Hukuk Fakültesi

HUK 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Özel Hukuk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 208
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası ilişkilerin özellikle özel hukuk alanında arttığı bu dönemde uluslararası özel hukuk ve uluslararası usul hukukunun öğretilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küreselleşen dünyada önemi giderek artan uluslararası özel hukukun temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir
  • Uluslararası özel hukukun bağlanma noktalarını açıklayabileceklerdir
  • Uluslararası özel hukukta kanuna karşı hile, normlar çelişkisi ve intibak, ön mesele ve atıf ile ilgili Kara Avrupası ve Anglo - Amerikan hukukunu karşılaştırabileceklerdir
  • Kamu düzeni ve doğrudan doğruya uygulanan kurallar ile kazanılmış haklar ve bunların maddi hukukumuz açısından etkisini değerlendirebileceklerdir
  • Uluslararası usul hukuku konuları, özellikle milletlerarası yetki, milletlerarası tahkim ve yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, hakkında bilgi verebileceklerdir.
Ders Tanımı Uluslararası özel hukuk kavramı, uluslararası özel hukukun kaynakları, uluslararası özel hukuk kuralları, bağlama kuralları, uluslararası usul hukukuna ilişkin kurallar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Milletlerarası Özel Hukuk (“MÖH”)’a Giriş, Komşu Alanları ve Kaynakları Nomer, 1. Kısım, “Milletlerarası Özel Hukuk”, 3-85.
2 MÖH Genel Hükümler Nomer, 1. Kısım, 1. Bölüm, “Genel Hükümler”, 85-112.
3 MÖH Genel Hükümler Nomer, 1. Kısım, 1. Bölüm, “Genel Hükümler”, 112-145.
4 MÖH Genel Hükümler Nomer, 1. Kısım, 1. Bölüm, “Genel Hükümler”, 145-189.
5 MÖH Genel Hükümler Nomer, 1. Kısım, 1. Bölüm, “Genel Hükümler”, 189-217.
6 Şahsın Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Nomer, 1. Kısım, 2. Bölüm, “Kanunlar İhtilafı Kuralları”, 217-235.
7 Aile Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Nomer, 1. Kısım, 2. Bölüm, “Kanunlar İhtilafı Kuralları”, 235-295.
8 Arasınav
9 Miras Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları, Eşya Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Nomer, 1. Kısım, 2. Bölüm, “Kanunlar İhtilafı Kuralları”, 295-317.
10 Borçlar Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Nomer, 1. Kısım, 2. Bölüm, “Kanunlar İhtilafı Kuralları”, 317-381.
11 Milletlerarası Usul Hukuku (“MUH”)’a Giriş Nomer, 2. Kısım, “Milletlerarası Usul Hukuku”, 381-425.
12 Milletlerarası Yetki Nomer, 2. Kısım, “Milletlerarası Usul Hukuku”, 425-507.
13 Tanıma ve Tenfiz Nomer, 2. Kısım, “Milletlerarası Usul Hukuku”, 507-562.
14 Milletlerarası Tahkim, Milletlerarası Yardım, Milletlerarası İflas Nomer, 2. Kısım, “Milletlerarası Usul Hukuku”, 562-613.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku, 23. bs, Beta, Ekim 2021, ISBN: 9786053339847.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Vahit Doğan, Milletlerarası Özel Hukuk, 8. bs, Savaş, Ocak 2022, ISBN: 9786257483612; Gülin Güngör, Türk Milletlerarası Özel Hukuku, 2. bs, Yetkin, Ekim 2021, ISBN: 9786050509366.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.