Hukuk Fakültesi

HUK 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Spor Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 250
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Hukuk Fakültesi öğrencilerine Spor Hukuku ile ilgili temel bilgileri vermek ve bu alandaki başlıca hukuki sorunları değerlendirebilme imkânı kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Spor Hukuku ile ilgili temel bilgileri analiz edebilirler.
  • Spor Hukukunun teorik ve pratik bilgilerini karşılaştırabilirler.
  • Spor Hukuku Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olurlar.
  • Spor Hukukuna ilişkin yargı kararlarını ve bilimsel görüşleri değerlendirebilirler.
  • Spor Hukuku ile diğer disiplinleri karşılaştırabilirler.
Ders Tanımı Bu ders: Spor Kavramı, Spor Hukukunun Temel Kavramları, Spor Yargısı ve Spor Tahkim Mahkemesi, Spor Kuruluşlarının Spor Hukuku Üzerindeki Etkileri,Spor Yargısı ve Bu Yargı Kolunun Lex Sportiva'ya olan katkısı, Spor Tahkim Mahkemesi, Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Bosman Kararı, Dopingle Mücadele ve WADA, Spor Sponsorluğu gibi konuları içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Spor Hukukuna Giriş. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
2 Spor Kavramı ve Spor Hukukunun Temel Kavramları. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
3 Spor Hukukuna Yön Veren Uluslararası Kuruluşlar. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
4 Spor Tahkim Mahkemesinin Yapısı. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
5 Lex Sportiva Kavramı ve Spor Tahkim Mahkemesinin Bu Kavramın Gelişimine Olan Katkısı. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
6 Spor Tahkim Mahkemesi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Biri Olan Arabuluculuk Kavramı. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
7 Ara sınav Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
8 Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
9 Bosman Kararı Öncesinde Serbest Dolaşım Hakkının Spor Alanındaki Yeri. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
10 Bosman Kararı ve Sonuçları. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
11 Bosman Kararının Sonuçlarının AB Üyesi Olmayan Ülkelere Etkisi. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
12 Profesyonel Sporcu Sözleşmeleri. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
13 Spor Sponsorluğu. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
14 Dopingle Mücadele ve Dersin Genel Değerlendirmesi. Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
15 Dönemin gözden geçirilmesi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
16 Final Sınavları

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Yrd. Doç.Dr. Cem ÖZCAN; Bosman Kararı ve Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı; İzmir Barosu Dergisi Ocak 2010,s.18. Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZCAN; Spor Tahkim Mahkemesi'nin Kuruluşu ve İşleyişi; İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, sayı:3, s.151.Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZCAN ;Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk; İzmir Barosu Dergisi Ocak 2011.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.