Hukuk Fakültesi

HUK 461 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
INCOTERMS (Uluslararası Ticari Terimler)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 461
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ticarette kullanılan terminoloji ve belgeler hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ticari sözleşme şekillerini kullanabilecektir.
  • Özellikle Incoterms 2010 kapsamında uluslararası ticarette kullanılan terimleri tanımlayabilecektir.
  • Uluslararası ticarette kullanılan belgeleri kullanabilecektir.
  • Uluslararası ticaretle ilgili hukuki çerçeveyi açıklayabilecektir.
  • Uluslararası ticaretin bilgi kaynaklarını tespit edip iş hayatında uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini; uluslararası ticari sözleşmeler, Incoterms 2010 kapsamında uluslararası ticari terimler ve uluslararası ticarette kullanılan temel belgeler oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticari İşlere İlişkin Meseleler ve Taraflar Shippey, s. 1-28, s. 76-85, s. 96-111.
2 Uluslararası Satım Sözleşmelerin Hazırlanması Shippey, s. 28-44, s. 85-96.
3 Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Ana Meseleler Shippey, s. 53-76.
4 Milli Hukukta Uluslararası Sözleşmelerin Geçerliliği ve Esaslı Unsurları Shippey, s. 111-124.
5 Genel Olarak Uluslararası Ticari Terimler ve Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms 2010) Shippey, s. 44-53; Illustrated Guide to Incoterms 2010, s. 3-5.
6 Grup E (Çıkış) ve Grup D (Varış) Teslim Şekilleri Illustrated Guide to Incoterms 2010, s. 6-8, s. 22-27.
7 Grup F (Navlun Ödenmemiş) ve Grup C (Navlun Ödenmiş) Teslim Şekilleri Illustrated Guide to Incoterms 2010, s. 6-8, s. 8-22.
8 Arasınav
9 Teklif, Sipariş, Protokol, Şartlı Satım Sözleşmesi ve Danışmanlık Sözleşmesinin Hazırlanması Shippey, s. 127-138.
10 Satış Temsilcisi, Franchise, Distribütörlük, Sevkiyat ve Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması Shippey, s. 138-177.
11 Genel Olarak Uluslararası Ticari Belgeler Henkelmen, s. 1-35; Illustrated Guide to International Trade Documentation, s. 3-5.
12 Ticari İş ve Taşımacılıkla İlgili Belgeler Henkelmen, s. 36-55; Illustrated Guide to International Trade Documentation, s. 6-15.
13 İthalat-İhracatla İlgili Belgeler Henkelmen, s. 66-71, s. 106-111; Illustrated Guide to International Trade Documentation, s. 18-19, s. 22-27.
14 Denetim, Sigorta ve Ödemeye İlişkin Belgeler Henkelmen, s. 81-94, s. 100-105, s. 112-113; Illustrated Guide to International Trade Documentation, s. 16-17, s. 20-21.
15 Elektronik Belgeler Henkelmen, s. 114-121.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Shippey, Karla C., A Short Course In International Contracts, 4th ed., World Trade Press, 2011; Illustrated Guide to Incoterms 2010, World Trade Press, 2010; Henkelman, Edward G., A Short Course in International Trade Documentation, 3rd ed., World Trade Press, 2009; Henkelman, Edward G., Illustrated Guide to International Trade Documentation, World Trade Press, 2008

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Final Sınavı
1
42
42
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.