Hukuk Fakültesi

HUK 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Adli Tıp
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 480
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Adli tıp ile ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemeler, adli tıp uygulamalarında sık karşılaşılan (ölüm ve adli otopsi, fiziksel ya da ruhsal travmalar, cinsel şiddet, aile içi şiddet, çocuk istismarı, insan hakları ihlalleri v.b.) konularda genel bakış açısı, adli tıbbi değerlendirmeler konusundan haberdarlık ve mesleki uygulamalarda bu değerlendirmeleri yorumlayabilecek düzeyde bilgi ve tutum kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - Ülkemizdeki adli tıp yapılanmasını,
 • Bilirkişiliğin tıbbi, etik ve yasal ilkelerini,
 • Hekimlerin yasal sorumluluklarını,
 • Çeşitli ve özellikli olgulara hekim yaklaşımını,
 • Bilirkişi görüşü istedikleri hekimlerin ve tıp biliminin sınırlılıklarını,
 • Aile içi şiddet ile ilgili güncel bilgileri, İstanbul Sözleşmesini,
 • Çocuk istismarını, ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmeleri,
 • Cinsel şiddete uğrayan bireylerin adli tıbbi değerlendirmesini,
 • Adli otopsi ile ilgili yasal düzenlemeler, postmortem yöntemler ve Minnesota Otopsi Protokolünü,
 • İnsan hakları ihlalleri ve İstanbul Protokolü’nü,
 • Kimliklendirme, adli psikiyatri, yaralar vb konuları, Ülkemizdeki hukuk uygulamalarının daha başarılı yürütülmesini sağlayacak düzeyde ve dünyadaki genel yaklaşımlardan haberdar olacak düzeyde öğrenmiş olacaktır.
Ders Tanımı Adli tıp ile ilgili temel esaslar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Adli Tıp Derslerinin Amaçları ve Uygulama Ders Programının Paylaşılması Ders notu ve diğer kaynaklar
2 Adli Bilimlerin Yapılanması ve Kapsamı Adli Psikiyatride Temel Kavramlar Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
3 Hekimin Yasal Sorumlulukları Adli Bilirkişilik, Kanıt Nedir? Ders notu ve diğer kaynaklar
4 Türk Ceza Yasası ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Mağdur Ve Sanığın Medikolegal Değerlendirilmesi Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile İçi Şiddet Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
6 Cinsel Travma İle İlgili Medikolegal Yaklaşım Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
7 Çocuk İhmal ve İstismarında Medikolegal Değerlendirme Ders notu ve diğer kaynaklar
8 İstanbul Protokolü Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
9 ARA SINAV
10 Yaralar Olgu örnekleri Ders notu ve diğer kaynaklar
11 Olay Yeri İncelemesi Yapılandırılmış olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
12 Ölümden Sonra Cesetlerde Neler Oluyor? Ölüm Nedeni Ve Orijini, Ölüm Zamanının Belirlenmesi Olgu tartışmaları Ders notu ve diğer kaynaklar
13 Adli Nitelikli Ölümlerde Postmortem Yöntemler Ve Değeri Adli Otopsi ve İlgili Yasal Düzenlemeler Minnesota Otopsi Protokolü Ders notu ve diğer kaynaklar
14 Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı Canlıda ve Cesette Kimliklendirme Ders notu ve diğer kaynaklar
15 Yaralar Ders notu ve diğer kaynaklar
16 FİNAL

 

Ders Kitabı Ders notları öğrenciler ile paylaşılacak, her sunuma ait ileri okuma kaynakları önerilecektir.
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcılarına Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ekim 2015.
 2. Froede R Ed. Handbook of Forensic Pathology, Pubished by College of American Pathologists, Northfield, Illinois, (1990).
 3. DiMaio DJ, DiMaio VJM. Forensic Pathology, Elsevier, New York, (1993)
 4. Knight B. Forensic Pathology, London , Melbourne, Auckland, (1991).
 5. Mason JK Ed. Pediatric Forensic Medicine and Pathology, Chapmann and Hall Medical, London, (1990).
 6. Polat O, İnanıcı Ma, Aksoy Me. Adli Tıp Ders Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, (1997).
 7. Soysal Z. Çakalır C. Adli Tıp Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1999

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.