Hukuk Fakültesi

HUK 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Roma Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 102
Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Türk ve Kıta Avrupası Hukukuna kaynaklık eden Roma Hukukuna ilişkin kavram, kurum ve ilkeleri tanıyarak öğrencinin hukuk anlayışını ve yorum becerisini geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Roma Hukuku kurumlarını ve güncel karşılıklarını tanımlayabilir.
  • Roma’nın farklı siyasi evreleri ile bu dönemlerdeki hukuk kaynaklarını analiz edebilir.
  • Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti kavramları ile Roma Kişiler Hukukuna ait statülere göre değerlendirme yapabilir.
  • Roma eşya hukukunun ana prensiplerini ve günümüz eşya hukukunun ana kavramları olan mülkiyet, zilyetlik ve irtifak hakları kavramlarını açıklayabilir.
  • Roma Hukukundaki sözleşme türlerini, sözleşmeden doğan sorumluluk ve haksız fiil kavramlarının açıklayıp, günümüz Borçlar Hukukundaki sözleşme türleri, sorumluluk ve haksız fiil hükümleri ile ilişkilendirebilir.
Ders Tanımı Roma Hukukunun önemi ve tarihsel gelişimi, Roma Hukukunun temel kavramları, Roma Hukukunda kişi kavramı ve ehliyet, mülkiyet, zilyetlik, irtifak hakları, sözleşmeler, geçerlilik koşulları, hukuka aykırı işlemler incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Roma Hukukuna Genel Giriş ve Roma Hukukunun Önemi Roma Hukuku Dersleri Önzöz; s. 116-120; http://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/ ilk/yil2sayi2/yil2sayi2/ayiter2.pdf
2 Roma Devletinin Siyasi Devirleri Roma Hukuku Dersleri s. 1-40
3 12 Levha Kanunları sunumları Araştırma
4 Roma Devletinin Siyasi Devirleri Roma Hukuku Dersleri s. 1-40
5 Roma Hukukunun Kaynakları Roma Hukuku Dersleri s. 41-115
6 Roma Kişiler Hukuku – Status Civitatis, Status Libertatis Roma Hukuku Dersleri s. 140 - 155
7 Ara sınav
8 Roma Kişiler Hukuku – Status Libertatis ve Status Familae Roma Hukuku Dersleri s. 155 - 166
9 Roma Kişiler Hukuku – Fiil Ehliyeti Roma Hukuku Dersleri s. 155 – 166; s. 183 – 199.
10 Roma Eşya Hukuku - Mülkiyet ve Zilyetlik Kavramı Roma Özel Hukukunun Ana Hatları s. 103 - 122
11 Roma Eşya Hukuku – Mülkiyetin Kazanılması Roma Özel Hukukunun Ana Hatları s. 133 - 167
12 Roma Eşya Hukuku – İrtifak Hakları Roma Özel Hukukunun Ana Hatları s. 168 - 184
13 Roma Borçlar Hukuku – Dönem Sunumları Roma Özel Hukukunun Ana Hatları s. 206 - 274
14 Roma Borçlar Hukuku – Dönem Sunumları Roma Özel Hukukunun Ana Hatları s. 206 - 274
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu: Roma Hukuku Dersleri, İstanbul 2010.

Paul Koschaker, Kudret Ayiter: Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Ankara, 1977

Önerilen Okumalar/Materyaller

Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law, Oxford University Press, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
2
2
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
6
12
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.