Hukuk Fakültesi

HUK 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Vergi Ceza Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 330
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Vergi suç ve kabahatleri ve bunlara bağlı yaptırımların Türk hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadı çerçevesinde öğretilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vergi suç ve kabahatlerini sınıflandırır.
  • Ceza hukukunun temel ilkelerini vergi alanında uyarlar.
  • Vergi suçlarının unsurlarını tanımlar.
  • Vergi ceza yargılaması aşamalarını çözümler.
  • İHAM’ın vergi cezalarına ilişkin içtihadını değerlendirir.
Ders Tanımı Vergi suç ve cezalarının, ceza hukukunun temel ilkeleri ışığında öğretildiği derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vergi suç ve kabahatleri kavramları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İHAM) İçtihadı Şenyüz, s. 1-53 İHAM Zolotukhin/Rusya, Engel ve Diğerleri/ Hollanda, Öztürk/Almanya ve Bendenoun/Fransa kararları (www.hudoc.coe.int)
2 Vergi Kabahatlerinin Genel Rejimi Şenyüz, s. 55-87
3 Vergi Ziyaı Kabahati I Unsurları Şenyüz, s. 88-116
4 Vergi Ziyaı Kabahati II Sonuçları Şenyüz, s. 117-137
5 Genel Usulsüzlük Kabahati Şenyüz, s. 137-162
6 Özel Usulsüzlük Kabahati Şenyüz, s.163-224
7 Cezalara Karşı Başvuru Yolları Şenyüz, s 255-277
8 Ara Sınav Öncesi Değerlendirme
9 Ara Sınavı
10 Vergi Kaçakçılığı Suçu I Hesap Hileleri Şenyüz, s 400-410 Kaşıkçı s. 270-274 Lucky Dev/İsveç kararı
11 Vergi Kaçakçılığı Suçu II Gizleme Şenyüz, s 410- 412 Kaşıkçı s.280-284
12 Vergi Kaçakçılığı Suçu III Sahte ve Yanıltıcı Belge Kullanımı Şenyüz, s. 412-416 Kaşıkçı s. 289-293
13 Birleşme, Tekerrür ve İştirak Şenyüz, s. 453-466 İHAM Grand Stevens/Avusturya kararı
14 Vergi Ceza Yargısı Şenyüz, s. 499-507 İHAM A ve B/Norveç ve Jussila/Finlandiya kararları
15 Final Sınavı Öncesi Değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, Ekin yay 10 baskı, Bursa 2017

Önerilen Okumalar/Materyaller

Mahmut Kaşıkçı, Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları, Ethemler İstanbul 2007 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi karar arama sayfası www.hudoc.coe.int Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları arama sayfası www.anayasa.gov.tr

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
17
1
17
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.