı ilke edinmiştir. İş hayatının gerektirdiği niteliklerle donanmış hukukçular/avukatlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere sadece anlatıma dayalı değil, görsel ve işitsel temaların aktif olarak kullanıldığı bir ders verme metodu uygulanmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki üniversiteler ile ERASMUS programı anlaşması ve çeşitli üniversitelerle akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, böylelikle eğitimleri süresince ERASMUS Programı çerçevesinde eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürebilirler.

Hukuk Fakültesi, öğrencilerini teorik bilgi ile donatmanın yanı sıra, uygulamaya yönelik bir hukuk eğitimi vermeyi de amaçlamaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin eğitimleri sırasında “zorunlu staj” yapmaları ve uygulamayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz Hukuk öğretimine devam ederken aynı anda Üniversitemizin başka bir fakültesinde Çift Anadal yapma imkanına sahip olabilirler.

ECTS (AKTS) Etiketini alan Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, ilk lisans mezunlarının verildiği 2004–2005 öğretim yılından itibaren mezun olan tüm öğrencilere diplomalarıyla beraber “Diploma Eki Etiketi-Diploma Supplement Label” (DS) verilmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim programı da bu Programın bir parçası olarak, Bologna sürecine uygun olarak hazırlanmış olup, öğrencilerimiz, uluslararası hukuk akreditasyonuna sahip bir Hukuk Fakültesinden mezun olma olanağına sahiptirler.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.