Hukuk Fakültesi

HUK 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İdari Yargılama Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 204
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı İdari yargının önemini, idari yargılama usulüne ilişkin temel ilkeleri ve kuralları uygulamadan örnekler göstererek öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1.İdari yargılama usulüne ilişkin temel ilkeleri ve özellikleri açıklayabilir.
  • 2.Türkiye’de idari yargının örgütlenişini ve görev alanını açıklayabilir.
  • 3.İdari dava türlerini sınıflandırabilir.
  • 4.İdari yargı kararlarını inceleyebilir.
  • 5.İdari uyuşmazlıkları analiz ederek mevzuata uygun çözümler sunabilir.
Ders Tanımı Türkiye’de idari yargılama usulünün temel ilkeleri, özellikleri, kuralları, dava türleri, kanun yolları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdari Yargının Türkiye’de Ortaya Çıkışı, Gelişimi, Özellikleri ve Kapsamı GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
2 Türkiye’de İdari Yargının Örgütlenişi GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
3 İdari Yargının Görev Alanı GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
4 Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlık Türleri GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
5 İptal Davası GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
6 Tam Yargı Davası GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
7 İdari Yargılama ile İlgili Temel İlkeler GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
8 Arasınav
9 İdari Yargıda Görev ve Yetki GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
10 İdari Yargıda Taraflar GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
11 İdari Yargıda Dava Açma Süresi GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
12 Davanın Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
13 Dava Açmanın Sonuçları GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
14 İdari Yargıda Kanıtlama Yöntemi ve Araçları GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
15 Kanun Yolları GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku); GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı kaynaklarının ilgili kısımları.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku C.2 (İdari Yargılama Hukuku), 9. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2017; GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı, 37. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2020; SANCAKDAR Oğuz, İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar, 3. Baskı, Sorubankası.net Yayınları, İzmir 2019; KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama Hukuku, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2020; YILDIRIM Ramazan/ÇINARLI Serkan, Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, İdari Yargı Mevzuatı, 14. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2021.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
29
29
Final Sınavı
1
39
39
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.