Hukuk Fakültesi

HUK 452 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mahkeme Uygulamaları II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 452
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin ceza yargılamasına ilişkin teorik bilgilerini içselleştirmelerini ve böylelikle uygulamaya yansıtabilmelerini temin etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ceza Hukukuna ilişkin teorik bilgilerini uygulamaya yansıtma yeteneğini kazanacaklardır.
  • Hukuk alanında problem çözme, analitik bir bakış açısına sahip olma yeteneği kazanacaklardır.
  • Ceza yargılamasının aşamaları hakkında bilgi detaylı sahibi olacaklardır.
  • Ceza yargılamasında müdafiin ve savunma hakkının önemini içselleştireceklerdir.
  • Denetim muhakemesinin önemi ve işleyişi hakkında aydınlanacaklardır.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvurunun nasıl yapılabileceğini kavrayacaklardır.
Ders Tanımı Yaşayan hukuk uygulamasında önem taşıyan hususlar ile sıklıkla karşılaşılan sorunlar, konunun uzmanı uygulayıcı hukukçular (yargıç, savcı, avukat, hukuk danışmanı, noter) tarafından öğrenciyle interaktif bir çalıştay (workshop) ortamında ele alınacaktır. Ders İngilizce okutulmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ceza yargılamasında hukuk uygulamaları ve önemi Önerilen kaynakların çalışılması
2 Soruşturma evresi: polis ve savcılık, delil toplanması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Koruma tedbirleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Soruşturma evresinde müdafiin önemi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Takipsizlik kararı ve itiraz Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 İddianamenin hazırlanması ve kabulü Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Arasınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 Ödev Teslimi
9 Kovuşturma evresi: sanığın sorgusu ve tanıkların dinlenmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Çapraz sorgu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Esas hakkında mütalaa ve savunma Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Son karar ve kararda bulunması gereken hususlar (gerekçe) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Denetim Muhakemesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 İnfaz Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi ve final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Ders Kitabı Bahri Öztürk/ Durmuş Tezcan/ Mustafa Ruhan Erdem/Özge Sırma/Yasemin F. Saygılar/ Esra Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin 2010, ISBN no.9750213649
Önerilen Okumalar/Materyaller Hakan Hakeri/Yener Ünver: Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, 2010; Hanife Zafer/Nur Centel: Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul, 2011.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.