Hukuk Fakültesi

HUK 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Aile Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 104
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilerin medeni hukuk konusunda ve medeni hukukun bir altdalı olarak aile hukuku konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aile hukukunun temel ilkelerini açıklayabileceklerdir.
  • Aile hukuku ve bununla ilişkili olarak ailenin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri tanımlayabileceklerdir
  • Nişanlanma, evlenme ve boşanmanın hukuki sonuçlarını tartışabileceklerdir.
  • Evlat edinme, velayet ve vesayet kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Mal rejimleri ile ilgili konuları açıklayabilecektir
Ders Tanımı Dersin esas içeriğini Aile Hukuku oluşturmaktadır. Özel olarak, aile kavramı ve aile hukukunda geçerli olan ilkeler, nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, evlilik birliğinin ortadan kalkması, soy bağı, evlat edinme, vesayet konularına yer verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Aile Kavramı; Aile Hukukunun Özellikleri Dural/Öğüz/Gümüş, “Giriş”, “Evlenme” Birinci Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s.1-25.
2 Nişanlanma Nişanlanma Dural/Öğüz/Gümüş, “Evlenme” Birinci Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 28-46.
3 Evlenme Dural/Öğüz/Gümüş, “Evlenme” Birinci Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 47-93.
4 Evlenme Dural/Öğüz/Gümüş, “Evlenme” Birinci Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 93-127.
5 Boşanma Dural/Öğüz/Gümüş, “Evlenme” Birinci Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 128-164.
6 Evlenmenin genel hükümleri Dural/Öğüz/Gümüş, “Evlenmenin Genel Hkümleri” İkinci Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 167-193.
7 Ara Sınav
8 Evlilik Birliğinin Korunması Dural/Öğüz/Gümüş, “Evlenmenin Genel Hkümleri” İkinci Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 193-209.
9 Mal rejimleri Dural/Öğüz/Gümüş, “Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri” Üçüncü Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 230-260.
10 Soybağının kurulması Dural/Öğüz/Gümüş, “Hısımlık” Dördüncü Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 260-321.
11 Evlat edinme Dural/Öğüz/Gümüş, “Hısımlık” Dördüncü Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 321-353.
12 Soybağının hükümleri Dural/Öğüz/Gümüş, “Hısımlık” Dördüncü Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 353-380.
13 Aile topluluğu Dural/Öğüz/Gümüş, “Hısımlık” Dördüncü Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 382-401.
14 Vesayet Dural/Öğüz/Gümüş, “Vesayet” Beşinci Kısım, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, İstanbul 2022, s. 417 vd., 459 vd.
15 Pratik çalışma ve genel tekrar
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  • Dural/Öğüz/Gümüş, Türk Özel Hukuku C.III, 17.bası, Filiz, İstanbul 2022, ISBN: 9789753687263
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku 2.Cilt, 23.bası, Beta, Ankara, 2021 ISBN: 9786052426074

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.