Hukuk Fakültesi

HUK 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avukatlık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 400
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler ve temel ilke ve kurallar hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, avukatlık mesleğinin niteliği, avukat bağımsızlığının anlam ve öneminin farkında olacaktır.
  • Avukatlık mesleğinin hangi şekillerde yürütülebileceğinin, yetkilerinin farkında olması söz konusu olacaktır.
  • Meslek mensubu olarak tabi bulunduğu yükümlülükler, müvekkiline karşı, mahkemelere karşı, meslektaşlarına karşı, statüsel anlamda olmak üzere alt başlıklara bölünerek değerlendirilecektir.
  • Avukatın hukuki, cezai ve disipliner anlamda sorumluluğunun irdelenmesi sonucu, bunları içerik ve uygulama açılarından içselleştirecektir.
  • • Avukatlık mesleğinin diğer mesleklerle farkını ve ilişkilerini karşılaştırmalı inceleyecektir.
Ders Tanımı Avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, avukatla müvekkil arasındaki ilişkiler, avukatlık örgütlenme türleri, meslekte yaşanan değişim, uzmanlaşma, avukatın hak ve yükümlülükleri, etik/mesleki kurallar konularının ele alındığı derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Avukatlık mesleğinin tanımı benzer kurumlardan ayırt edilerek hukuki niteliğinin(kamu hizmeti-serbest meslek) ortaya konması Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
2 Avukat bağımsızlığının çeşitli yönlerden ele alınması Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
3 Mesleğe kabulde aranan şartlar ve mesleğin yürütülüş biçimleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
4 Avukat müvekkil ilişkisi(avukatlık sözleşmesi niteliği, özellikleri) bu ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerine genel giriş Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
5 Avukat müvekkil ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlülükleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
6 Avukat müvekkil ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlüklerine devam Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde BK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
7 Avukat müvekkil ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlüklerine devam Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde BK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
8 Ödev Teslimi Sınavda Avukatlık Kanunu ya da kaynağı kullanılabilecektir.
9 Avukat-mahkeme ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlülükleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
10 Avukat-mahkeme ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlülüklerin incelenmesine devam Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
11 Avukatın meslek statüsünden kaynaklanan yükümlülükleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
12 Avukatın Meslektaşları ve meslek örgütüyle ilişkisinden kaynaklanan yükümlülükleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
13 Avukatın sorumluluğu Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
14 Avukatın müvekkiliyle ilişkisinden kaynaklanan hakları Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN : Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlükleri, İzmir 2012.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Semih Güner: Avukatlık Hukuku, Ankara 2011.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
0
Ödev
1
36
36
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
36
36
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.