Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

HUK 472 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İnsancıl Hukuk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 472
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı İnsancıl Hukuk dalının varoluş nedeni, savaş olgusudur. Dersin amacı bu hukuk dalını öğrencilere tanıtmak ve Uluslararası yada Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda uygulanacak kurallar hakkında bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüzde Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma konseptini açıklayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukukun ne zaman uygulanabilir olduğunu açıklayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkelerini açıklayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukukun kaynaklarını sıralayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri açıklayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarını somut durumlara uygulayabileceklerdir;
  • Uluslararası İnsancıl Hukukun uygulanmasına ilişkin sorunları teşhis edebileceklerdir.
Ders Tanımı Uluslararası insancıl hukuk, insan acılarının en aza indirilmesini amaçlar. Bunun için de, savaşın olabildiğince insancıl ve kurallara bağlanması gerekir. İşte bu amaç, yüzyıllarca süren bir çalışmanın ürünü olarak Cenevre Sözleşmeleri'nde ve ek protokollerinde somutlanmıştır. Kızılhaç tarafından hazırlanan ve Cenevre Sözleşmeleri diye de bilinen sözleşmeler, İnsancıl Hukukun en önemli kaynağı olup derste Cenevre Sözleşmeleri esas alınarak uluslararası insancıl hukukun temel kavramları öğretilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kuvvet Kullanmanın Tarihçesi Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.1-12
3 Savaş, Çatışma ve Hukuk Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.13-17
4 BM sonrası Kuvvet Kullanma Yasağı Sunum
5 İnsani Müdahale Doktrini Kerem Batır, Humanitarian Intervention in International Law: European Conflicts.
6 İnsancıl Hukukun Temel İlkeleri Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.20-53
7 Koruma altındaki kişiler Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.196-243
8 Kullanılabilecek Silahlara İlişkin Sınırlamalar (Biyolojik ve Kimyasal Silahlar, Kara mayınları, Lazer silahları, Nükleer Silahlar) Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.123-144
9 Uluslararası Çatışmalar ve İnsancıl Hukuk – I (Uluslararası Çatışmaların Temel kuralları, Savaş Hali) Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.54-69
10 Uluslararası Çatışmalar ve İnsancıl Hukuk – II (Silahların Kullanımına ilişkin prensipler) Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.70-100
11 Uluslararası Nitelikte Olmayan Çatışmalar ve İnsancıl Hukuk (iç çatışmalar, Cenevre Konvansiyonları ortak 3. Madde ve 2 nolu Protokol) Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.317-331
12 Terörizm ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İbrahim Kaya, Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, USAK yayınları-2005.
13 Barış Güçleri ve Uluslararası İnsancıl Hukuk Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.336-346
14 İşgal ve Uluslararası İnsancıl Hukuk Sunum
15 Savaş Suçları, Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsancıl Hukuk Green, Comtemporary Law of Armed Conflict p.286-310
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ayşe Nur Tütüncü, İnsancıl Hukuka Giriş, 4th Edition, Beta Yayınları, İstanbul, 2019, ISBN: 9786052425480.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, Uluslararası İnsancıl Teamül (Örf-Adet) Hukuku, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, (Çev.:Emre Öktem vd.) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları:6,2005.  https://www.icrc.org/en/doc/home/languages/turkish/files/uluslararasi-insancil-teamul-orfadet-hukuku-customary-ihl-vol1.pdf

Funda Keskin, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Ankara, 1998, ISBN: 9757400084.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.