Hukuk Fakültesi

HUK 467 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 467
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı “Yaşam hakkı” ve“sağlık hakkı” temelinde sağlık hukuku ile ilgili genel bir anlayış kazandırılması, uluslararası ve ulusal mevzuat ve uygulama çerçevesinde hasta haklarının ihlaline bağlı mesleki kötü uygulama halinde hukuksal sorumluluğun irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin, • “Sağlık hakkı” ve genel olarak sağlık hukuku ile ilgili kavram ve terimleri, sosyal hak bakış açısı ile uluslararası belgeler ışığında tanımlayabilir.
  • Sağlık hukuku ve hasta hakları ile ilgili uluslararası ve ulusal hukuksal kaynakları karşılaştırabilir.
  • Uluslararası ve ulusal mevzuat ışığında sağlık hukuku ile ilgili emsal yargı kararlarını irdeleyebilir,
  • Sağlık hakkı ve sağlık hizmetleri ile ilgili güncel konuları tartışabilir,
  • Hasta hakları ile gerek Devlet, gerek sağlık hizmeti sunucularının farklı hukuk alanlarında sorumluluklarını açıklayabilir.
Ders Tanımı Sağlık hakkı ve yaşam hakkı temelinde, uluslararası ve ulusal hukukta karşılaştırmalı olarak hukuk kuralları ve uygulaması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 “Yaşam hakkı” temelinde “sağlık hakkı”, tıbbi müdahale ve diğer sağlık hukuku ile ilgili kavram ve terimler Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.23-45,73-101
2 “Uluslararası Hukukta “sağlık hakkı” ve “hasta hakları” Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.47-73.125-153.
3 “Türk Anayasasında Sosyal ve Ekonomik Haklar kapsamında Sağlık Hakkı ve uygulaması Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.
4 Hasta hakları ile ilgili mevzuat ve Devletin görevleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.73-122.
5 Genel olarak hasta hakları ihlaline bağlı hukuki sorumluluk Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.123-193.
6 Borçlar Hukukunda sağlık hizmetleri ile ilgili sözleşmenin niteliği ve hukuksal sonuçları Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.235-249.
7 Borçlar Hukukunda sağlık hizmetleri ile ilgili sözleşmenin niteliği ve hukuksal sonuçları Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.249-261.
8 Ara Sınav
9 Uygulamada kötü tıbbi uygulamaya bağlı tazminat sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.249-261.
10 Uygulama idarenin hukuksal sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.265-279.
11 Tıbbi kötü uygulamada ceza sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.281-329.
12 Sağlık hakkı ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve uluslararası mahkeme kararları Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları; Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.pp.155-189.
13 Grup Sunumları
14 Grup Sunumları
15 Konuların gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel (Editör), Doç. Dr. Gürkan Sert (Editör),

Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları;

Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk. Seçkin 2018.

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Sevinj Jabrayilova-Sh, “Cross-Cutting Issues on The Right To Life in The Context of Law”, Hacettepe HFD, 5(2) 2015, pp.117–138 (http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C5S2makale5.pdf)

Treaties and conventions of United Nations, World Health Organization, European Union and European Council, and reports about implementation of them by countries from websites,

Halit Yılmaz, “Realizing Social And Economic Rights: The Example of Judicial Attitudes Towards The Rationing of Healthcare in Turkey”, Hacettepe HFD, 6(1) 2016, 47–62 (http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C6S1makale2.pdf);

Murat Tumay, “The Analyse Of Nature And Implementation Of Economic, Social And Cultural Rights And Civil And Political Rights In International Human Rights Law”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Yıl 2013 https://doi.org/10.15337/SUH.2017.56

(http://dergipark.gov.tr/download/article-file/262814)

E.Aydın, “Rights of patients in developing countries: the case of Turkey”, Journal of Medical Ethics, V.30,Issue.6, 2004 http://dx.doi.org/10.1136/jme.2003.005819, https://jme.bmj.com/content/medethics/30/6/555.full.pdf ;

Nuket Ornek Buken; Erhan Buken, “The Legal and Ethical

Aspects of Medical Malpractice in Turkey”, 10 Eur. J.

Health L. 201 (2003), pp.201-213(heinonline)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
109

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.